Inges kattepension

Pension_Klatrekat

Både på vores afdeling i Glostrup og vores afdeling i Hillerød, har du mulighed for at få passet din kat i vores pension.

I vores pensioner kommer der hvert år mange katte i pension; især i sommerferietiden. Kattene i vores pension opholder sig i en særlig afdeling, hvor de får deres eget bur de første par dage. Når katten er tryg, kan den komme i løbegård med de andre katte, hvis det drejer sig om en aktiv og rolig kat. Hvis du har en indekat, har vi en mindre afdeling uden løbegård. Kattene bliver passet hver dag – også på lørdage og i helligdagene.

Kontakt en af de to afdelinger, hvis du ønsker at få din kat passet:

Pensionen i Glostrup

Se åbningstider og telefontider her.

Pensionen i Hillerød

Se åbningstider og telfontider her.

Hver opmærksom på følgende:

Når du indleverer din kat, skal den være rask og fri for utøj (lopper). Den skal også være vaccineret inden for det sidste år, dog senest 14 dage før. Desuden er det et krav, at kønsmodne katte er steriliseret eller kastreret.

NB! Pension er muligt på afdelingen i Glostrup og på Kattehjemmet i Hillerød. Husk at bestille i god tid på telefon 44 85 35 55 – især når det gælder skolebørnenes sommerferie fra slutningen af juni til midten af august. Læs mere om hvad du kan gøre med katten, når du skal på ferie.

Vores kattepension koster 95 kr./dag. Hvis du skal have mere end en kat i pension hos os, koster det for hver kat 90 kr./ dag.

I tilfælde af sygdom

Bliver katten syg under opholdet, behandles den af Kattehjemmets dyrlæge for ejers regning. Er der tale om alvorlig sygdom, forsøges ejer kontaktet på det telefonnummer, der er angivet på pensionsbestillingen, før behandlingen indledes.

Giardia

I Storkøbenhavn er der i øjeblikket et udbrud af Giardia. Giardia er en parasit der lever i kattens tarmsystem. Den giver diarré og er meget smitsomt. Vi observerer derfor alle kattes afføring i det første døgn efter ankomst til internatet. Hvis der er tegn på dårlig afføring foretages der en Giardia test på ejers regning. Dette koster 150 kr. Testen foretages med afføringsprøver over 3 dage og i denne periode vil katten fortsat blive holdt i bur. Er testen positiv, vil katten blive flyttet til en separat sygeafdeling og vil blive behandlet. Er den negativ, får den selvfølgelig lov til at komme på gulv med de andre, raske katte.