Furesø Kommune mener ikke, at herreløse katte er et problem i Furesø, da kommunen sjældent får henvendelser fra borgere om herreløse katte. Det lave antal af henvendelser om herreløse katte kan dog dække over, at det koster penge og er tidskrævende at indberette herreløse katte, ifølge Inges Kattehjem og Kattens Værn. Kommunen har nemlig ikke en aftale med Kattens Værn eller andre foranstaltninger til at tage sig af herreløse katte. Det kan især gå ud over borgere, der hverken har ressourcer eller økonomi.

”Det er synd og skam, hvis betalingen betyder, at kattene ikke får bedre vilkår, fordi folk ikke henvender sig for at få dem indfanget,” siger Jan Flesborg, der er inspektør i Nordsjælland for Kattens Værn.

Borgerne i Farum Midtpunkt har dog selv taget initiativ til at tage sig af de herreløse katte, der især befinder sig i boligbyggeriet ’Rustenborg’. I over 10 år har katteprojektet under boligselskabet samarbejdet med Inges Kattehjem, der løbende modtager herreløse katte herfra.  Katteprojektet beskæftiger sig dog kun med herreløse katte i boligområdet omkring Farum Midtpunkt og Inges Kattehjem får sjældent herreløse katte fra andre steder i Furesø Kommune.

Derimod har Kattens Værn registreret et fald af sager sager om herreløse katte i Furesø Kommune fra 17 sager om året i 1993 til 3-5 sager om året 2012-2014, hvor en sag er alt fra en til 10 katte. De fleste sager er fra Værløse Bymidte, hvor Kattens Værn har haft nogle henvendelser fra Boligselskabet Toftebo og en kattedame, der fodrer kattene i Værløse Bymidte Til sammenligning har Kattens Værn i gennemsnit 30 sager per år for Ballerup Kommune, som de også har en aftale med. Kattens Værn havde en aftale med Farum Kommune indtil 1993 og med Værløse Kommune indtil 1995.

Kommunen oplever ikke herreløse katte som problem

Furesø Kommune får sjældent henvendelser fra borgerne om herreløse katte og oplever det derfor ikke som et problem.

”Det er meget sjældent, at jeg hører om et problem med herreløse katte. Men vi hjælper selvfølgelig altid vores borgere, hvis de oplever det som et problem,” siger Susanne Kjær Nielsen, der er natur- og miljøchef i Furesø Kommune.

Furesø Kommune henviser på deres hjemmeside til Kattens Værn og skriver, at de kun tager sig af rottebekæmpelse. Alle udgifter i forbindelse med indfangning af herreløse katte er for borgerens regning.

Formanden for miljø-, plan og teknikudvalget John C. Allentoft (c) har tidligere oplyst, at hvis ansatte i kommunen finder en herreløs kat bliver den afleveret til en dyrlæge.

”Hvis vores vejfolk eller andre ansatte finder en død kat, scanner de den og afleverer den på rette sted. Hvis de finder en herreløs kat, scanner de den også og afleverer den til en dyrlæge,” siger John C. Allentoft (C) til Furesø Avis d. 27. november 2014.

Susanne Kjær Nielsen oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen aftale med en dyrlæge om aflevering af herreløse katte.

Regningen overlades til borgerne

Jan Flesborg forklarer, at antallet ikke kun hænger sammen med antallet af herreløse katte, men også med om folk indberetter de herreløse katte. Og det gør de ofte ikke, hvis de selv skal betale, fordi kommunen ikke har en aftale med Kattens Værn eller har taget andre foranstaltninger.

”Jeg mener dybest set også, at hvis man som kommune har nogle svage borgere med mange katte, så skulle det håndteres efter bistandsloven. Hvis det er den måde kommunen kan afhjælpe sagen på, så er det jo fint. Desværre sker det ikke så tit,” siger Jan Flesborg.

Det kan f.eks. være også være tilfældet, hvis man som kommune har nogle svage borgere med mange katte, som de ikke selv kan tage sig af. Det skete en gang i forbindelse med en psykisk syg mand med otte katte. Alternativet [til en aftale med Kattens Værn] kunne være, at kommunen havde en aftale med f.eks. en dyreklinik om neutralisering, mærkning, m.m. Når man gik ind på kommunens hjemmeside og tastede hjemløse / vilde katte som søgeord, så fik man en vejledning på, hvad man kunne gøre.

Susanne Kjær Nielsen oplyser, at Furesø ikke har nogen aftale med dyrlæge om herreløse katte og heller ikke har planer om at få det, ligesom de kun henviser til Kattens Værn på hjemmesiden. Kommunen er dog indstillet på så vidt muligt at hjælpe særligt de mindre ressourcestærke borgere.

”I det omfang det bliver et hygiejnisk problem, vil vi vurdere om vi kan gøre noget,” siger Susanne Kjær Nielsen.

Kommunen har ingen planer om kattepolitik

Furesø Kommune har ingen planer om at lave en kattepolitik. Susanne Kjær Nielsen bekræfter tidligere udtalelser fra John I. Allentoft (C) om, at kommunen ikke anser det som et problem.

”Vi har ikke planer om at lave en kattepolitik, men måske skulle vi skrive lidt på vores hjemmeside om, hvad man kan gøre som borger, hvis man finder en herreløs kat, ” sagde formand for miljø-, plan og teknikudvalget John I. Allentoft (C) til Furesø Avis 27. november 2014.

Susanne Kjær Nielsen mener imidlertid ikke, at det er nødvendigt at skrive mere på hjemmesiden om, hvad man som borger skal gøre, hvis man finder en herreløs kat. Kommunen hjælper derimod gerne med telefonisk vejledning.