I det sydlige Sjælland er kommunerne desværre næsten enige om en ting. Der er ikke penge til herreløse katte. De eneste kommuner, som bruger penge på herreløse katte, er Næstved, Vordingborg og Stevns. Men selv i Vordingborg er politikerne begyndt at stille spørgsmålstegn ved, om det skal fortsætte.
”Det er voldsomt mange penge, og jeg vil tage op i udvalget, om det er en udgift, vi skal fortsætte med at have,” siger formand for teknik- og miljøudvalget i Vordingborg kommune, Thomas Christfort (K) til Folketidende d. 18. august 2016. Han påpeger, at der er meget andet, der er sparet væk siden kommunen indgik aftalen med Kattens Værn.
Inges Kattehjem oplever løbende mange henvendelser fra kommunerne i det sydlige Sjælland fra folk, der spørger, hvad de skal gøre med en herreløs kat, som de enten har observeret løbende rundt i et område uden ejer eller selv har fodret over en periode. De har ofte ikke råd til at betale for den indfangning, neutralisering og overlevering af en herreløs kat, som de skal betale, når kommunen ikke har overtaget ansvaret for de herreløse katte. Kattens Værn oplyser på deres hjemmeside, at det ellers koster 550 kr. per kat samt 250 kr. for udkørsel. Hvis man ønsker genudsætning koster det yderligere 500 kr. til neutralisering, mærkning og registrering. Problemet eskalerer, når kattene får killinger, fordi de ikke er blevet neutraliseret.
Inges Kattehjem har i perioden 2005-2016 fået 131 katte fra det sydlige Sjælland (2014-2016: 18). De fordeler sig som følger: Næstved: 25 (8), Faxe: 15 (1); Stevns: 3 (1); Vordingborg: 22 (0); Lolland: 38 (4); Guldborgsund: 3 (2); Falster: 25 (2).
Pres på politikerne på Lolland og i Guldborgsund
På det sydligste Sjælland har en gruppe borgere imidlertid fået nok. På Lolland har 1.036 personer skrevet under på, at kommunen skal tage ansvar for de mange herreløse katte, mens 1.200 personer har gjort det samme i Guldborgsund kommune.
”I Nakskov, hvor jeg bor, er der mange hjemløse katte ved blandt andet Kvickly, Meny, i Svingelen og i Birkevænget,” fortæller Ilse Kjær Petersen til Folketidende d. 17. juni 2016.
Jeanette Vellier er enig. Hun har stået for underskriftindsamlingen i Guldborgsund og tager sig selv af mange af de herreløse katte. Hun har nu allieret sig med et kattehjem i Kalundborg, der kan tage flere af de halvvilde killinger og deres mødre, som er for vilde til f.eks. Inges Kattehjem, socialisere dem, og få adopteret dem til gode hjem.
”Det er voldsomt hernede med vildtlevende katte. Jeg knokler, men interessen falder og det er svært at få folk engageret,” fortæller Jeanette Vellier.
Hun har indsamlet underskrifter og annoncerer efter plejefamilier til killinger med og uden kattemødre via Facebook gruppen.
’Vildkatte i Guldborgsund’. Hun er ikke i tvivl om, at flere ville ringe om herreløse katte, hvis kommunen tog ansvar for dem, så de ikke selv skulle betale.
De herreløse katte på Lolland fik deres dag på tinge, men mere blev det desværre ikke til. Lokalpolitikerne i klima-, teknik- og miljøudvalget besluttede d. 10. august 2016, at de ikke ville igangsætte en undersøgelse af, om kommunen skulle tage ansvar for de herreløse katte og evt. indgå en aftale med Kattens værn. I Guldborgsund får de 1.200 underskrifter udvalgsformanden til at love at sætte en undersøgelse af problemets omfang i værk, men vil ikke love noget.
Hjælp i Næstved og Stevns, men ikke Faxe
Derimod har både Næstved og Stevns iværksat initiativer for herreløse katte. I Næstved har kommunen et samarbejde med Inges Kattehjem om, at borgerne kan få rådgivning om og låne fælder til at indfange herreløse katte. Borgerne kan også indlevere herreløse katte til neutralisering og få hjælp til genudsætning og videreformidling af kattene.
I Stevns Kommune må indfangning af vilde, herreløse katte kun ske efter godkendelse af kommunen og det er også kommunen, der betaler udgiften. Kommunen har en aftale med kattens Værn fra sag til sag. Baggrunden er, at kommunen gerne selv vil have hånd i hanke med det.
Derimod proklamerer Faxe kommune på sin hjemmeside, at Teknisk udvalg har besluttet, at kommunen ikke vil påtage sig ansvar for de herreløse katte. Borgeren bliver henvist til Kattens Værn, hvilket sker for egen regning.
For få penge
Netop pengene er det vægtigste argument for, at kommunerne i det sydlige sjælland ikke vil gøre mere for herreløse katte.
”I øjeblikket er vi i en situation, hvor selv 10.000 kroner sparet er en stor gevinst for kommunen, men det er op til udvalget om de kan finde pengene,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen (S) til Folketidende d.17. juni 2015.

Det er meget forskelligt, hvor meget kommunerne har afsat til herreløse katte ved aftale med Kattens Værn. Et notat fra Holbæk Kommune, der i januar 2016 indgik en aftale med Kattens

Værn, viser, at det svinger fra alt mellem 10.000 kr. for kommuner som Rødovre og Glostrup til 100.000 kr. for Vordingborg. Lolland var en af de kommuner, der indtil 2010 selv tog ansvaret for de herreløse katte og havde et budget for indfangning, neutralisering og mærkning af herreløse katte samt en aftale med lokale dyrlæger. Men i 2010 blev det sparet væk og siden har der ikke været penge til det.
“Der har været besparelser hvert år, da der flytter flere fra kommunen end der kommer til. I år er det den offentlige transport, der står for skud. Det kommer til at gøre ondt,” siger Bent Lund, der sidder i sekretariatet i Teknik- og Miljøafdelingen.
Ansvar kræver holdningsændring
En aftale ville hjælpe på situationen for herreløse katte, men ikke neutralisering af folks egne katte i Guldborgsund.
”Det ville gøre det lettere for folk at ringe om herreløse katte, hvis de ikke skulle betale for det. Det er værre med deres egne katte. De forstår ikke det med neutralisering og vil ikke betale for det. Det er jo bare en kat,” siger Jeanette Vellier.
—————————————————————————————————————————————————————————
LØSNINGSMULIGHEDER
INGEN AFTALER:
Borgere kan kontakte Kattens Værn, men skal selv betale for udkørsel, indfangning og neutralisering.
AFTALE MED INGES KATTEHJEM:
Borgere kan kontakte kommunen / Inges Kattehjem om rådgivning om og lån af fælder til at indfange herreløse katte samt neutralisering og genudsætning / videreformidling af kattene.
AFTALE MED KATTENS VÆRN:
Borgere kan kontake kommunen / Kattens Værn om indfangning, og evt. neutralisering / videreformidling af herreløs kat. De fleste kommuner har aftaler om, at det vil være gratis for borgerne, men i Gentofte Kommune betaler kommunen halvdelen af udgifterne, mens borgeren betaler den anden halvdel. Der er samarbejde mellem Kattens Værn og 45 kommuner.
KOMMUNENS EGNE AFTALER:
Borgere kan kontakte kommunen, der sørger for indfangning og selv har aftaler med dyrlæger og internater. Lollands Kommune valgte denne løsning indtil 2010..