Kære alle katteejere,
I dag har der været 3. behandling af lovforslaget om ændringen af bekendtgørelsen om lov om mark-og vejfred. Den er nu endeligt vedtaget.
Så fra d 1 juli 2021, ændres fremlysningspligten for umærkede katte.
Tidligere har loven påkrævet at en kat skulle fremlyses i 72 timer, inden den kan optages eller videreformidles. Fremover kan en umærket kat, optages eller videreformidles med det samme uden fremlysning.
     
I 50 år har Inges Kattehjem arbejdet for at forbedre forholdene for de danske katte og højne deres status.
I 20 år har vi bedt politikerne om hjælp, da det var en umulig opgave for dyreværnsorganisationerne at stå med alene. Gennem årene har vi haft mange politiske møder for at oplyse dem omkring problematikkerne med hjemløse katte i Danmark.
Siden november 2018 har Inges Kattehjem arbejdet meget intens sammen med Doso, Anima, Kattens Værn og Voice of Pets for en bedre lovgivning. Nu gav det endelig pote.
Den nye lovgivning skal give katteejere et større incitament til at få deres kat mærket og forhåbentligt på sigt nedbringe antallet af hjemløse katte.
Hvad så nu?
Det er vigtigt at du hurtigst muligt får mærket og registreret din kat i en af de to landsdækkende katteregistre, så er du sikret at få den hjem igen, hvis den skulle blive væk. Det er dit ansvar som katteejer at sørge for at de oplysninger, der står i en af de to landsdækkende katteregistre er opdateret og korrekte.
Den nye ændring skal evalueres om 2 år. Vi er alle spændte på om den vil have den effekt vi håber på eller om der skal tages andre løsninger i brug.
Mange hilsner
Inges Kattehjem