Kattelov – forslag

12. Oktober 2019

Vi ønsker en kattelov

I alt for mange år er katte i Danmark blevet misforstået.
Skrønen med at en kat kan klare sig selv lever i bedste velgående i den danske bevidsthed. Det kan den ikke! En kat er et ørkendyr, der har brug for at jage 15 gange i døgnet. Man må sige den danske vinter står i stærk kontrast til det.

Det er hverdag for internaterne at få sølle, tynde og syge katte ind, der på bedste vis har forsøgt at klare sig selv. Det er dem der trods deres tilstand har overlevet, resten var ikke så heldige.

I år har været et killingeår uden sammenligning. Alle dyreværnsorganisationer kan melde om en kraftig stigning af killinger til internaterne. De bliver fundet i buske, containere eller smidt foran internaterne. Dette lægger naturligvis et enormt pres på dem, både pladsmæssigt, tidsmæssigt og økonomisk.

Det er alt for nemt for folk at avle killinger, der er ingen konsekvenser eller store økonomiske udfordringer. Men det håber vi der bliver ved en obligatorisk ID-mærkning.
Og vi håber det kan hjælpe til at højne kattens status.

Derfor har vi, Anima, Kattens Værn haft et møde, som repræsentanter for DOSO’s 18 dyreværnsforeningers medlemmer for at lægge en slagplan for en kommende kattelov.

Der blev nået til enighed om at bruge det udkast der allerede var lavet af os og som tidligere er forelagt Fødevareministeren. Der skal arbejde for at Animas underskriftsindsamling om en ønsket kattelov når længere ud. Vi skal kunne fremvise at det også er hvad danskerne ønsker og så skal vi drage fordel af Kattens Værns kommuneaftaler, som giver et billede af hvor mange hjemløse og vildtlevende katte, der render rundt derude i kulden.

Hvis i vil hjælpe så skriv under på vores underskriftsindsamling her: www.skrivunder.net/skriv_under_for_en_bligatorisk_id-markning_af_katte

Hos Inges kattehjem ønsker vi at alle katte skal være ønskekatte, for ingen fortjener en trist tilværelse som hjemløs.

I Oktober blev rapporten der skal bede politikerne tage stilling til de problemer, som internater og borgere oplever med hjemløse, vildtlevende og vanrøgtede katte, samt oplysning om omfanget heraf, klar og kan læses her.

Du kan læse mere om tidligere bestræbelser for at få en kattelov her:

Dyreværnsorganisationer kræver en kattelov, BT, 15.01.2015.

Folketingsspørgsmål om en kattelov, 27.11.2014.

Mulig lovændring kan få betydning for fritgående katte, Dyrekassen Danmark, 02.08. 2013.

Udtalelse om katte, Det Dyreetiske Råd, 2004.