Selv om katten efterhånden er det mest populære familiedyr i Danmark, holder en væsentlig del af katteejere igen med at mærke og vaccinere deres katte og tager kun katten med til dyrlægen, hvis de virkelig er syge. Derimod tager de fleste danske katteejere ansvar for at få deres kat kastreret eller steriliseret.

Det viser en første del af en ny undersøgelse fra Københavns Universitet, der udkom i Dansk Veterinær tidsskrift, maj 2016. Anden del kommer i et engelsk tidskrift senere på året.

Undersøgelsen viser desuden

Kattens popularitet

  • at katten er særlig populær i husstande med børn og lidt over flertallet kommer fra gård eller hus på landet
  • at husskatte er mest populære, mens 13 % har racekatte, mest norsk skovkat og Maine Coon
  • Lidt over halvdelen af kattene kommer fra private hjem og holder til på en gård eller et hus på landet.

Nabostridigheder

  • at der kan være grundlag for konflikter mellem naboer, hvis en kat går ude, særligt mellem kattemennesker og dem, der aldrig har haft kat.
  • Kattene har for flertallets vedkommende stor frihed, men den frihed indeholder samtidigt potentiale til konflikter med de relativt mange mennesker, som ikke bryder sig om katte.
  • Cirka hver femte kan ikke lide kat; 60 %, fordi de ikke kan lide kattens adfærd.
  • Det er især, når katten bevæger sig uden for ejerens grund og ud i andres haver eller ud på offentlige arealer, at der kan opstå konflikter, f.eks. pga. kattens efterladenskaber.
  • Et flertal blandt de skeptiske (15 %) mener, at katteejere simpelthen skulle holde deres katte inde.

Du kan læse mere her:

  • ”Kattens adfærd kan føre til nabostrid”, Videnskab.dk, 11. april 2016.
  • ”Katten er populær, men har også lav status i mange hjem,” Dansk Veterinær tidsskrift, maj 2016.

Undersøgelsen bygger på en spørgeundersøgelse af 2003 personer med og uden kat. Undersøgelsen er foretaget af professorerne Sandøe, Charlotte Reinhard Bjørnvad og Bjørn Forkman og dyrlæge Annika Patursson Nørspang fra Institut for Produktionsdyr og Heste på Københavns Universitet, samt Thomas Bøker Lund, adjunkt på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

 

Artiklen er skrevet af Annette Birch.