Testamente & Legat

HAR DU TAGET STILLING TIL DIN ARV?

Du kan vælge at støtte Inges Kattehjem ved at betænke kattehjemmet som arving i dit testamente. Det kan være, at du ikke har nogen arvinger eller bare gerne vil tilgodese arbejdet for hjemløse katte. Har du ingen arvinger og har du ikke skrevet testamente, vil hele din arv gå til staten.
Ved at tilgodese os, er du med til at sikre at Inges Kattehjem fortsat kan videreformidle hjemløse katte til gode hjem og for, at vi fortsat kan være en stemme for kattene. Testamenter, der betænker Inges Kattehjem, har meget stor betydning for vores arbejde for katte i nød.

Inges Kattehjem betaler ikke arveafgift til staten for testamentariske gaver. Hele det beløb du tilgodeser til Inges Kattehjem i dit testamente, går direkte til vores arbejde for herreløse katte. Vores advokat opretter gratis testamente, hvor Inges Kattehjem tilgodeses:

Advokat Skjalm von Bülow

Dr. Tværgade 30, 3.sal

1017 København K.

telefon: 33 23 10 10

Hvis du i din arv, ønsker at tilgodese for eksempel en ven, kan testamentet sammenfattes, så det bliver Inges Kattehjem, der betaler størstedelen af boafgiften. Via denne model, får din arving en større glæde af deres arveandel og kattene bliver stadig tilgodeset.


Legat 

I et testamente kan du også vælge, at der skal gives et bestemt beløb – et såkaldt (legat) – til Inges Kattehjems arbejde, når du går bort. Med et legat gives der et bestemt beløb til Kattehjemmet, mens der ikke herudover ændres på, arvefordelingen efter dig.

Vi har indgået et samarbejde med, så du gratis kan lave et legat, der tilgodeser Inges Kattehjem.

Du kan oprette legatet, uanset om du allerede har oprettet et testamente eller ej. Du kan prøve det helt gratis, lige så mange gange du vil og det bliver ikke bindende, før du vælger at underskrive det fysisk.

Opret dit legat (her).

Kontakt Inges Kattehjem på telefon 44 85 35 55, hvis du har brug for mere information.