Støt Inges Kattehjem

SKAL KATTEN HAVE SIN EGEN LOV?

I 50 år har Inges Kattehjem arbejdet for at forbedre forholdene for de danske katte og højne deres status.

I 20 år har vi bedt politikerne om hjælp, da det var en umulig opgave for dyreværnsorganisationerne at stå med alene. Gennem årene har vi haft mange politiske møder for at oplyse dem omkring problematikkerne med hjemløse katte i Danmark.

Siden november 2018 har Inges Kattehjem arbejdet meget intens sammen med Doso, Anima, Kattens Værn og Dansk Dyreværn i Aarhus for en bedre lovgivning.

Vi har haft :

 • Mange politiske møder på Christiansborg med forskellige dyrevelfærdsordførere
 • Møder i fødevarestyrelsen
 • Møder med professor fra Københavns Universitet, Peter Sandøe
 • Massiv presse på vores sociale medier
 • Diverse skriftlige korrespondancer med politikere
 • Artikler i diverse aviser
 • Besøg af dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard på vores afdeling i Glostrup
 • Indsamlet underskrifter sammen med Anima. 44.510 underskrifter blev indsamlet og vi var inde og aflevere dem til fødevareminister Mogens Jensen i maj 2020
 • Udarbejdelse af rapporten “Herreløse katte – folkesag der kræver handling”, der er sendt til samtlige dyrevelfærdsordførere i Folketinget, Miljø-og Fødevarestyrelsen, samt til Fødevareminister Mogens Jensen. Rapporten kan læses her.

Politkerne lyttede til os og d. 4. maj 2021 var der 3. behandling af lovforslaget om ændringen af bekendtgørelsen om lov om mark- og vejfred. Den er nu endeligt vedtaget. Vi er meget glade for at ministeren valgte at bakke op og bygge deres lovforslag ud fra udtalelser og undersøgelser som vi har været med til at lave og præsentere for ministeren. Det er et kæmpe skridt på vejen for at forbedre lovgivningen omkring katte. 

D. 1. juli 2021, ændredes fremlysningspligten for umærkede katte. Tidligere havde loven påkrævet at en kat skulle fremlyses i 72 timer, inden den kan optages eller videreformidles. Nu kan en umærket kat, optages eller videreformidles med det samme, uden fremlysning. Ændringen skal evalueres om 2 år. Vi er alle spændte på om den vil have den effekt vi håber på eller om der skal tages andre løsninger i brug.

Det er derfor vigtigt at du får mærket og registreret din kat i en af de to landsdækkende katteregistre, så er du sikret at få den hjem igen, hvis den skulle blive væk. Det er dit ansvar som katteejer at sørge for at de oplysninger, der står i en af de to landsdækkende katteregistre er opdateret og korrekte.

Hvorfor ønsker vi en bedre kattelovgivning?

Vi ønsker en lovgivning, hvor ministeren benytter sig af sin hjemmel om mærkning og registrering af flere grunde:

 • Kattens status højnes – Dermed højnes dyrevelfærden blandt katte

 Vi har en forpligtelse i Danmark til at passe på katten. Det er det mest populære kæledyr, men samtidig det kæledyr vi har allerflest problemer med.

Har du en hund skal du mærke den, har du en bil skal du registrere den. Få ting i Danmark skal ikke registreres, men katten, som der findes ca. 650.000 af ude i danske hjem, samt et ukendt antal hjemløse, skal ikke.

Når man anskaffer sig en kat, anskaffer man sig et ansvar. Som loven er i dag er det ansvarsfrit at holde kat. De er typisk gratis at anskaffe sig, man forpligter sig ikke til noget og når man ikke gider have den mere er det desværre mange kattes skæbne, at ende deres dage, sunde og raske hos dyrlægen, eller blive dumpet i en kasse et tilfældigt sted. Da der ingen regler om mærkning er, kan man ikke finde frem til nogen at stille til ansvar for disse dumpninger. I takt med kattens status øges, vil dumpninger yderligere blive mere socialt uacceptabelt og man må forvente disse med tiden minimeres.

 • Katten kan komme hjem igen

Det er åbenlyst at en mærket og korrekt registreret kat, kan komme tilbage til sin ejer, såfremt den bliver væk hjemmefra-  Det er yderligere en dyrevelfærdsmæssig grund til at mærke sin kat.

 • Internaterne stilles bedre – Dermed stilles kattene bedre

En rapport udarbejdet i 2018 fra Københavns universitet viser en stigning, på 256 % i indtag af katte på internaterne over en 13 årig periode, dermed lander antallet af indleverede katte på over 11.000 katte i 2017. Størstedelen af dem er fundet hjemløse og størstedelen af dem er umærkede og kommer aldrig hjem igen, men bliver videreformidlede til nye hjem. Nu kan vi videreformidle umærkede katte med det samme, det giver bedre plads på vores internater og dermed kan vi hjælpe endnu flere katte – hurtigere.

 • Det er ikke kun i Danmark at der ønskes en mærkning

Det er ikke kun i Danmark, man har store problemer med dumpninger og hjemløse katte og det er ikke kun i Danmark man ønsker en lovgivning og bedre forhold for katte.

I England og i Sverige arbejdes der lige nu meget intenst på at få indført obligatorisk mærkning og registrering af katte. I Sverige har regeringen bedt om en redegørelsesrapport om omfanget af problemet samt løsning på det. Her peger rapporten helt klart på mærkning som en del af løsningen. Den meget fyldestgørende Rapport kan læses her