Støt Inges Kattehjem

Vi har siden 1991 drevet Dansk Katteregister, der årligt registrerer mere end 28.000 nye katte. Vi arbejder dagligt med mange henvendelser om hjemløse og bortkomne katte. Derfor ved vi hvor vigtigt det er, at katten er mærket og registreret. Sammen kan vi skabe større tryghed for dig og din kat.

www.dansk-katteregister.dk

SÅDAN LÆSER DU DIN KATS ØREMÆRKE

Vidste du, at der rent faktisk er et system bag den, for mange, tilsyneladende tilfældige række af bogstaver og tal, der er tatoveret i din kats øre? Det første bogstav repræsenterer det år, hvor din kat er blevet tatoveret. De næste to bogstaver repræsenterer den dyrlæge, der har tatoveret din kat. Alle dyrlæger i Danmark har hver deres unikke bogstavkombination. De tre tal angiver antallet af katte, der er blevet tatoveret af fornævnte dyrlæge i det pågældende år.

Støt Inges Kattehjem

MIKROCHIP
Chippen har efterhånden gjort sit indtog og er et godt suplement til øremærket. Chippen kan aflæses med en scanner, som alle internater, dyrlæger og politiet har. Vi anbefaler at man giver sin kat både chip og øremærke.

Historien bag Dansk Katteregister

1976

INGES KATTEHJEM INDFØRER ØREMÆRKE OG KARTOTEK

Den oprindelige tanke bag øremærkningen, var at alle katte med noget synligt i ørerne ikke kunne opsamles på gaden til dyreforsøg, idet der var nogen der ejede dem.
Kattefangerens indsamlinger til dyreforsøg, udgjorde en stor risiko for de mange fritløbende katte i Danmark – både gadekattene, men også ejerkattene var udsatte.
I 1976 fik Inge nys om, at der eksisterede en øremærke tang i Frankrig, hvor de allerede øremærkede. Afsted var Inge og man kan næsten forestille sig en dansker og en franskmand på gebrokkent engelsk, forsøge at udveksle ideer og erfaringer med tangen. Inge fik den med sig hjem, og så begyndte det ellers at tage fat. Det viste sig snart, at øremærkningen ikke kun havde effekt mht. til forsøg, men også at katteejere kunne få deres kat hjem igen,
hvis den var blevet væk på anden vis. Inge oprettede et kartotek over de øremærkede katte, så folk kunne ringe ind hvis de fandt en kat, der var øremærket. Dengang blev katten øremærket med områdenumre, og der var ikke decideret system i det. Folk grinede egentlig lidt af det, og man regnede da heller ikke med, at øremærkningen blev så populær, som den heldigvis er i dag.

1991

DANSK KATTEREGISTER LANCERES

Inges kattehjem lancerer officielt Dansk katteregister og er dermed Danmarks første og ældste katteregister. Der blev etableret et samarbejde med Falck med
telefonvagt døgnet rundt, så man altid kunne finde en kats ejer. Idag er en stor del af det arbejde vi varetager, at holde Dansk Katteregister opdateret. Det gør en stor forskel for vores arbejde på vores internater, og på alle andre internater i Danmark, at det er muligt at finde frem til de mærkede katte, der havner på vores afdelinger af den ene eller den anden grund. Det er gratis at få registreret sin kat i Dansk Katteregister, og det er altid muligt at få ændret sine oplysninger, så du altid er sikker på at din kat kommer hjem igen, hvis du skulle være så uheldig at den får løbet hjemmefra. For at hjælpe så meget som muligt, registreres ikke blot kattens mærkninger – øremærke og chip, men også kattens farve, race, alder og evt. særlige kendetegn. På denne måde sikrer vi, at katten kan genkendes – også selvom at øremærket skulle være utydeligt eller chippen måske skulle være faldet ud.

1999

DANSK KATTEREGISTER KOMMER PÅ INTERNETTET

Samarbejdet med Falck blev opsagt. Internettet havde gjort sit indtog i Danmark og var nu allemandseje. Ved at lægge Dansk Katteregister online, blev det nu muligt for alle selv at søge øremærket frem. Det blev både lettere for befolkningen, og lettede også byrden for Kattehjemmet, da antallet af opkald om fundne katte blev færre med indførelsen af den online løsning. Dansk Katteregister er i dag et åbent register. Har du en kats mærkning, kan du søge ejerens oplysninger frem. På denne måde kan du undgå at skulle forbi en dyrlæge eller et internat, hvis der blot er tale om en kat, der bor fire huse længere nede af vejen.

Støt Inges Kattehjem