Desværre kan katte ligesom mennesker få AIDS (FIV) eller kræft (Felv). Her kan du læse mere om symptomer og behandling af sygdommene.

FeLV

Kræftformen FeLV, katteleukæmi, har været kendt siden 1969, og virussen er udbredt over hele verden. Har katten først fået sygdommen, kan vi desværre ikke helbrede den, men du kan forebygge sygdommen ved at vaccinere din kat.

Ikke alle katte dør af FeLV

Ca. 30% af de smittede katte bliver kroniske smittebærere, og disse vil typisk få symptomer og deraf dø 2-3 år efter, at de er blevet smittet. Andre 30% af de smittede katte har – for en periode – virus i kroppen og vil typisk være raske igen efter 4-6 uger. Disse katte producerer antistoffer, der kan neutralisere virus. De resterende 40% er latent inficerede, hvilket vil sige, at sygdom og symptomer kan aktiveres ved stress, anden infektion eller ved brug af medicin, der undertrykker kattens immunforsvar.

Om katten “renser sig selv“ og bliver rask, eller om den udvikler sygdommen afhænger af mængden af påført virus, varigheden af påvirkningen, alder, og hvor godt kattens immunsystem fungerer generelt.

Spredning

Der findes virus i blod, spyt, tårer og næsesekret hos katte smittet med FeLV. Kattene smitter hinanden, når de er sammen og vasker hinanden samt deler mad- og vandskål. Smitte via moderkage, ved diegivning og fødsel ses sjældent, sammenlignet med smitte via den almindelige kontakt. Virus kan ikke overleve ”udenfor” katten og heller ikke i urin og afføring. Man kan ikke helbrede katteleukæmi, og katte der er testet positive for FeLV bør isoleres eller aflives for at undgå smittespredning.

Symptomer

Symptomerne ved FeLV er ikke specifikke. De kan være appetitløshed, vægttab, nedstemthed, diarré, opkast og sår i munden. Katten kan drikke og tisse unormalt meget, lide af inkontinens, blodmangel, og den kan have svært ved at styre sine bevægelser. Desuden kan kræftformen sprede sig til tarmene, lymfeknuder, lever og nyrer. Hos hunkatte kan der desuden være problemer med reproduktionen i form af abort, dødfødte killinger eller eventuelt manglende frugtbarhed.

Diagnose

Diagnosen stilles på baggrund af en blodprøve, og der testes for både FIV (katte-aids) og FeLV på én gang.


FIV

FIV, som også kaldes Felin Immunodefekt Virus eller katte AIDS, er som HIV og AIDS hos mennesker en alvorlig og ofte dødelig sygdom. FIV er udbredt over hele verden og har været kendt i Danmark siden 1970. FIV kan desværre ikke helbredes og sygdommen kan ikke forebygges via vaccination.

Spredning

Infektionen overføres primært fra kat til kat gennem spyt, f.eks. hvis kattene slås og bider hinanden. Derfor har udekatte en større risiko for at blive smittet end indekatte. Desuden kan smitte fra en FIV-inficeret moderkat til killinger spredes via morkattens mælk, mens det er yderst sjældent, at sygdommen spredes fra moderkat til killinger via moderkagen.

Symptomer

Virussen angriber kattens immunforsvar. Katten bliver nedstemt, holder op med at spise og bliver afmagret. Den kommer med tiden til at lide af blodmangel og får hævede lymfeknuder. Desuden vil den muligvis også få infektioner i mundhulen, i mave-tarmsystemet og evt. få diarré og feber. Smittede katte kan dog være smittet i mange år, før de viser symptomer og bliver syge.

Diagnose

Diagnosen stilles på baggrund af en simpel blodprøve. Når man undersøger for FIV via blodprøven, kan man være uheldig at få et falsk-negativt blodprøvesvar. Det vil sige, at testen viser, at katten ikke er smittet, selvom den er. Dette kan forekomme, hvis katten er blevet smittet umiddelbart inden, blodprøven udtages, og der derfor er et for lavt indhold af antistoffer i blodet til, at det kan måles i testen.

Desværre kan vi ikke helbrede katte med FIV. Er katten FIV positiv men symptomløs, bør den isoleres fra andre katte eller aflives for at undgå smittespredning,