Kattelov

I 50 år har Inges Kattehjem arbejdet for at forbedre forholdene for de danske katte og højne deres status.

I 20 år har vi bedt politikerne om hjælp, da det er en umulig opgave for dyreværnsorganisationerne at stå med alene. Gennem årerne har vi haft mange politiske møder for at oplyse dem omkring problematikkerne med hjemløse katte i Danmark.

D. 6 februar 2020 vedtog Folketinget en ny dyrevelfærdslov, som har til formål at erstatte og forbedre den mere end 100 år gamle dyreværnslov. Den nye lov skifter som det kan ses navn til Dyrevelfærdsloven og det er nu en anerkendt holdning at dyr er sansende væsner, der skal behandles bedre end hvad vi hidtil har gjort.

Den nye dyrevelfærdslov er en rammelov. Det betyder, at Folketinget på mange områder giver fødevareministeren bemyndigelse til at fastsætte konkrete regler for dyrevelfærden for alt lige fra folks kæledyr til de mange millioner dyr i dansk landbrug. Det fulde lovforslag kan læses her. I lovforslager er der lagt op til, at ministeren skal kunne fastsætte regler om mærkning og registrering af dyr af dyrevelfærdsmæssige hensyn. Ved denne bemyndigelse kan ministeren på et senere tidspunkt vælge indføre obligatorisk mærkning og registrering af katte. Dette er netop hvad vi har kæmpet for i rigtig mange år. Du kan læse herunder om hvad det præcis er vi på Inges Kattehjem ønsker for lovgivningen omkring katte.

Hvad ønsker vi?:

Vi ønsker i samarbejde med Dyreværnsforeningernes Samarbejdsorganisation DOSO, som er en sammenslutning af 21 dyreværnsorganisationer i Danmark, en obligatorisk mærkning og registrering af ejede katte i Danmark. I den forbindelse har vi udarbejdet en rapport der oplyser om behovet for en kattelov i Danmark, der er sendt til samtlige dyrevelfærdsordførere i Folketinget, Miljø-og Fødevarestyrelsen, samt til Fødevareminister Mogens Jensen. Rapporten kan læses her

Hvorfor ønsker vi en kattelov?:

Vi ønsker en kattelov der indeholder obligatorisk mærkning og registrering af flere grunde:

 • Kattens status højnes – Dermed højnes dyrevelfærden blandt katte

  HUSK AT FÅ MÆRKET DIN KAT:

  Inges Kattehjem anbefaler at du får mærket din kat med både et øremærke og en chip. På denne måde sikrer du at din kat kan komme hjem til dig igen, i tilfælde af at den løber væk. Inges Kattehjem administrerer Dansk katteregister, men i Danmark findes der også Det danske katteregister.

  Sørg for at din kat er registreret (gerne i begge registre) og husk altid at tjekke at dine og din kats oplysninger er korrekt.

Vi har en forpligtelse i Danmark til at passe på katten. Det er det mest populære kæledyr, men samtidig det kæledyr vi har allerflest problemer med.

Har du en hund skal du mærke den, har du en bil skal du registrere den. Få ting i Danmark skal ikke registreres, men katten, som der findes ca. 650.000 af ude i danske hjem, samt et ukendt antal hjemløse, skal ikke.

Når man anskaffer sig en kat, anskaffer man sig et ansvar. Som loven er i dag er det ansvarsfrit at holde kat. De er typisk gratis at anskaffe sig, man forpligter sig ikke til noget og når man ikke gider have den mere er det desværre mange kattes skæbne, at ende deres dage, sunde og raske hos dyrlægen, eller blive dumpet i en kasse et tilfældigt sted. Da der ingen regler om mærkning er, kan man ikke finde frem til nogen at stille til ansvar for disse dumpninger. I takt med kattens status øges, vil dumpninger yderligere blive mere socialt uacceptabelt og man må forvente disse med tiden minimeres.

 • Katten kan komme hjem igen

Det er åbenlyst at en mærket og korrekt registreret kat, kan komme tilbage til sin ejer, såfremt den bliver væk hjemmefra-  Det er yderligere en dyrevelfærdsmæssig grund til at mærke sin kat.

 • Internaterne stilles bedre – Dermed stilles kattene bedre

Som der er nu, er der en fremlysningsperiode på 72 timer i henhold til lov om mark- og vejfreds kapitel 3 paragraf 9, fra det tidspunkt man optager en kat, til det tidspunkt man kan træffe beslutning om kattens videre skæbne. En rapport udarbejdet i 2018 fra Københavns universitet viser en stigning, på 256 % i indtag af katte på internaterne over en 13 årig periode, dermed lander antallet af indleverede katte på over 11.000 katte i 2017. Størstedelen af dem er fundet hjemløse og størstedelen af dem er umærkede og kommer aldrig hjem igen, men bliver videreformidlede til nye hjem. Alle disse katte skal sidde og vente på internaterne indtil fremlysningsperioden er afsluttet.  Er en kat ikke mærket, bør den kunne betragtes som ejerløs og kunne videreformidles til nyt hjem med det samme. Det sparer internaterne mange ressourcer, det frigiver mere plads til at hjælpe flere katte. Ydermere er det dyrevelfærdsmæssigt bedre for kattene at komme hurtigere ud i nye hjem.

 • Antallet af hjemløse katte mindskes

I Danmark lever et ukendt antal hjemløse og vildtlevende katte. Skrønen med at katten kan klare sig selv lever i bedste velgående. DET KAN DEN IKKE. Katten er et ørkendyr og det må siges at stå i stærk kontrast til den danske vinter. Derfor lider mange hjemløse katte i vintermånederne af sult, kulde og sygdom.

Når en kat dumpes til sin egen skæbne i naturen vil den hurtigt parre sig med andre, ikke neutraliserede, katte. En hunkat kan føde 2-3 kuld om året med gennemsnitlig 4-6 killinger i hver. Hvis disse killinger ikke kommer i menneskehænder i deres prægningsperiode, vil de opføre sig vildt. Dem der overlever vil vokse og blive kønsmodne i 6-7 måneders alderen og reproducerer sig yderligere.

Mange private familier får killinger på deres hunkat fordi de synes det er sødt. Det resulterer i at der bliver produceret flere killinger end der er hjem til. I og med at det er ansvarsfrit og omkostningsneutralt, bliver mange af disse killinger givet væk eller solgt meget billigt. Desværre er mennesket indrettet til at billige ”ting” ikke har så høj status og værdi. Dermed bliver mange dumpet og starter den førnævnte cyklus.

Men hvis katten skal mærkes inden den 12. leveuge, ville det pludselig stille økonomiske krav til de der avler på dem. Dette ville betyde at de skulle til dyrlæge og betale for en mærkning inden killingerne videregives. Da mange ikke har lyst til så stort et tab ville prisen for en killing stige. Det ville få flere til at tænke sig om inden de avler og flere til at tænke sig om inden de anskaffer en kat. Det må dermed forventes at privat avl formindskes, dermed mindskes også den førnævnte cyklus.

 • Det er ikke kun i Danmark at der ønskes en mærkning

Det er ikke kun i Danmark, man har store problemer med dumpninger og hjemløse katte og det er ikke kun i Danmark man ønsker en lovgivning og bedre forhold for katte.

I England og i Sverige arbejdes der lige nu meget intenst på at få indført obligatorisk mærkning og registrering af katte. I Sverige har regeringen bedt om en redegørelsesrapport om omfanget af problemet samt løsning på det. Her peger rapporten helt klart på Obligatorisk mærkning som en del af løsningen. Den meget fyldestgørende Rapport kan læses her.

Det ville være meget trist hvis Danmark haltede bagud på dette område. Desværre er vores politikere svære at råbe op, til trods for at samtlige dyreværnsorganisationer, samt en bred befolkningsopbakning ser det som en løsning.

Du kan skriver under her hvis du er enig i at der skal være en mærkning af katte.