Information

Lovgivning

Da katten ikke har sin egen lov, er lovgivning om katte spredt ud i  i forskellige love, bekendtgørelser og regler for boligforeninger. Er det feks lovpligtigt at id-mærke sin kat og må din kat forlade din matrikel?? Det kan du finde svar på i Mark og vejfredningsloven. Hvornår må en killing tages fra sin Mor? Ja, det finder du svar på i killingebekendtgørelsen. Herunder har vi skrevet lidt om de love, hvor katten har en beskyttelse i.

Kattens egen lov?

Her kan du læse om vores arbejde for bedre lovgivning af katte. Vi er nået langt, men mangler lige det sidste.

Dyrevelfærdsloven

Dyrevelfærdsloven, der erstattede den mere end 100 år gamle dyreværnslov, kan du læse mere om her.

Killingebekendtgørelsen

Ifølge killingebekendtgørelsen, skal killinger være 12 uger gamle, før man må tage dem fra deres mor.

Bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte

Problemer med vildtlevende katte? Hvad skal du gøre?

Mark og Vejfredningsloven

Skal katten være Id-mær
ket ifølge loven ?  Skal man holde sin kat på egen grund? Læs mere om lovgivningen her.