Dyrevelfærdsloven

Dyrevelfærdsloven

D. 6 februar 2020 vedtog Folketinget en ny dyrevelfærdslov, som har til formål at erstatte og forbedre den mere end 100 år gamle dyreværnslov. Den nye lov skifter som det kan ses navn til Dyrevelfærdsloven og det er nu en anerkendt holdning at dyr er sansende væsner, der skal behandles bedre end hvad vi hidtil har gjort.

Den nye dyrevelfærdslov er en rammelov. Det betyder, at Folketinget på mange områder giver fødevareministeren bemyndigelse til at fastsætte konkrete regler for dyrevelfærden for alt lige fra folks kæledyr til de mange millioner dyr i dansk landbrug. Loven i sin fulde længde kan læses her. I lovforslaget er der lagt op til, at ministeren skal kunne fastsætte regler om mærkning og registrering af dyr af dyrevelfærdsmæssige hensyn. Ved denne bemyndigelse kan ministeren på et senere tidspunkt vælge indføre obligatorisk mærkning og registrering af katte. Dette er netop hvad vi har kæmpet for i rigtig mange år.

Den 1. januar 2021 trådte den nye dyrevelfærdslov træder i kraft, og 11 velfærdslove blev samlet i én lov. Samtidig halveredes antallet af bekendtgørelser på området fra ca. 40 til ca. 20 bekendtgørelser.