For ikke længe siden fik vi som bekendt en ny fødevareminister. Vi har sammen med Doso havde haft et længere samarbejde med den tidligere fødevareminister, om at forbedre kattenes vilkår. Dette måtte ikke gå tabt. Så vi skrev til den nye fødevareminister Rasmus Prehn.
Kære Rasmus Prehn
I 2020 har vi i Inges Kattehjem, i samarbejde med DOSO, arbejdet for at få ændret i loven om mark-og vejfred. Således at den 72 timers fremlysningsperiode for optagne umærkede katte udgår. Dette vil lette presset enormt på de danske internater i og med at en kats skæbne kan afgøres med det samme. Dette højner i særdeleshed også dyrevelfærden for katte.
Vi har haft et fint samarbejde med den tidligere fødevareminister Mogens Jensen omkring dette. Der er lavet et udkast fra fødevareministerens side, som vi er enige i.
Vi kommer dermed om en venlig forespørgsel om dette stadig er gældende.
Med Venlig Hilsen
Inges Kattehjem
Vi har fået følgende svar retur:
Kære Inges Kattehjem
Tak for jeres henvendelse til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn af den 4. januar 2021 vedrørende, hvorvidt en ændring af mark- og vejfredsloven i forhold til, at den 72 timers fremlysningsperiode for optagne umærkede katte udgår, fortsat er gældende. Ministeren modtager mange henvendelser, og har ikke mulighed for at besvare dem alle selv. Landbrugsstyrelsen vil derfor besvare din henvendelse.
Det er fortsat hensigten, at mark- og vejfredsloven skal ændres, så reglen om fremlysning i 72 timer af optagne dyr afskaffes for katte.
Forslaget til lov om ændring af mark- og vejfred har været fremsat i Folketinget den 14. januar 2021, lovforslaget som fremsat kan findes på Folketingets hjemmeside her:
Høringsmateriale, herunder høringssvar og -notat, for lovforslaget kan findes på Høringsportalen her:
Lovforslaget afventer på nuværende tidspunkt første behandling og forventes at træde i kraft den 1. juli 2021.
Med venlig hilsen
Landbrugsstyrelsen