Lovgivning om katte

 

Dyrevelfærdsloven

D. 6 februar 2020 vedtog Folketinget en ny dyrevelfærdslov, som har til formål at erstatte og forbedre den mere end 100 år gamle dyreværnslov. Den nye lov skifter som det kan ses navn til Dyrevelfærdsloven og det er nu en anerkendt holdning at dyr er sansende væsner, der skal behandles bedre end hvad vi hidtil har gjort.

Den nye dyrevelfærdslov er en rammelov. Det betyder, at Folketinget på mange områder giver fødevareministeren bemyndigelse til at fastsætte konkrete regler for dyrevelfærden for alt lige fra folks kæledyr til de mange millioner dyr i dansk landbrug. Loven i sin fulde længde kan læses (her). I lovforslaget er der lagt op til, at ministeren skal kunne fastsætte regler om mærkning og registrering af dyr af dyrevelfærdsmæssige hensyn. Ved denne bemyndigelse kan ministeren på et senere tidspunkt vælge indføre obligatorisk mærkning og registrering af katte. Dette er netop hvad vi har kæmpet for i rigtig mange år.

Når den nye dyrevelfærdslov træder i kraft, samles 11 velfærdslove i én lov. Samtidig halveres antallet af bekendtgørelser på området fra ca. 40 til ca. 20 bekendtgørelser. Det sker fra 1. januar 2021. Læs mere (her).

Har du brug for hjælp til at tackle en dyreværnssag, er du velkommen til at kontakte Inges Kattehjem for råd og vejledning.

Se også vores forslag til en (anmeldelse til politiet).

Killingebekendtgørelsen

Ifølge killingebekendtgørelsen fra oktober måned 2009 skal killinger være 12 uger gamle, før man må tage dem fra deres mor. Den der køber eller sælger en killing under 12 uger kan straffes med bøde.

Killinger under 12 uger må kun formidles videre, såfremt der er tale om en samlet overdragelse; dvs. at mor og søskende følger med.

Killingerne undgår adfærdsproblemer ved at blive hos deres mor

Inges Kattehjem er yderst tilfredse med denne bekendtgørelse, da killinger får alvorlige adfærdsproblemer, hvis de tages fra tidligere. Derfor skal du reagere, hvis du er vidende om, at for små killinger bliver solgt eller givet væk.

Det kan være svært at vurdere, om den killing, man bliver tilbudt privat, er gammel nok, men som tommelfingerregel skal en 12 uger gammel, normalvægtig hunkilling veje minimum 1200 gram og en 12 uger gammel, normalvægtig hankilling minimum 1400 gram. Kontakt eventuelt Inges Kattehjem for råd og vejledning.

Læs bekendtgørelsen: (Bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger)

Andre regler om katte

Andre regler om katte er desuden spredt over forskellige love.