“Kattelov” (NY ændring af mark- og vejfred)

 
4. maj 2021 var der 3. behandling af lovforslaget om ændringen af bekendtgørelsen om lov om mark- og vejfred. Den er nu endeligt vedtaget.
Så fra d. 1. juli 2021, ændres fremlysningspligten for umærkede katte.
 
Tidligere har loven påkrævet at en kat skulle fremlyses i 72 timer, inden den kan optages eller videreformidles. Fremover kan en umærket kat, optages eller videreformidles med det samme uden fremlysning.
 
 
     
 
 
I 50 år har Inges Kattehjem arbejdet for at forbedre forholdene for de danske katte og højne deres status.
I 20 år har vi bedt politikerne om hjælp, da det var en umulig opgave for dyreværnsorganisationerne at stå med alene. Gennem årene har vi haft mange politiske møder for at oplyse dem omkring problematikkerne med hjemløse katte i Danmark.
 
Siden november 2018 har Inges Kattehjem arbejdet meget intens sammen med Doso, Anima, Kattens Værn og Voice of Pets for en bedre lovgivning. Nu gav det endelig pote.
Den nye lovgivning skal give katteejere et større incitament til at få deres kat mærket og forhåbentligt på sigt nedbringe antallet af hjemløse katte.
 
Hvad så nu?
Det er vigtigt at du hurtigst muligt får mærket og registreret din kat i en af de to landsdækkende katteregistre, så er du sikret at få den hjem igen, hvis den skulle blive væk. Det er dit ansvar som katteejer at sørge for at de oplysninger, der står i en af de to landsdækkende katteregistre er opdateret og korrekte.
 
 
Den nye ændring skal evalueres om 2 år. Vi er alle spændte på om den vil have den effekt vi håber på eller om der skal tages andre løsninger i brug.

Historie

Nedenstående fortæller historien om Inges kattehjems arbejde

Hvad ønsker vi?:

Vi ønsker i samarbejde med Dyreværnsforeningernes Samarbejdsorganisation DOSO, som er en sammenslutning af 21 dyreværnsorganisationer i Danmark, mærkning og registrering af ejede katte i Danmark. 

Hvor langt er vi nået?

Siden november 2018 har vi arbejdet meget intens om en bedre lovgivning. Vi har haft :

 • Mange politiske møder på Christiansborg med forskellige dyrevelfærdsordførere
 • Møder i fødevarestyrelsen
 • Møder med professor fra Københavns Universitet, Peter Sandøe
 • Massiv presse på vores sociale medier
 • Diverse skriftlige korrespondancer med politikere
 • Artikler i diverse aviser
 • Besøg af dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard på vores afdeling i Glostrup
 • Indsamlet underskrifter sammen med Anima. 44.510 underskrifter blev indsamlet og vi var inde og aflevere dem til fødevareminister Mogens Jensen i maj 2020
 • Udarbejdelse af rapporten “Herreløse katte – folkesag der kræver handling”, der er sendt til samtlige dyrevelfærdsordførere i Folketinget, Miljø-og Fødevarestyrelsen, samt til Fødevareminister Mogens Jensen. Rapporten kan læses her. (klik her)

 

Hvorfor ønsker vi en bedre kattelovgivning?:

Vi ønsker en lovgivning, hvor ministeren benytter sig af sin hjemmel om mærkning og registrering af flere grunde:

 • Kattens status højnes – Dermed højnes dyrevelfærden blandt katte

 Vi har en forpligtelse i Danmark til at passe på katten. Det er det mest populære kæledyr, men samtidig det kæledyr vi har allerflest problemer med.

HUSK AT FÅ MÆRKET DIN KAT:

Inges Kattehjem anbefaler at du får mærket din kat med både et øremærke og en chip. På denne måde sikrer du at din kat kan komme hjem til dig igen, i tilfælde af at den løber væk. Inges Kattehjem administrerer Dansk katteregister, men i Danmark findes der også Det danske katteregister.

Sørg for at din kat er registreret (gerne i begge registre) og husk altid at tjekke at dine og din kats oplysninger er korrekt.

Har du en hund skal du mærke den, har du en bil skal du registrere den. Få ting i Danmark skal ikke registreres, men katten, som der findes ca. 650.000 af ude i danske hjem, samt et ukendt antal hjemløse, skal ikke.

Når man anskaffer sig en kat, anskaffer man sig et ansvar. Som loven er i dag er det ansvarsfrit at holde kat. De er typisk gratis at anskaffe sig, man forpligter sig ikke til noget og når man ikke gider have den mere er det desværre mange kattes skæbne, at ende deres dage, sunde og raske hos dyrlægen, eller blive dumpet i en kasse et tilfældigt sted. Da der ingen regler om mærkning er, kan man ikke finde frem til nogen at stille til ansvar for disse dumpninger. I takt med kattens status øges, vil dumpninger yderligere blive mere socialt uacceptabelt og man må forvente disse med tiden minimeres.

 • Katten kan komme hjem igen

Det er åbenlyst at en mærket og korrekt registreret kat, kan komme tilbage til sin ejer, såfremt den bliver væk hjemmefra-  Det er yderligere en dyrevelfærdsmæssig grund til at mærke sin kat.

 • Internaterne stilles bedre – Dermed stilles kattene bedre

Som der er nu, er der en fremlysningsperiode på 72 timer i henhold til lov om mark- og vejfreds kapitel 3 paragraf 9, fra det tidspunkt man optager en kat, til det tidspunkt man kan træffe beslutning om kattens videre skæbne. En rapport udarbejdet i 2018 fra Københavns universitet viser en stigning, på 256 % i indtag af katte på internaterne over en 13 årig periode, dermed lander antallet af indleverede katte på over 11.000 katte i 2017. Størstedelen af dem er fundet hjemløse og størstedelen af dem er umærkede og kommer aldrig hjem igen, men bliver videreformidlede til nye hjem. Alle disse katte skal sidde og vente på internaterne indtil fremlysningsperioden er afsluttet.  Er en kat ikke mærket, bør den kunne betragtes som ejerløs og kunne videreformidles til nyt hjem med det samme. Det sparer internaterne mange ressourcer, det frigiver mere plads til at hjælpe flere katte. Ydermere er det dyrevelfærdsmæssigt bedre for kattene at komme hurtigere ud i nye hjem.

 • Det er ikke kun i Danmark at der ønskes en mærkning

Det er ikke kun i Danmark, man har store problemer med dumpninger og hjemløse katte og det er ikke kun i Danmark man ønsker en lovgivning og bedre forhold for katte.

I England og i Sverige arbejdes der lige nu meget intenst på at få indført obligatorisk mærkning og registrering af katte. I Sverige har regeringen bedt om en redegørelsesrapport om omfanget af problemet samt løsning på det. Her peger rapporten helt klart på mærkning som en del af løsningen. Den meget fyldestgørende Rapport kan læses her. (klik her)