De fleste af os har set hunde i arbejde: Som førerhunde, slædehunde, politihunde, etc. Hunden er beskæftiget inden for mange forskellige områder. Men hvad med katten?

Gårdkatten

Når man tænker på katte i arbejde, er det sandsynligvis gårdkatten, man ser for sig. At katten vogter vores marker, vores kornkamre og vores stalde, så vi ikke bliver invaderet af skadedyr, er en flere tusindårig tradition. Mange landmænd hævder til stadighed, at katten er uovertruffen, når det gælder om at holde mus og rotter på afstand. Der er desværre forskel på, hvor godt bønderne tager vare på gårdens katte. Heldigvis får flere og flere bønder øjnene op for, at det er vigtigt at neutralisere kattene, så der ikke bliver født flere killinger, end det er forsvarligt at brødføde.

Havnekatten

Katten har altid været at finde i havnemiljøet. Når fiskerbådene lagde til kaj, tiltrak lugten af fisk mange katte, som håbefuldt ventede på, at der måske faldt et par bidder af. I større industrihavne har katten ikke længere en plads, men man kan stadig finde katte i mindre havneanlæg, hvor de hjælper med at bekæmpe mus og rotter, som gerne vil ombord på bådene. Er du med til at fodre vildtlevende katte nær en havn, kan du forsøge at tage en dialog med fiskerne om at få kattene neutraliseret, så bestanden holdes på et fornuftigt niveau.

Skibskatten

Man kan ikke skrive en artikel som denne uden at nævne skibskatten. Selv om folk efterhånden kun tager katten med til søs, fordi det er hyggeligt, udførte katte før i tiden et stort stykke arbejde ombord på de store handelsskibe, som sejlede bl.a. afgrøder over enorme afstande. Det var vitalt for mandskabet, at lasten nåede uskadt frem, og katten var også her i sit es som skadedyrsbekæmper.

Artistkatten

Det hedder sig, at hunde er lette at lære kunster, hvor katte typisk intet har at gøre i showbiz. Katte er simpelthen ikke lærevillige nok, siger man. Men det passer ikke helt: Nogle katte er faktisk ganske lærenemme. Bare tænk på film som „Den fantastiske hjemrejse”, hvor en kat og to hunde begiver sig ud på en lang rejse for at finde deres mennesker. Katten er trænet til både at løbe, hoppe, og se ud som om den tænker.

Omsorgskatten

Samvær med dyr kan være udpræget gavnligt for demente og sindslidende. En del plejehjem har en eller flere katte, som beboerne passer og hygger om, og dyr benyttes i højere og højere grad som terapi. På Inges Kattehjem hører vi ind imellem fra mennesker i en vanskelig  livssituation, hvor katten fra tid til anden føles som det eneste lyspunkt. Et dyrs ubetingede kærlighed kan lindre, når ensomheden eller sorgen banker på.

Forsøgskatten

Før det i 1981 blev forbudt at indfange omstrejfende katte og bruge dem til forsøg, led mange katte en krank skæbne som forsøgsdyr. De blev brutalt jaget og indfanget af pengegriske mennesker, som tjente nogle håndører på at sælge dem til medicinalindustrien. I dag benyttes katte sjældent til forsøg. 

Udstillingskatten

Katten er i tusinder af år blevet berømmet for sit smukke og elegante udseende. Nogle racekatte lever en aktiv tilværelse som udstillingskatte, hvor deres ejere tager dem med på udstillinger. Her bliver de bedømt af et hold eksperter, som efter endt votering kårer udstillingens flotteste kat. For de smukkeste katte (og deres stolte ejere) er der flotte præmier at hente.

Familiekatten

Kattens fornemste opgave i vores samfund er at være vores trofaste følgesvend. Ethvert barn glæder sig over at stryge familiekattens bløde pels og lytte til dens fredfyldte spinden. Mon ikke vi er mange, der sætter stor pris på, at katten tager sit arbejde som familiedyr alvorligt – især når den belønnes med mad, kæl og en varm seng at sove i.