Et af de mest almindelige spørgsmål, vi får på Kattehjemmet, drejer sig om, hvorvidt man kan opdrage en kat – og i så fald hvordan. Eftersom dette spørgsmål har almen interesse og er evigt aktuelt, har vi valgt at beskrive de mest almindelige faldgruber om opdragelse og give nogle gode råd med på vejen.

„Skæld ud” er no go

Først må vi slå fast, at en kat som udgangspunkt slet ikke forstår „skæld ud” – forstået som en hævet, vred stemme eller måske ligefrem råben. En kat er ikke et flokdyr, og den er fra naturens hånd ikke gearet til at rette sig efter små korrektioner i forhold til sin adfærd; slet ikke i relation til menneskers udtryk for vrede.

En hævet stemme vil tværtimod typisk skræmme katten i en periode, hvorefter den forbliver døv over for høj stemmeføring resten af sine dage; katten ignorerer simpelthen ejerens anvisninger, hvilket mange katteejere sikkert kan nikke genkendende til. Derfor understreger vi, at „skæld ud” aldrig bør være på dagsordenen.

Beløn ønskelig adfærd

Det er vigtigt at gøre sig klart, at man kommer længst ved at belønne ønskelig adfærd og ignorere dårlig adfærd. Dette er den gyldne regel i forbindelse med opdragelse af kat. Gør katten noget, man bifalder, kan man med det samme give en godbid, så katten forbinder den handling, den netop har udført, med noget positivt, og derfor vil være motiveret for at udføre samme handling igen.

Straf aldrig fysisk

Fysisk afstraffelse af katten må naturligvis aldrig finde sted, men andre handlinger kan være lige så skadelige. Man må f.eks. aldrig tage kattens hoved og presse snuden ned i den våde plet, hvis katten har været urenlig. Den bliver bange for ejeren, da den ikke er i stand til at koble handlingen (i dette tilfælde at tisse ved siden af bakken) sammen med den afstraffelse, som efterfølgende overgår den. Dette gælder også i alle andre tilfælde, hvor katten har forbrudt sig mod de regler, man har stillet op for den; gået på bordene, gravet i planterne, etc.

Giv alternativer

Men hvad gør man så, hvis man ikke må skælde ud og eventuelt straffe katten? For det første giver man den gode alternativer: Sørger for at kattebakken altid er indbydende, så katten ikke finder den ulækker, at katten kan komme højt til vejrs i hjemmet på anden vis end ved at betræde bordene, og at den har et sted at grave, hvor det ikke generer.

Man kan næsten altid give sin kat et alternativ, hvor den dårlige vane ikke er noget problem. Spekuler i det hele taget over, hvordan det er at være kat i dit hjem: I hvor høj grad kan katten udleve sin naturlige adfærd? Ved du ikke så meget om emnet, kan du låne bøger på biblioteket eller kontakte Inges Kattehjem.

Kig efter signaler

Nogle katte har svært ved at tøjle deres jagt instinkt, og en ellers sød og tillidsfuld kat kan i så fald pludselig lange ud efter en, mens man kæler den. Her nytter det selvfølgelig heller ikke at skælde ud. Hold i stedet øje med de små signaler, katten med største sandsynlighed sender, når den er ved at være træt af opmærksomheden (pelsen sitrer, halen slår, ørerne vifter, etc.), og du kan nå at trække hænderne til dig i tide.

Ignorer dårlig adfærd

Har du svært ved at tyde din kats signaler, eller er den en smule uberegnelig, kan følgende metode tages i brug. Når katten har markeret med tænder eller kløer, tager du den og sætter den ind i et rum for sig selv – bare i fem minutter. Herefter lukkes den ud igen.

Man må forstå, at man ved at reagere følelsesmæssigt på kattens unoder giver den opmærksomhed – også selv om man vil betegne opmærksomheden som negativ. Alligevel er dårlig opmærksomhed ofte bedre end slet ingen, hvilket også gælder katte. Ved at isolere katten et øjeblik fratager man den i stedet opmærksomhed, og selv genstridige og egenrådige katte kan opdrages på nævnte vis.

Som tidligere nævnt er det alfa og omega, at man kun belønner den adfærd, man gerne ser hos katten, og at man ignorer den adfærd, man ønsker at bremse. Dette gælder også i tilfældet af, at katten f.eks. vækker en tidligt om morgen. Den har engang lært, at den fik en reaktion, hvor man stod op og måske fodrede den, og derfor fortsætter den. Eneste løsning er at ignorere katten i en længere periode, til den endelig forstår, at dens adfærd ikke længere giver pote.

Opsummering

Rigtig mange situationer katteejer og kat imellem, som katteejeren finder problematiske, kan begrænses eller helt undgås, hvis man bruger lidt tid på at sætte sig ind i kattens behov og adfærd. Er du kørt fast i opdragelsen af din kat, er du altid velkommen til at kontakte Inges Kattehjem for et godt råd.