I Glostrup afdelingen har vi i de første fire måneder i år haft uforholdsvist mange sager af grovere karakter. Og så har vi haft de gængse sager, som katte der bliver dumpet ved afdelingerne, eller sat i papkasser i diverse opgange og skove.

Kat blev smidt ind mod væg: Vi startede januar ud, med opkaldet fra en dame der skulle af med sin kat. Hun fortalte at natten igennem havde hun systematisk mishandlet katten i form af tæsk og smidt den ind i væggen. Ud fra hvad hun fortalte var der tale om en engangsforteelse og hun var godt selv klar over at det hun havde gjort var meget forkert og derfor ønskede hun nu at aflevere katten. Vi bad hende komme ind med den med det samme.

Da hun kom med katten spurgte hun ind til om vi ville anmelde hende for dyremishandling. Hertil svarede vi, at det havde vi en forpligtelse til. Dette kvitterede hun ved at hælde øl ud over personalet og gå sin vej. Vi havde heldigvis katten i sikre hænder hos os og sørgede for den fik et nyt godt hjem.

update_glostrup_ chilla_nuddelkat_redNudelkattene: I starten af februar fik vi opkald fra en dame der fortalte at hendes mor var indlagt og havde været det et stykke tid. Moren havde 8 katte i sin lejlighed og der var ingen udsigt til at hun kom hjem foreløbig og kattene gik i uhumske forhold, så vi tog kattene ind. Vi døbte dem nudelkattene, da de havde levet af nudler. Seks af kattene har nu fået nye hjem.

Flere af kattene var desværre indavl og havde kun fået nudler, da damen mente, at de skulle fodres med dette (heraf navnet nuddelkatte). Én var så forkrøblet og en var så dybt leversyg, at vi var nødsaget til at aflive dem. Det var en kamp for de frivillige og personalet at lære disse katte at spise almindelig Kattefoder, men det lykkedes til sidst og de resterende 6 katte fik nye gode hjem (se Chilla på billedet).

Du kan læse mere om Chilla’s gode historie her.

 Togkattene: En uges tid senere fik vi et opkald fra en mand der havde fundet 2 katte i en papkasse omviklet med tape på togskinnerne i Ballerup. Vi døbte dem Cookie og Muffin. De var meget skræmte og reagerede med hvæsen og sprutten, men har nu fået et godt hjem.

Læs om Cookie og Muffin her.

Motorvejskatten: I starten af marts kom en dame ind med en kat hun havde fundet i en transportkasse på nødsporet på motorvejen. Ingen ved hvor lang tid den stakkel havde siddet i den med bilerne susende forbi ham, men han var meget bange da han kom ind til os. Han krøb sammen allerbagest i buret og ville intet have med os at gøre. Heldigvis var der flere, trods hans bange sind, der var interesseret i den smukke røde hankat vi døbte Herman og han fik nyt hjem meget hurtigt.

Kattedamen: I midten af marts fik vi opkald fra en dame der var nødsaget til at fraflytte sit hus. Hun havde et par og tyve katte boende. Situationen var tydeligvis løbet løbsk. Alle katte var uneutraliserede i alderen 6 måneder til 21 år, fyldt med lopper og flere havde udviklet loppeallergi. De 15 af kattene blev overdraget til os. Det var et omkosteligt og tidskrævende arbejde at sørge for at alle blev neutraliseret, vaccineret, øremærket, chippet og tjekket. Alle kattene var fyldt med lopper og flere havde udviklet loppeallergi. De fleste har fået et nyt hjem, men to måtte desværre aflives pga. helbredsproblemer.

Den uønskede søde hunkat: Afslutningsvis fik vi et opkald fra en mand i slutningen af marts, som ikke længere ville have sin kat. Vi informerede ham at det koster et gebyr at aflevere til Inges kattehjem, da vi har mange udgifter forbundet med at omplacere en kat i form af foder, dyrlæge m.m. manden blev meget gal og truede med at skyde katten. Heldigvis forbarmede hans forældre sig over den og kom med den til os. Den fineste og kærligste lille hunkat. Hun har nu fundet sit nye hjem.

Vi håber nu vi får lidt stilstand på vores afdeling i Glostrup. Det har været nogle hårde omgange, både tidsmæssigt, økonomisk og ikke mindst følelsesmæssigt, men i sidst ende er det, når man ser kattene få en ny chance i livet, det hele værd.

/ af Christina Christensen Agerskov