Støt Inges Kattehjem

Dyreværnsorganisationen Inges Kattehjem fejrer 50 års jubilæum. Ildsjæle og private donationer har skabt fundamentet for den kontinuerlige forbedring af kattenes forhold.
Den 18. april 2020 kan den største private nonprofit dyreværnsorganisation for katte i Danmark fejre 50 års jubilæum. Befolkningens støtte i form af private donationer, arv og frivillig arbejdskraft har været med til at sikre bedre forhold for katte i hele Danmark igennem 50 år.
Inges Kattehjem hjælper hvert år ca. 3000 katte, enten ved at omplacere dem i nyt hjem eller ved genudsætning.

Det hele startede med at Inge Sørensen i efteråret 1967 på Vesterbro fandt en forhutlet og bange kat siddende på en gren i et æbletræ. Inges tro og vilje til at der skulle gøres noget for de mange forhutlede og hjemløse katte, inspirerede hende til at starte Kattehjemmet, og den 18. april 1970 åbnede Inges Kattehjem officielt i Glostrup – dermed var en ny epoke i dansk dyrevelfærd skabt.

En moderne og tidssvarende organisation i 2020
Inges Kattehjem fremstår i dag som en moderne organisation med 3 afdelinger i Glostrup, Odense og Næstved med 14 ansatte og over 60 frivillige hjælpere og mere end 100 plejefamilier.

Den daglige drift varetages af direktør Jørgen S. Petersen, der refererer til fondens bestyrelse. Jørgen har været tilknyttet Inges Kattehjem i mere end 40 år og har varetaget den daglige drift de sidste 30 år.


Læs mere om hvordan det hele startede og frem til i dag i vores nye (jubilæumsblad her).

Jubilæums fest aflyst
Det er med stor beklagelse, men nødvendigt, at vi må aflyse den planlagte reception lørdag den 18. april 2020 i anledning af Inges Kattehjems 50 års jubilæum.

Vi havde glædet os meget til at fejre begivenheden og havde allerede lagt et stort arbejde i at arrangere forskellige tiltag, men øv – sådan skulle det ikke være.

Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at sige stor tak til alle vore bidragsydere for at have støttet os gennem årene og tak til alle vore samarbejdspartnere. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

En særlig tak skal gives til alle vore frivillige hjælpere og plejefamilier, der bruger deres fritid for at give en hånd med de mange opgaver og yder en kæmpe indsats for organisationen.

Vi håber på, at vi måske kan udskyde fejringen i et år og i stedet fejre Inges Kattehjems 51 år.