Calicivirus er hos kat en almindelig og ret udbredt virus, som primært forårsager infektioner i og symptomer relateret til de øvre luftveje. Virusset er en del af samlebetegnelsen “katteinfluenza” og den udgør sammen med felin herpesvirus ca. 90% af de øvre luftvejsinfektioner hos kat. Calicivirus er relativt modstandsdygtig og svær at fjerne. Derfor kan det efter inficering tage alt imellem et par uger til flere måneder før katten er i fuld bedring.
Udover at angribe de øvre luftveje kan calicivirus også forårsage læsioner/sår i mundhulen og på tungen, som er meget karakteristiske for netop denne virusinfektion og der kan også tilstøde halthed hos katten, som oftest veksler fra et ben til et andet.

SÅ VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE SYMPTOMER HOS DIN KAT

 1. Symptomer fra de øvre luftveje:
  Næseflåd/nysen (ses også typisk ved infektion med herpes-virus). Gennemsigtigt/gulligt flåd fra næsen.
 2. Læsioner i mundhule og på tungen, savlen. Sår på næsen.
 3. Feber.
 4. Røde øjne og flåd fra øjne.
 5. Pludselig opstået halthed, som kan veksle fra ben til ben.
 6. Mulige symptomer som følge af ovenstående:
  Anorexi, dehydrering

CALICI VIRUS OG SMITTESPREDNING
Calici-virus kan smitte akkurat som det vi kender fra humane virusinfektioner. Calici-virus er meget smitsom og derfor også meget udbredt. Calici-virus kan spredes fra kat til kat via dråbeinfektion i forbindelse med tæt kontakt enten fra katte, som er syge med virus eller fra katte, som er det man kalder raske smittebærere… Altså katte som ikke udviser symptomer på calici-virus, men som efter endt sygdom bærer virus i kroppen. Smitten kan også foregå via menneskelig kontakt med syge katte. Som det gør sig gældende ved langt de fleste virusinfektioner er unge katte, svækkede katte, stressede katte og katte med et udfordret/dårligt immunforsvar i størst risiko for at udvikle sygdommen. Derfor er calicivirus absolut heller ikke et særsyn på landets katteinternater, hvor mange katte er samlet på et sted og for stort set alles vedkommende har de på den ene eller anden måde oplevet stress og/eller dårlige livsvilkår forud for deres indlevering til dyreinternatet.

Der findes flere calicivirustyper, hvilket bevirker, at en kat sagtens kan blive smittet flere gange igennem livet.

DIAGNOSTICERING AF CALICIVIRUS
Det kan ofte være svært at adskille calicivirus infektion fra de andre virus, som kan give symptomer, der dækker over betegnelsen “katteinfluenza” med mindre der netop ses de karakteristiske læsioner i mundhule og på tungen hos den/de pågældende katte.

BEHANDLING AF INFEKTIONEN
Der findes ikke en egentlig behandling af calicivirus. Infektionen er som oftest i sig selv selvbegrænsende over tid, som kan vare fra uger til måneder, hvorfor en tilsyneladende rask kat som ovenfor nævnt kan fungere som rask smittebærer. Rent behandlingsmæssigt handler det om at afhjælpe generne, som virus kan påfører katte… Specielt ved læsioner i mundhulen, som kan være meget smertefulde og som kan hindre katten i at ville optage føde og væske pga. smertereaktion og det samme gør sig gældende, hvis der også opstår halthed. Katte kan ikke som hunde og mennesker tåle at faste i en længere periode, da de har en udpræget tendens til at udvikle en alvorlig sygdom kaldet fedtlever selv ved faste over relativt få dage, så det er altid noget, vi som dyrlæger, veterinærsygeplejersker og andet personale, der omgåes katte skal have fokus på.

Er katten meget hårdt medtaget kan det derfor blive nødvendigt med indlæggelse og væsketerapi.

SÅ BEHANDLINGEN ER

 1. Smertestillende medicin ved behov.
 2. TLC: (Tender, love and care) Sørge for at katten indtager føde og give den fred, bedst af alt holde den indendørs til den er symptomfri også af hensyn til evt. smittespredning i lokalområdet.

FOREBYGGELSE AF CALICI-VIRUS
Calici-virus forebygges bedst ved hjælp af vaccination, hvor calici-virus udgør en fast komponent af standardvaccinationsprogrammet hos kat. Vaccinen er ikke en garanti for at katten kan undgå fremtidig smitte med calici-virus, men rammes den vil symptomerne og sygdomsbilledet som oftest være af en mildere karakter. Selv har jeg som praktiserende dyrlæge oplevet at mine egne katte er blevet ramt af calici-virus og trods det faktum, at de begge var vaccineret, fik de begge et ret voldsomt forløb, så jeg var absolut lettet over, at de var blevet vaccineret og at de begge overvandt infektionen med den rette støtteterapi.

ANBEFALET STANDARDVACCINATION AF KAT

 1. Calicivirus hos kat (FCV)
 2. Kattesyge (FPV)
 3. Felin herpes virus (FHV-1)

Din dyrlæge/internat hvor du henter din kat vil helt sikkert kunne vejlede dig og er løbende opdateret på de nyeste anbefalinger. Så det er indlysende, at calici-virus er essentielt at have fokus på,
når man arbejder på et katteinternat, hvor rigtig mange katte med ukendt immunstatus/levevilkår kommer ind af døren til videreformidling. Får man bare en enkelt kat ind, som enten er
rask smittebærer eller en kat, som allerede har symptomer på callici-virus, så kan det ligge hele kattehjemmet ned.

EN DEL AF FOREBYGGELSEN ER DERFOR OGSÅ GRUNDIG RENGØRING AF DE TING, SOM EN SMITTET KAT KAN KOMME I KONTAKT MED

 1. Madskåle
 2. Bure
 3. Udstyr: børster, legetøj og kattebakker

Alt dette skal rengøres regelmæssigt for at undgå smittespredning. Det er derfor også helt fair, at din kattepension kræver en vaccinationsattest på bl.a. calici-virus, når din kat skal opholde sig på en pension.