Katte og hunde kan blive gode venner

Hunde og katte kan blive rigtig gode venner, hvis man følger nogle retningslinjer. Her beskriver hundetræner Priscilla Mejlstrup og Fransiska Andersen fra Inges Kattehjem, hvordan man på bedst mulige vis introducerer dyrene for hinanden.

Voksen kat og hvalp

PM: En hvalp er meget nysgerrig og opmærksom på alt, der bevæger sig. Hvis katten løber, er det naturligt for hvalpen at sætte efter, så sørg for at have hvalpen i snor, til dyrene er trygge ved hinanden. Hvalpen er dog nem at aflede fra en ellers interessant kat, da dens opmærksomhed hurtigt vil rette sig mod hygge med kærlige stryg langs ryggen eller konstruktiv leg. Vigtigst er dog, at katten ikke er aggressiv, så hvalpen ikke bliver angst.

FA: En voksen kat kan have svært ved at acceptere hvalpens høje energiniveau. Derfor skal katten altid have mulighed for at søge væk, hvis den har brug for at være i fred. Katten skal lære, at hvalpen ikke udgør en trussel, og at den derfor kan accepteres på kattens territorium. Oplever katten, at den har kontrol over situationen og opnår hvalpens respekt, vil der formentlig ikke opstå problemer.

Voksen kat og voksen hund

PM: Benyt øvelser som hunden kender og er tryg ved til at holde den mentalt beskæftiget, så den ikke tager mere notits af katten, end godt er. Hunden skal altid være i snor. Det er en god idé at give godbidder, så hunden opfatter samværet med katten som noget rart. Brug eventuelt dit kropssprog til at blokere for hundens syn ved at gå imellem hund og kat for at aflede hunden.

FA: Hvis katten tidligere har været vant til hund, vil den muligvis acceptere en anden voksen hund relativt let. Har katten ikke før stiftet bekendtskab med hunde, skal den sandsynligvis bruge en rum tid på at vænne sig til hundens tilstedeværelse. Som med en hvalp gælder det om at sikre kattens muligheder for at søge tilflugt til områder, hunden ikke kan komme til. Desuden må man væbne sig med en god portion tålmodighed: katten vil forsvare sig med hyl, hvæs og måske endda kløer, til den føler sig fuldkommen tryg, og der kan gå lang tid.

Voksen hund og killing

PM: Hunden er et flokdyr i forhold til sin egen art, og dette flokinstinkt kan overføres til at dække andre dyr – herunder katte. Dog skal man være opmærksom på, at nogle hunderacer egner sig bedre i samvær med katte end andre. F.eks. er labrador retriever kendt for at være en god hund til både børn og andre dyr, mens flere hunde af spidshundetypen er for egenrådige. Læs på nettet og kontakt opdrættere før du beslutter dig for en hunderace.

FA: En killing på 12 uger er som udgangspunkt gammel nok til at udvise forsigtighed over for fremmede situationer, men dens nysgerrighed vil næsten altid få krammet på den i sidste ende. Derfor vil en killing nemt kunne acceptere en hund, hvis blot hunden ikke jager den. Sørg dog for at killingen ikke driver rovdrift på hundens tålmodighed, men afled dens opmærksomhed med eksempelvis en snor, hvis den stresser hunden.

Killing og hvalp

PM: Husk at der er stor forskel på størrelsen af hvalpe. En chihuahuahvalp er mindre end en killing, og en grand danois hvalp er mange gange større. Hvalpen ved ikke, hvor mange kræfter den har, så man skal holde dyrene under opsyn, til man er tryg ved, at de kender hinandens signaler.

FA: Her findes det bedste udgangspunkt for et livslangt venskab. Begge dyr er små, nysgerrige og fulde af energi. Desuden er de meget lærenemme, og det gælder i særdeleshed i forhold til forståelsen for hinandens kropssprog.

Vil alle hunde og katte kunne finde melodien sammen, hvis man blot giver forholdet tid?

PM: Som tidligere nævnt er der stor forskel på hunderacer i forhold til, hvor godt de egner sig til at blive ført sammen med katte. Desuden er der stor forskel fra hund til hund inden for samme race. Tal med en hundekyndig om, hvorvidt din hund egner sig til at blive sammenført med en kat.

FA: Bestemt nej. Har ens kat et nervøst sind, og er den ikke vant til hunde, vil jeg som udgangspunkt fraråde at føre den sammen med en hund. Det kræver en vis selvtillid hos en lille kat at matche en måske fem gange så stor hund. Hunden skal opfatte katten som lederen af deres lille flok, og det vil den ikke gøre, hvis katten konstant er usikker. I så fald er det bedre at vente med at anskaffe sig en hund, til katten er gået bort.