GUIDE

Anmeld en dyreværnssag til Politiet:

1: Læs den gældende lovgivning. Din mistanke skal kunne begrundes, hvis du ønsker at gå videre. Vær især opmærksom på de første tre paragraffer.

2: Tal med vedkommende. I første omgang bør man altid forsøge at udrede sin tvivl med den pågældende ejer. Måske har man misforstået noget? Måske er ejeren uvidende og tager glad imod ens anvisninger? Forsøg at opnå en god dialog; lad det være tydeligt, at du blot er bekymret for dyrene og ikke ønsker at skælde nogen ud.

3: Kan du ikke komme i dialog med ejeren, må du rette henvendelse til politiet. Politiet har desværre for få ressourcer til at varetage dyreværnssager, så et telefonopkald har sjældent nogen effekt. Derfor skal du rette skriftlig henvendelse.

Din anmeldelse skal indeholde følgende:

1: Start med tydelig angivelse af til hvem du stiler din anmeldelse, politistationens navn og adresse. Eventuelt navn på en betjent eller politimester. Dato og by skal også fremgå.

2: Skriv en overskrift midt på siden i fede typer. F.eks. ”Anmeldelse vedrørende katte holdt i skur på adressen…”

3: Præsenter fakta: Beskriv hvad du har set – eventuelt i punktform. Husk klokkeslæt. Hvem var til stede? Hvilke dyr er på ejendommen (art, race, antal)? Hvem sørger for/ejer dem (husk navne)? Hvad skete der?

4: Hvad er ifølge dyreværnsloven ulovligt ved dyrenes forhold? Find den korrekte paragraf og sammenlign med den aktuelle situation (dårlig foderstand, skuldersår, slag, etc.).

5: Afslut med navn, adresse, telefonnummer og eventuel e-mail. Når du har sendt anmeldelsen, er det vigtigt, at du følger op på sagen. Ring jævnligt til politistationen og forhør dig, om man har besøgt dyrene.

Støt Inges Kattehjem