Inges Kattehjem kan i maj fejre, at vi i 25 år har fundet hjem til hjemløse katte i Odense. 1992 åbnede Odense afdelingen med åbent hus for de mange mennesker, der var kommet
for at se det nye kattehjem.

Inges Kattehjem havde taget sig af hjemløse katte fra sin Glostrup afdeling i over 20 år, da det kom Inge Sørensen for øre, at der var et behov for hjælp til de mange hjemløse katte i Odense.
Hendes reaktion var, at det måtte der gøres noget ved.

”Vi havde hørt fra nogle bekendte i Odense, at der var storeproblemer med katte i Odense og at der ikke var et katteinternat. Så vi besluttede os at holde et møde for at høre nærmere,”
siger Jørgen S. Petersen, der er leder på Inges Kattehjem og sammen med Inge Sørensen var med til at starte Odense afdelingen.

Der kom ca. 20 mennesker til mødet i efteråret 1991, fyldt med ideer og glade over, at der var nogle, der ville gøre noget for kattene. Man blev enige om, at det var en god ide at oprette
et kattehjem. I maj åbnede Odense afdelingen så med åbent hus for de mange mennesker, der var kommet for at se det nye kattehjem.

SKØNT AT HJÆLPE HJEMLØSE KATTE I ODENSE
Odense afdelingen begyndte i maj 1992 med en stab af frivillige, der hver dag tog sig af kattene. Der var åbent for formidling tre gange om ugen, nøjagtigt som i dag. Desuden havde afdelingen
en dyrlæge tilknyttet, som kom to gange om ugen og tog kattene med tilbage til sin klinik.

For Sidsel Nymark, der har været med siden august 1992, har det været en kæmpe oplevelse at være med i alle 25 år.

”Belønningen er at hjælpe alle kattene, især de svære tilfælde. Det er skønt, når man har sendt en vanskelig kat ud og får at vide, at den er blomstret op. Det er det, som driver det hele,”
siger Sidsel Nymark. Hun havde selv lige fået sin første kat i 1991 fra Dyrenes Beskyttelse, studerede biologi og var meget interesseret i dyr, da hun involverede sig i den nystartede Odense afdeling.

”Det er også skønt, at der er nogle mennesker, der gerne vil gøre noget for disse katte. En af de bedste ting ved arbejdet er at finde de rette mennesker til den rette kat – og se, hvordan
det hjælper både kat og mennesker.”

Efter nogle år blev det imidlertid vanskeligt at drive internatet udelukkende på frivillig basis, ikke kun mht. videreformidling af kattene men lige så meget det daglige arbejde med pasning,
rengøring og administraitons af kattehjemmet. Der blev derfor først ansat en og senere en til i Odense.

KATTEHJEMMET BRÆNDTE NED NYTÅRSAFTEN
Sidsel husker især branden nytårsaften 2008/09, hvor kattehjemmet brændte ned til grunden. Hun var derhjemme, da hun blev ringet op af en frivillig.

”Hun fortalte mig, at der var brand på kattehjemmet. Så jeg tog straks derud. Det var helt surrealistisk, lidt som en film, med store brandbiler, der spulede løs på vores pavillon,” sagde Sidsel.
Heldigvis var der på det tidspunkt kun fem katte på kattehjemmet.

Nogle unge mænd havde været hurtige til at slå vinduerne ind og redde de fleste katte, da de så flammerne. I sidste ende var der en kat, der døde, mens de andre nåede ud i tide.
Branden var startet i et skur for enden af pavillonen. En raket var røget ned i plastiktaget og havde antændt ilden i nogle aviser, der blev opbevaret der. Da branden var overstået, var der
ikke meget kattehjem tilbage.

KATTEHJEMMET BYGGES OP IGEN
Så stod kattehjemmet uden internat i et lille stykke tid. Men i februar fik de en mindre pavillon til låns indtil den nye stod opført samme sted i maj. Et par år efter fik de så egen klinik, der
lå lige ved pavillonen.

”Vi havde god erfaring med egen klinik fra Glostrup afdelingen. Det var praktisk og godt for kattene ikke at skulle transporteres så langt, når de skulle tilses. Det har bestemt været en succes,”
siger Jørgen S. Petersen.

KATTEHJEMMET INVOLVERER SIG
Hovedopgaven i Odense er stadig at tage de hjemløse katte ind, få dem øremærket, neutraliseret og videreformidlet. En anden af de store opgaver er at formidle viden om katten
generelt og hjælpe vildtlevende katte, der ikke har mulighed for at komme på internat og få et nyt hjem. Det gøres ved genudsætningsprojekter, hvor folk, der har vildtlevende katte løbende
kan indfange katten og få den tilbage efter den er dyrlægeundersøgt, neutraliseret og øremærket.

”Der skal være nogle folk, som er interesseret i at lave et projekt og kommer til os, ellers kuldsejler det. Vi er ikke Kattens Værn, der tager ud og fanger vilde katte, men vi vil gerne hjælpe
med rådgivning, neutralisering og videreformidling,” siger Sidsel.

Det var en frivillig, der tog initiativ til et projekt med hjemløse katte i Korsløkkeparken og fra Dalum Kloster. Da Odense afdelingen fik indleveret flere kuld syge killinger fra Dalum Kloster,
tog en af deres frivillige derud. Her løb flere hjemløse katte rundt med deres killinger. Sammen fik de indfanget kattene og efterfølgende neutraliseret, mærket og videreformidlet de raske,
tamme katte.

ARBEJDET FOR HJEMLØSE KATTE I ODENSE
Der er fortsat brug for at videreformidle katte på Fyn – og derfor stadig brug for Inges Kattehjem.

“Vi fortsætter selvfølgelig arbejdet med de hjemløse katte i Odense. Der er både brug for formidling til nye hjem samt rådgivning og information om kattene,” siger Jørgen S. Petersen.