To katte sammen

Det kan godt lade sig gøre at sætte to katte sammen, hvis du følger vores råd

Det er en forudsætning, at kønsmodne katte er neutraliserede (steriliserede eller kastrerede), inden du sætter kattene sammen. Ellers vil de slås på grund af hormoner og kamp om territorium. Desuden må to voksne katte aldrig sættes sammen for hurtigt. Katte vil – fra naturens side – ikke bare uden videre acceptere en anden kat.

 

Sådan sætter du to katte sammen

Ny kat på begrænset plads Den ”nye” kat begynder med at opholde sig i et begrænset rum; f.eks. badeværelset med kattebakke, mad og vand. En kat kan få stress (diarré og nægte at spise), hvis du giver den for meget plads i starten. Den har brug for tid til at vænne sig til de nye lyde og lugte – og den nye “fremmede” kat.

De to katte introduceres Sæt døren på klem med en avis (i spænd) under, der forhindrer døren i at åbne eller lukke. Gennem sprækken (på 3-4 cm) kan kattene snuse til hinanden og gradvist vænne sig til hinandens lugte. Du fører også duftene frem og tilbage, når du har kælet med kattene. Du skal ikke opholde dig sammen med kattene 24 timer i døgnet, da kattene også har brug for ro til at vænne sig til den nye situation. Gå på arbejde eller forlad hjemmet, og lad kattene være alene hjemme – stadig med mellemrummet i døren.

I starten vil kattene hvæse ad hinanden og måske oven i købet af dig, fordi de er bange. Når kattene er ovre den værste ”sprutten”, kan den ”nye” kat tages med ind i en transportkasse til den ”gamle” kat, som kan få lov til at snuse. Lad eventuelt kattene bytte rum, så de også kan vænne sig til hinandens lugte på denne måde. Efter 1-4 uger lader du kattene møde hinanden.

De to katte mødes

Når kattene ikke hvæser og gemmer sig mere, åbner du døren op og lader kattene møde hinanden. Hvis kattene stadig er skræmte og hvæser meget, skiller du dem ad igen. Vent lidt længere med at sætte dem sammen. En udekat holdes inde, mens de to katte lærer hinanden at kende. Ellers risikerer du, at den ”gamle” kat tilbringer mere tid væk fra huset, og så får du aldrig kattene til at vænne sig til hinanden. Når den ”gamle” kat er tryg ved den ”nye” kat, kan du lukke den ud som sædvanligt. Den ”nye” kat holdes inde i minimum 14 dage. Du bør først lukke den ud, når den er helt tryg ved sit nye hjem. Det vil sige, at den først skal have vænnet sig til den anden kat og alle de nye lyde, lugte og mennesker.

Hvis de to katte pludselig bliver uvenner

Nogle gange oplever katteejere, at to katte, som i en længere periode har haft et godt forhold til hinanden, pludselig bliver uvenner. Det skyldes ofte, at den ene kat ikke er rask – f.eks. har
tandpine. Et dyr med smerter reagerer gerne aggressivt. Omvendt kan et dyr, der er svækket af sygdom, udsende nogle andre signaler end vanligt, der gør det andet dyr utrygt, hvorfor det angriber. Få kattene undersøgt hos dyrlægen for at udelukke sygdom som årsag til uvenskabet.

Fjendtlighed mellem to ellers gode venner kan også opstå ved utryghed pga. forandringer; f.eks. endnu en kat i flokken, en ny baby i familien eller flytning. Skil kattene ad og sammenfør dem på ny, som vi forklarer længere oppe.