Kræft hos katte – af Dyrlæge Marianne Rasmussen

Ældre katte får ofte en eller anden form for kræftsygdom, som trods behandling ender med at tage livet af katten. Unge katte kan også blive ramt af en kræftsygdom, men det er ikke almindeligt forekommende. De fleste familier har oplevet, at en nær slægtning blev ramt af en kræftsygdom, og har fulgt med i behandlingen af patienten. Det betyder, at man også i stigende grad søger den samme behandling for sit dyr, hvis det rammes af en kræftsygdom. Hos mennesker er målet med behandlingen altid at helbrede patienten, hvis det overhovedet er muligt. Hos vores husdyr er målet med behandlingen at helbrede, hvis det er muligt, eller forlænge patientens liv. Det er vigtigt, at man samtidig har fokus på dyrets livskvalitet under behandlingsforløbet. Opdager ejeren af katten en hævelse eller knude (en tumor) udvendigt på katten, opsøger man som regel hurtigt dyrlægen for at få undersøgt knuden. Sværere er det, hvis lidelsen opstår inden i dyret i de forskellige væv og organer. Det er derfor vigtigt, at man altid holder øje med, om katten spiser, drikker og opfører sig som den plejer. Katten må heller ikke tabe sig uden varsel, og afføring og urin skal være normalt. Har man opdaget en knude på sin kat, vil dyrlægen foretage forskellige undersøgelser for at afgøre, hvilken form for knude det drejer sig om. I mange tilfælde kan man udtage en lille vævsprøve med en tynd nål uden at bedøve katten, og andre gange ønsker man at udtage en større vævsprøve som kræver en let bedøvelse af katten. Ud fra vævsprøven kan man afgøre, hvilken form for tumor det drejer sig om. Derefter vil dyrlægen lave en plan for, hvilke undersøgelser der yderligere vil være hensigtsmæssige at foretage, og hvilken behandling der kan tilbydes. Det vil ofte dreje sig om røntgen-undersøgelse af brystkassen for at se, om sygdommen har spredt sig til lungerne i form af metastaser. Hvis det drejer sig om undersøgelse af bughulen, vil man både lave røntgen-undersøgelse og ultralydsscanning, og i visse tilfælde også lave f.eks. en kikkertundersøgelse af bughulen og udtage relevante vævsprøver. Dyrlægen kan også tilbyde MRog CT-scanninger af knoglevæv og nervesystemet. Forud for de meget specialiserede undersøgelser skal katten selvfølgelig først undersøges grundigt og have foretaget en blodprøve, som viser at dens almene tilstand er i orden, inden videre behandling iværksættes. Mange kræftpatienter taber sig, så et vigtigt led i den samlede behandling er også at optimere det foder som katten tilbydes.

Behandlingen af kræft indenfor traditionel medicin kan opdeles i 3 hovedgrupper:

1. Kirurgisk
2. Kemoterapi
3. Strålebehandling

Der er mange former for kræft der kan helbredes med et kirurgisk indgreb, men ofte vil man forlænge patientens levetid, hvis behandlingen kombineres med kemoterapi og strålebehandling.

Kirurgisk behandling

Mange former for knuder er godartede, og den rette form for kirurgi vil helbrede katten. Behandlingen er relativt hurtigt overstået, og vi har i dag mange muligheder for at smertebehandle efter et kirurgisk indgreb, så katten ikke lider unødigt. Det kirurgiske indgreb er i de fleste tilfælde også økonomisk og tidsmæssigt overkommeligt for ejeren i forhold til kemoterapi og strålebehandling. Visse behandlinger kan indtil videre kun foretages i hovedstadsområdet. Kemoterapi Nogle kræftsygdomme behandles udelukkende med kemoterapi, men ofte vil kemoterapien kombineres med en kirurgisk fjernelse af tumor. Kemoterapi er en form for gift der dræber kræftceller men også raske celler i kroppen. Her er det, at behandlingen af mennesker og dyr adskiller sig væsentligt. Hos dyr giver man kemoterapi for at helbrede, hvis det er muligt eller for at forlænge patientens liv. Man giver ikke så meget kemoterapi, at patienten bliver syg efter behandlingen med opkast, diarre, hårtab og manglende appetit. Hos mennesker gives så meget kemoterapi kroppen overhovedet kan tåle for at dræbe alle kræftceller og forhåbentlig helbrede patienten. Kemoterapi gives efter nogle bestemte protokoller, som er tilpasset de forskellige kræftsygdomme. Patienten skal som regel have medicinen gennem et drop over nogle timer. Dette gentages med forskellige intervaller f.eks. med 3 uger imellem. Behandlingen foretages fortrinsvis af dyrlæger, som er certificeret til at lave kemoterapi. Kemoterapi kræver både, at ejeren har tid, mentalt overskud og en god økonomi. Et behandlingsforløb kan nemt koste 50.000 kr. eller mere alene i dyrlægeudgift. Vigtigst af alt er dog, om dyret har en ordentlig livskvalitet i forbindelse med behandlingen.

Strålebehandling

Strålebehandling er nok mest en fremtidsudsigt herhjemme endnu. Hos mennesker forbedres strålebehandlingen i disse år, så mange kræftsygdomme kan behandles langt bedre end tidligere, og i mange tilfælde kan man skære ned på mængden af kemoterapi til patienten.

Nedenfor beskrives kort nogle kræftformer, vi ofte møder i klinikken, og mulighederne for behandling:

Lymfon i tarmen hos kat

Den kræftsygdom, som jeg gennem årerne oftest har fundet hos selv helt unge katte, er tarmlymfom. Katten kommer til dyrlægen med vægttab, nedsat appetit, opkastning og diarre. Ved undersøgelse af dyret kan man finde en uregelmæssig knude fra få centimeter stor til appelsinstørrelse. Knuden stammer fra selve tarmvæggen eller de lymfeknuder som ligger i forbindelse med tarmen. Desværre er disse tumorer ofte meget ondartede, så både kirurgisk behandling og kemoterapi er for sent, når katten kommer til dyrlægen.

Hyperthyreoidisme hos kat

Hyperthyreoidisme eller på dansk forhøjet stofskifte skyldes en overproduktion af stofskiftehormon fra skjoldbruskkirtlen. Symptomerne på for højt stofskifte er vægttab trods øget appetit, mislyd på hjertet, øget drikkelyst, opkast og diarre. Kirtlen er beliggende på begge sider af luftrøret ca. 0,5 cm tyk og 2 cm lang. Hos ældre katte kommer der en godartet forstørrelse af kirtlen enten i den ene side eller på begge sider af luftrøret. Denne form for tumor kan behandles med succes på flere måder. Der kan gives daglig medicin i tabletform, hvorefter kattens stofskifte med mellemrum kontrolleres med en blodprøve. Hvis ejeren ikke kan give medicin til katten, kan man også vælge at fjerne kirtlen ved et kirurgisk indgreb. Endelig kan sygdommen også behandles med radioaktivt jod som gives ind i blodåren. En effektiv behandling som indtil videre kun tilbydes på Hospital for mindre Husdyr, Life, Ku.

Mælkekirtel tumor

Ældre hunkatte kan få tumorer i mælkekirtlerne, som desværre ofte er ondartede. Flere undersøgelser har vist, at risikoen for at udvikle kræft i mælkekirtlerne er meget mindre, hvis katten bliver neutraliseret, når den er yngre end 6 måneder. Behandlingen af tumorer i mælkekirtlerne er ofte kirurgisk og kan kombineres med kemoterapi. Denne form for kræft har tendens til allerede tidligt i forløbet at sprede sig til andre steder i kroppen, så ved et kirurgisk indgreb skal man gå grundigt til værks og også fjerne lymfeknuder i tilknytning til mælkekirtlerne. Den vigtigste faktor for, hvor længe katten overlever, er tumors størrelse, inden den fjernes. Jo mindre knude der fjernes, jo længere tid lever katten efter operationen. Kattens levetid kan efter et kirurgisk indgreb forlænges yderligere med gennemsnitlig 5 til 8 måneder, hvis der suppleres med kemoterapi.

Tumor( pladecellecarcinom) i mundhulen

Katte med kræft i mundhulen kommer til dyrlægen, fordi ejeren har observeret, at katten lugter ud af munden, har svært ved at spise, vasker ikke sig selv og savler. De fleste knuder i mundhulen hos katte er ondartede. De har ikke tendens til at sprede sig til resten af kroppen, men er som regel umulige at fjerne. Disse katte kan ofte ikke spise, så enten skal dyret hjælpes intensivt eller aflives for at undgå unødig lidelse