Hvad gør man, hvis naboen ikke kan lide eller er vred over, at katten er på anden mands grund? Og hvad må din nabo gøre, hvis katten generer ham?

Det kan godt give anledning til stridigheder mellem to ellers gode naboer, hvis katten begynder at strejfe over på hans grund. Så er det ikke alene vigtigt at vide, hvad du kan gøre, men også hvordan du kan gøre for at sikre det gode naboskab.

Det er først og fremmest dit ansvar at holde din kat på din egen grund og sørge for, at den ikke er til gene for nogen. Det fremgår af Mark og vejfredningslovens § 1.

En grundejer har ret til at få fjernet en uønsket kat fra sin grund, aflevere den på internat eller til politiet, hvis han senest 24 timer i forvejen har underrettet katteejeren om, at katten vil blive fjernet, hvis den fortsat opholder sig på grunden.

Hvis din nabo truer med at få fjernet din kat, så sørg for at købe en kattesele og tøjr, når den er ude i det fri. Du kan også indhegne grunden med et hegn eller bygge en løbegård til katten i forbindelse med huset.

Og husk at tale med din nabo, hvis din kat har ødelagt noget på hans ejendom eller været til gene.

Din kat er trods alt dit ansvar.

Du kan læse mere om, hvordan du sørger for at undgå nabostridigheder over din kat i Mark- og Vejfredningsloven.