Killingebekendtgørelsen

en-kurvfuld-misser

Ifølge killingebekendtgørelsen fra oktober måned 2009 skal killinger være 12 uger gamle, før man må tage dem fra deres mor.

Den der køber eller sælger en killing under 12 uger kan straffes med bøde.

Killinger under 12 uger må kun formidles videre, såfremt der er tale om en samlet overdragelse; dvs. at mor og søskende følger med.

Killingerne undgår adfærdsproblemer ved at blive hos deres mor

Inges Kattehjem er yderst tilfredse med denne bekendtgørelse, da killinger får alvorlige adfærdsproblemer, hvis de tages fra tidligere. Derfor skal du reagere, hvis du er vidende om, at for små killinger bliver solgt eller givet væk.

Det kan være svært at vurdere, om den killing, man bliver tilbudt privat, er gammel nok, men som tommelfingerregel skal en 12 uger gammel normalvægtig hunkilling veje minimum 1200 gram og en 12 uger gammel normalvægtig hankilling minimum 1400 gram. Kontakt eventuelt Inges Kattehjem for råd og vejledning.

Læs bekendtgørelsen: Bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger

Læs om socialisering af killinger: Socialisering af killinger