Støt Inges Kattehjem

Hvis der er problemer med vildtlevende katte (født og opvokset uden mennesker) i dit boligområde, kan du kontakte teknisk forvaltning i din kommune. Nogle kommuner har en ordning med en kattefanger, der sætter fælder op og rydder op i bestanden. Vil kommunen ikke hjælpe, ring da til Kattens Værn på 38 88 12 00. Det er bedre for kattene at blive aflivet humant hos dyrlægen end at lide en langsom død med sult og sygdom. Ifølge bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hjemløse katte, må herreløse katte KUN indfanges med henblik på aflivning efter anmodning fra kommunen og aflives af en praktiserende dyrlæge eller af personer, som denne har instrueret og fører tilsyn med. Indfangning med andre formål end aflivning kan ske på anmodning fra enhver.

Læs bekendtgørelsen om Indfangning og Genudsætning af katte i sit fulde omfang her

Kan Inges Kattehjem hjælpe?

Vi har i mange år arbejdet på at bedre forholdene for Danmarks vildtlevende katte via neutralisering og genudsætning. Derfor glæder det os hver gang, nogen ønsker at hjælpe disse katte ved at blive foderværter. Vi har ikke udkørende personale der indfanger katte, men kan du selv indfange ved hjælp af vores fælder, så kan vi hjælpe dig. Herunder kan du læse mere om hvordan, hvis du har vildlevende katte i dit område du ønsker at hjælpe:

Hvad er genudsætning?

Genudsætning er den eneste mulighed for at give de vildtlevende katte et ordentligt liv. En vildtlevende kat er en kat, som ikke er i stand til at blive familiekat, da den er alt for utryg ved mennesker. Katte kan ikke klare sig selv i naturen, og derfor er livet elendigt for en vildtlevende kat, ingen tager sig af. For at forhindre, at disse vildtlevende katte bliver ved med at formere sig og avle nye killinger til elendige liv, kan man hos os få dem neutraliseret og øremærket til en yderst rimelig pris. Vi tester også altid katten for FIV og FelV og er katten positiv bliver den aflivet på human vis. Efter indgrebet sættes katten tilbage i sine vante omgivelser; en sådan kat kalder man en genudsætningskat.

Hvad er en fodervært?

Foderværten er det menneske, der sørger for at få omkringboende vildtlevende katte neutraliseret og øremærket. Vedkommende holder kattene med vand og mad, giver dem mulighed for at søge ly for vind og vejr i f.eks. et redskabsskur, og indfanger dem, hvis de bliver syge, og tager dem til dyrlægen.

Hvad bør en fodervært være opmærksom på?

Typisk har man af et godt hjerte lyst til at hjælpe de vildtlevende katte. Der er da næsten heller intet, der kan måle sig med at gøre en uselvisk god gerning. Dog er det vigtigt, at man nøje overvejer, om man har tiden og det økonomiske overskud til at sørge for disse katte, når først man har fået dem genudsat. Men påtager sig et ansvar for, at kattene har, hvad de skal bruge, og dette gælder uanset, om man skal på ferie, økonomien er stram eller man har meget at se til.

Har du råd?

Og i så fald til hvor mange katte? Kattene skal fodres hver dag, og bliver de syge, må man påregne udgifter til dyrlænge. Selv om disse genudsætningskatte vil bringe stor glæde i hverdagen og hjælpe med at jage mus og andre skadedyr på flugt, koster det penge at have dem på budgettet. Typisk drejer det sig nemlig ikke blot om en enkelt vildtlevende kat eller to. I mange områder er bestanden af vildtlevende katte støt og roligt vokset, og man kan nemt observere, at mindst ti katte holder til ved ens bolig. Har man mulighed for at lade dem alle neutralisere og holde samtlige katte med mad og dyrlæge?

Den svære beslutning

Sandsynligvis kan man ikke brødføde en stor flok katte. Ergo er man nødt til at vurdere, hvor mange katte man er i stand til at tage vare på. Dette er en svær beslutning at træffe,eftersom den eneste ansvarlige konsekvens er at få de resterende katte aflivet hos en dyrlæge. De færreste mennesker bryder sig om at ”spille Gud” og vurdere, hvem der skal leve og dø. Men som tidligere nævnt kan en kat ikke klare sig uden menneskers hjælp, og det nytter intet at lade de katte, man ikke har råd til at holde, blive ved med at formere sig. Desuden vil disse katte kæmpe med de tilbageværende om det foder, man lægger ud. Derfor må man fokusere på, at man hjælper alle kattene: Dem man på forsvarlig vis kan tilbyde et godt liv – og dem man redder fra en ulykkelig tilværelse ved at lade dem aflive.

Har du lyst?

Overvejer du at tage dig af nogle af disse katte, kan du kontakte vores nærmeste afdeling. Vi hjælper gerne med råd og vejledning, og vi udlåner fælder til indfangning af kattene, så de kan blive neutraliserede. Desuden øremærker vi altid genudsætningskatte, da det er vigtigt, at også fremmede kan se, at den pågældende kat hører hjemme et sted.