Katte kan godt opdrages

Her kan du læse Dyrefondets artikel, der gør op med myten om, at katte ikke kan trænes og aldrig vil kunne ændre adfærd. Men katte kan godt trænes og kan være meget lærenemme.

Din kat er IKKE sin egen

Myte: ”Katte gør, præcis som det passer dem. De kan ikke trænes og vil aldrig kunne ændre adfærd.” Sådan lyder en udbredt myte om katte. Men det er ikke rigtigt. Katte kan sagtens trænes, og de synes ovenikøbet, at det er sjovt.

Af Dorte Schmidt, 05/02-2016

”Katten er sin egen. Derfor kan man ikke bare ændre dens adfærd. Den gør, som den har lyst til, og hvis man prøver at få den til noget andet, så bliver den bare sur. Sådan er det jo med katte.”

Sådan lyder den melding, som katteekspert Michelle Garnier alt for ofte hører, når hun bliver kontaktet af katteejere, som gerne vil have hjælp til at løse et adfærdsproblem.

– Sådan kunne man jo aldrig drømme om at sige om en hund. Når så mange siger det om katte, er årsagen en anden udbredt misforståelse, nemlig at katte ikke er sociale og helst vil passe sig selv, siger Michelle.

Katten har brug for os

Selvom katten ikke oprindeligt stammer fra flokdyr, ligesom hunden gør, har katten ændret sig genetisk, i takt med at den har knyttet sig til os mennesker. Forskere betegner derfor katte som semisociale. Det betyder, at katte i dag er sociale væsener, der har det bedst, hvis de også har god kontakt til deres mennesker og også gerne til andre dyr.

Ud over at katte fødes med et socialt behov, sørger vi mennesker for at forstærke killingers tilknytning til og afhængighed af mennesker på præcis samme måde, som det sker for hvalpe. En hvalp, der ikke er præget af mennesker, fra den er ganske lille, har lige så svært ved at indgå i relationer til mennesker, som en vildkat har. Derfor er det vigtigt, at killinger kommer i menneskehænder, fra den dag de bliver født, og indtil de i en alder af 12 uger kommer ud til deres blivende hjem. Socialiseringen sker, samtidig med at killingerne lærer, hvordan de skal kommunikere med andre katte, af deres mor og søskende.

Socialiseringen skal fortsætte

– Socialiseringen af killinger og hvalpe foregår på præcis samme måde, og socialiseringen bør naturligvis fortsætte, når killingerne flytter væk fra deres mor og søskende. Det vil sige, at katte ligesom hvalpe skal lære at håndtere forskellige situationer, miljøer, mennesker og andre dyr, forklarer Michelle.

Hun erkender, at det er hurtigere at lære en hund end en kat at komme, når man kalder. For katte er alt andet lige mere selvstændige end de fleste hunde.

– Men det kan sagtens lade sig gøre. Så når katten ikke i højere grad samarbejder med sine mennesker, er det, fordi mange på forhånd har sagt til sig selv, at katten er sin egen, og at den ikke kan trænes eller lære nyt, siger hun.

Katten er ikke bare sur

Myten om, at katten er sin egen, betyder, at mange katte desværre misforstås. Hvis katten ikke vil snakke eller bare går sin vej, er den typiske reaktion nemlig, at katten bare er sur.

– Problemet er, at årsagen måske er, at katten er syg eller har smerter. Så hvis man bare lader katten passe sig selv, fordi ’den er sur’, risikerer man, at der går lang tid, før man opdager, at der rent faktisk er en god grund til, at katten er sur og for eksempel ikke vil kæle, siger Michelle.

Smerter og sygdom er ofte også årsagen, hvis katten bliver aggressiv eller får andre adfærdsproblemer som urenlighed.

– Man regner med, at 80 procent af alle adfærdsproblemer skyldes smerter eller sygdom. Man skal huske, at katte er ekstremt dygtige til at skjule det, hvis de har smerter eller er svage. Så hvis katten opfører sig anderledes, end den plejer, er det altid en god idé at få den undersøgt hos en dyrlæge, understreger hun.

Vaner skal brydes

En kat, der er blevet aggressiv eller har fået andre dårlige vaner, mens den har været syg, vil ofte fortsætte med den uønskede adfærd, også når den er blevet rask igen.

– Det er lige så svært for katte at ændre vaner, som det er for os mennesker. Men vanerne kan brydes, så katten igen ændrer adfærd. Som regel kræver det dog hjælp fra en adfærdsterapeut, lyder erfaringen.

Der er heller ingen tvivl om, at en kat, som har været vant til at træne, fra den var killing, er hurtigere til at lære nyt og ændre adfærd end katte, der aldrig har trænet med deres ejere.

Indekatte skal aktiveres

Ved at træne med sin kat knytter man tættere bånd til den. Samtidig bliver katten aktiveret og har det sjovt, så på den måde forebygger træning også, at katten får adfærdsproblemer, fordi den keder sig.

Det sker især for indekatte, der ikke har et stort territorium, der skal afpatruljeres, og som ikke kan gå på jagt.

– Derfor er det vigtigt for indekatten, at ejeren sørger for, at der også sker noget i dens liv, forklarer Michelle.

Katte trænes efter de samme principper som hunde og alle mulige andre dyr. Det vil sige ved hjælp af såkaldt positiv forstærkning, hvor man belønner katten for den adfærd, man gerne vil have, og ignorerer det, hvis katten laver noget forkert.

Brug belønning

Belønningen kan være rigtig lækre godbidder eller sjovt legetøj, afhængigt af hvad katten synes bedst om.

Træningen kan foregå som klikkertræning – det vil sige, at man lærer katten, at et klik, en anden bestemt lyd eller et bestemt ord som ’dygtig’ betyder, at der er en belønning på vej. Når katten har fundet ud af det, ’klikker’ man kun, når katten gør det, som man gerne vil have den til – og derefter skal belønningen falde øjeblikkeligt.

Katte kan lære alt

På den måde kan man lære katten at komme, når man kalder, at ’sitte’, ’dække’ og gå på plads eller at give highfive, give pote eller vinke. Katten kan også lære at forstå signaler som ’ned’ og ’op’, så katten for eksempel ved, hvornår den må være på et bord, og hvornår den ikke må.

Træning er desuden en stor hjælp, når man skal håndtere katten for at børste dens tænder, give den en pille, ordne dens pels eller have den med til dyrlæge. Når katten er trænet til at få belønninger for at gøre det, dens menneske gerne vil have den til, bliver katten mere samarbejdsvillig, og den slags gøremål bliver nemmere. I bedste fald ender pligterne med at være en leg eller en god hyggestund for både ejer og kat.

Forstå din kat

Ifølge Michelle Garnier er det ekstremt vigtigt kun at bruge positive metoder, når man træner en kat.
– Hvis ikke man kun bruger belønning, men indimellem også straf, mister katten meget hurtigt sin tillid til ejeren og går sin vej, siger hun.

Hun råder alle katteejere til i højere grad at prøve at forstå deres kat og på den måde skabe stærkere følelsesmæssige bånd.

– Katte kan knytte sig lige så stærkt til deres ejere, som hunde kan. Men det sker ikke, hvis man tror på myten om, at katten bare er sin egen og kun gør, hvad der passer den. I stedet fratager man sig selv muligheden for at få udviklet den meget tætte og givende kontakt til sin kat, og man ender med bare at bo sammen uden at forstå hinanden. Og det er da synd for både dyr og menneske, siger hun og fortsætter:

Katte gør sig umage

– Katte vil rigtig gerne have den tætte kontakt til os mennesker. De forsøger hele tiden at aflæse os, ligesom de sender os et hav af signaler, som vi ikke ser, fordi vi ikke har sat os ind i deres sprog. Alligevel gør de sig umage og prøver igen og igen. For eksempel ved at komme os i møde, når vi kommer hjem. Hundeejere kunne ikke drømme om at lade være med at hilse på deres glade hund, men mange katteejere har for travlt med at få indkøbsposerne ind i køkkenet og glemmer at hilse på den glade kat, der siger velkommen hjem. Resultatet er, at katten efterhånden opgiver at komme os i møde.

Få aflivet flere myter

 

Opdragelse

Opdragelse

Et af de mest almindelige spørgsmål, vi får på Kattehjemmet, drejer sig om, hvorvidt man kan opdrage en kat – og i så fald hvordan. Eftersom dette spørgsmål har almen interesse og er evigt aktuelt, har vi valgt at beskrive de mest almindelige faldgruber om opdragelse og give nogle gode råd med på vejen.

„Skæld ud” er no go

Først må vi slå fast, at en kat som udgangspunkt slet ikke forstår „skæld ud” – forstået som en hævet, vred stemme eller måske ligefrem råben. En kat er ikke et flokdyr, og den er fra naturens hånd ikke gearet til at rette sig efter små korrektioner i forhold til sin adfærd; slet ikke i relation til menneskers udtryk for vrede.

En hævet stemme vil tværtimod typisk skræmme katten i en periode, hvorefter den forbliver døv over for høj stemmeføring resten af sine dage; katten ignorerer simpelthen ejerens anvisninger, hvilket mange katteejere sikkert kan nikke genkendende til. Derfor understreger vi, at „skæld ud” aldrig bør være på dagsordenen.

Beløn ønskelig adfærd

Det er vigtigt at gøre sig klart, at man kommer længst ved at belønne ønskelig adfærd og ignorere dårlig adfærd. Dette er den gyldne regel i forbindelse med opdragelse af kat – for selvfølgelig er det muligt i en vis udstrækning at præge sin kat (også den voksne!), så katten fungerer hensigtsmæssigt i hjemmet. Gør katten noget, man bifalder, kan man med det samme give en godbid, så katten forbinder den handling, den netop har udført, med noget positivt, og derfor vil være motiveret for at udføre samme handling igen.

Straf aldrig fysisk

Fysisk afstraffelse af katten må naturligvis aldrig finde sted, men andre handlinger kan være lige så skadelige. Man må f.eks. aldrig tage kattens hoved og presse snuden ned i den våde plet, hvis katten har været urenlig. Den bliver bange for ejeren, da den ikke er i stand til at koble handlingen (i dette tilfælde at tisse ved siden af bakken) sammen med den afstraffelse, som efterfølgende overgår den. Dette gælder også i alle andre tilfælde, hvor katten har forbrudt sig mod de regler, man har stillet op for den; gået på bordene, gravet i planterne, etc.

Giv alternativer

Men hvad gør man så, hvis man ikke må skælde ud og eventuelt straffe katten? For det første giver man den gode alternativer: Sørger for at kattebakken altid er indbydende, så katten ikke finder den ulækker, at katten kan komme højt til vejrs i hjemmet på anden vis end ved at betræde bordene, og at den har et sted at grave, hvor det ikke generer.

Man kan næsten altid give sin kat et alternativ, hvor den dårlige vane ikke er noget problem. Spekuler i det hele taget over, hvordan det er at være kat i dit hjem: I hvor høj grad kan katten udleve sin naturlige adfærd? Ved du ikke så meget om emnet, kan du låne bøger på biblioteket eller kontakte Inges Kattehjem.

Kig efter signaler

Nogle katte har svært ved at tøjle deres jagt instinkt, og en ellers sød og tillidsfuld kat kan i så fald pludselig lange ud efter en, mens man kæler den. Her nytter det selvfølgelig heller ikke at skælde ud. Hold i stedet øje med de små signaler, katten med største sandsynlighed sender, når den er ved at være træt af opmærksomheden (pelsen sitrer, halen slår, ørerne vifter, etc.), og du kan nå at trække hænderne til dig i tide.

Ignorer dårlig adfærd

Har du svært ved at tyde din kats signaler, eller er den en smule uberegnelig, kan følgende metode tages i brug. Når katten har markeret med tænder eller kløer, tager du den og sætter den ind i et rum for sig selv – bare i fem minutter. Herefter lukkes den ud igen.

Man må forstå, at man ved at reagere følelsesmæssigt på kattens unoder giver den opmærksomhed – også selv om man vil betegne opmærksomheden som negativ. Alligevel er dårlig opmærksomhed ofte bedre end slet ingen, hvilket også gælder katte. Ved at isolere katten et øjeblik fratager man den i stedet opmærksomhed, og selv genstridige og egenrådige katte kan opdrages på nævnte vis.

Som tidligere nævnt er det alfa og omega, at man kun belønner den adfærd, man gerne ser hos katten, og at man ignorer den adfærd, man ønsker at bremse. Dette gælder også i tilfældet af, at katten f.eks. vækker en tidligt om morgen. Den har engang lært, at den fik en reaktion, hvor man stod op og måske fodrede den, og derfor fortsætter den. Eneste løsning er at ignorere katten i en længere periode, til den endelig forstår, at dens adfærd ikke længere giver pote.

Opsummering

Rigtig mange situationer katteejer og kat imellem, som katteejeren finder problematiske, kan begrænses eller helt undgås, hvis man bruger lidt tid på at sætte sig ind i kattens behov og adfærd. Er du kørt fast i opdragelsen af din kat, er du altid velkommen til at kontakte Inges Kattehjem for et godt råd.

Pasningsvejledning til kat

Sort hvid killing

Ifølge dyrehandlerbekendtgørelsen §24a skal der fra den 1. januar 2014 ved salg af dyr udleveres en skriftlig pasningsvejledning om forsvarlig pasning og pleje af dyret. Inges Kattehjems pasningsvejledning kan anvendes. Hent Pasningsvejledning til kat.

Inden du får kat

Inden man anskaffer sig en kat, er der mange forhold, der skal tages i betragtning. Har man den nødvendige tid til en kat? Burde man anskaffe sig to, som kan aktivere hinanden? Har man økonomien til en kat? Og hvad er ens fremtidsplaner? Ejerkatte lever gennemsnitligt 14-16 år, så det er mange år, man skal kigge fremad. Hvor skal man anskaffe sig katten; privat, opdrætter eller internat, og skal det være en voksen kat eller en killing?

Når katten kommer hjem

Når katten ankommer i sit nye hjem, er det en god ide at holde den på et mindre areal med mad, vand og toiletbakke med strøelse beregnet til kat, da katte ofte bliver stressede af at blive flyttet rundt. Jo mindre et område katten skal overskue til at starte med, desto mindre er stress niveauet. Når katten er faldet til ro, introducerer man den gradvist til resten af hjemmet.

Har katten mulighed for at komme udenfor, bør man for en voksen kats vedkommende vente ca. 3 uger med at lukke den ud, så man er sikker på, den er faldet til og ved, hvor den bor. Anskaffer man sig en killing, bør man vente, til den er ca. 6 mdr., da orienteringsevnen først er udviklet på dette tidspunkt.

Neutralisering og mærkning

Det anbefales, at man lader sin kat neutralisere og mærke, når katten er ca. 5-6 mdr. gammel. Neutraliseringen bevirker, at katten ikke er i stand til at bidrage til overproduktionen af killinger, der ikke er hjem til, samt mindsker risikoen for diverse overførte sygdomme, udbredte slagsmål samt strejfen fra hjemmet. En hunkat går drægtig i 61 – 66 dage og kan føde op til 3 kuld om året med gennemsnitligt 3-4 killinger pr. kuld. Disse kan være svære at finde hjem til, da der i forvejen er mange killinger. Ydermere har man lovgivningsmæssigt et ansvar for at passe og pleje disse killinger, til de er 12 uger gamle. Man bør også neutralisere katte, der udelukkende bor indendørs, da disse kan blive voldsomt stressede af deres drifter samt sprede ildelugtende urin i hjemmet. I forbindelse med neutraliseringen bør man lade sin kat øre- og chipmærke, så man via registreringen kan få den hjem, hvis den skulle blive væk.

Nødvendigt udstyr

Når man anskaffer sig kat, bør man gå lidt i dybden med dens adfærd, så man kan skabe de bedst mulige rammer for den. Et kradsebræt er essentielt for en kat, så den kan sprede sine duftstoffer og hvæsse sine kløer. Katten skal kunne strække sig i sin fulde længde på kradsebrættet. Den skal have en toiletbakke samt strøelse beregnet til kat. Toiletbakken bør stå i et andet rum end maden og vandet. Legetøj beregnet til kat og en puttehule, katten kan fortrække i, er fornuftige investeringer. Det er sjældent nødvendigt at klippe kløer på og børste katten. Dog kræver de fleste langhårskatte pelspleje for at forhindre knudedannelse i pelsen og hårboller. Det anbefales ikke at holde katte permanent i bur. Et kattevoliere skal være af en størrelse, så katten kan udfolde sin naturlige adfærd; springe, klatre og løbe.

Fodring

Katte skal fodres med et fuldfoder beregnet til katte, yderligere skal fodret vælges ud fra kattens alder, behov, aktivitetsniveau samt eventuelle sygdomme.

Katten skal hele tiden have adgang til frisk vand.

Katte, der udelukkende holdes indendørs, bør have adgang til kattegræs for at vedligeholde fordøjelsen og få folinsyre.

Katte må gerne få godbidder og vådfoder beregnet til kat, såfremt katten er sund og rask.

Stimulering/aktivering

Katten er et jagtdyr og har brug for motion og mental stimuli. Har katten mulighed for at gå udendørs evt. gennem en kattelem, vil dens primære behov for dette blive dækket. Holdes katten udelukkende indendørs, skal den kunne opretholde en normal dagsrytme, og det er vigtigt, at man skaber et miljø, hvor katten kan udfolde sin naturlige adfærd bedst muligt.

Katte ynder at kravle højt, dette giver en selvsikker kat, så hylder og deslige, katten kan klatre på, er særdeles effektivt. Man skal dog være opmærksom på at hænge stabile hylder op. Selvom katten er et lille dyr med en gennemsnitsvægt på 4-6 kg, er der enkelte katte samt enkelte katteracer, der kan komme op og veje 12 kilo. Hylder eller gulv-til-loft kradsemiljøer er også en særlig god idé, hvis ens bolig ikke er særligt stor. Katte kan blive vældigt lykkelige på få m2, hvis man er opfindsom. At træne sin kat, evt. med en klikker ca. 5-10 min. dagligt stimulerer katten mentalt og gør den træt.

Aktivitetslegetøj som en foderbold, hvor katten skal bruge kløgt og kræfter på at skaffe sin mad, er et godt værktøj, når den er alene hjemme. Det kan også være en ide at gå en tur med sin kat i sele ca. 30 min dagligt, da dette også giver god stimuli og motion.

Har man en travl hverdag, kan man overveje muligheden for at anskaffe sig to katte. Det er en gammel men udbredt misforståelse, at katte ikke er sociale dyr. At katte jager alene er ikke det samme, som de ikke bryder sig om social kontakt med andre katte eller dyr. Katte lever gerne flere individer sammen i naturen, hvis det er til deres fordel. Så man kan roligt vælge at holde to katte sammen, som kan aktivere hinanden. Det anbefales at vælge to katte, som matcher hinanden alders- og sindsmæssigt. Kønsmodne katte bør begge neutraliseres for at undgå territoriekampe og uønskede killinger.

Sygdomme

Katte er gode til at skjule smerte hvilket bevirker, at det kan være svært for ejeren at opdage, at katten er syg. Men indikatorer som at katten spiser mindre eller slet intet, går mere eller mindre på bakken end sædvanligt, generel nedstemthed, udbredt træthed eller katten stopper med lege og/eller soignere sig selv bør rejse bekymring. Yderligere anbefales det, at man tager sin kat til dyrlæge en gang årligt for at få den efterset samt vaccineret mod kattesyge og katteinfluenza.

Fodertyper

Foder findes i forskellige varianter afhængig af køn, alder, race og livsstil, ligesom der findes foder til neutraliserede katte, indekatte samt særlige behov som f.eks. en sart fordøjelse, foderallergi og slankefoder. Spørg din dyrlæge, dyrehandler eller på Inges Kattehjem  hvilken slags foder du bør vælge. Det er vigtigt, at du giver din kat det rigtige foder, da katten ellers kan komme til at mangle næringsstoffer eller bliver for tyk.

Du kan købe foder i supermarkedet, hos dyrlægen, dyrehandleren og på Inges Kattehjem.

Fordele ved foder fra professionelle forhandlere som dyrlæger, dyreforhandlere og Inges Kattehjem:

   • Foderet er ofte af en højere kvalitet
   • Foderet er ofte underlagt en højere kontrol
   • Foderet fokuser på din kats situation og behov
   • Foderet er sammensat så din kat ikke kommer til at mangle næringsstoffer
   • Du får professionel rådgivning af forhandleren så du får det rigtige foder med hjem
   • Ofte tilbyder foderfabrikanten smagsgaranti, hvor du kan levere produktet tilbage og få dine penge igen, hvis din kat ikke vil spise foderet. Undersøg eventuelt dette ved din forhandler. Dog vil de fleste katte acceptere et nyt foder, hvis det introduceres over en periode på 5-10 dage, og langsomt iblandes den hidtidige variant.
   • På længere sigt kan du ofte spare penge på dyrlægeregninger, da foderet kan forebygge vise sygdomme

Fordele ved foder fra supermarkedet:

    • Det er billigt
    • Det er lettilgængeligt
    • Der er mange smagsvarianter til den kræsne kat

 

Foder fra de professionelle serier koster typisk mere, men de få kroner du giver mere, er godt givet ud, da katten optager foderet bedre og derfor spiser mindre af det.

Du kan se om din kat trives med det foder du har valgt ved det årlige dyrlægeeftersyn, hvor kattens generelle sundhedstilstand vurderet.  En kat, som trives med sit foder, vil have en tæt, blank pels, klare øjne, en normal vægt og regelmæssig, fast afføring.

Hvis du er i tvivl så tag en snak med Inges Kattehjem før du vælger foder.

Fodring generelt

 

Katte har ligesom mennesker bedst af at spise mad af høj kvalitet. Derfor anbefaler vi, at du køber tørfoder til din kat hos dyrehandleren eller dyrlægen. Forhør dig om produkterne. Læs grundigt på pakken og sørg for, at foderet indeholder alle de næringsstoffer det skal. Lovgivningen stiller kun mindstekrav til næringsstoffer i kattefoder, og derfor bør man se sig godt for, før man vælger foder.

 Spisemønstre

Der er individuelle forskelle på kattes spisemønstre. Nogle katte kan selv administrere skålen med tørfoder, hvorfor det kun er nødvendigt at fylde den op, hvis den er tom.

Andre katte spiser enten for meget eller for lidt, hvis de selv får lov at vælge, og så er det nødvendigt at dosere maden. Læs på foderet hvor mange gram din kat skal have dagligt afhængig af vægt. Husk at det ikke er nok at fodre to gange om dagen, hvis du selv doserer mængden. 3-5 gange er passende for en kat, der fra naturens hånd spiser små måltider i løbet af en dag.

Vådfoder er godt til katte, der ikke drikker nok vand

De fleste katte har kun behov for at spise tørfoder, men det kan være nødvendigt at give vådfoder, hvis man har mistanke om, at katten ikke drikker nok vand. Tal med din dyrlæge.

Mange synes, det er hyggeligt at give katten vådfoder, selvom det ikke er nødvendigt. I så fald skal man huske, at vådfoderet skal indgå i planlægningen af det daglige kalorieindtag, så katten bevarer en sund vægt.

Lad katten kæmpe for sin mad

En foderbold eller et aktvitetslegetøj, hvor katten skal kæmpe for at få maden ud, er et godt alternativ til den almindelige madskål. Bolden eller legetøjet fyldes med tørfoder, hvorefter katten selv skal finde ud af, hvordan den får fat i foderet, f.eks. ved at skubbe, gribe fast eller slikke for at få fat i foderet

Derved bliver katten både mentalt og fysisk stimuleret. Husk dog at fjerne foderskålen, da katten ellers vil vælge den nemme løsning.

Vand er vigtig

Frisk vand skal altid være frit tilgængeligt. Hav flere vandskåle så en væltet skål ikke er lig med en tørstig kat. Drikker katten ikke nok vand, kan årsagen være vandskålen. Katte bryder sig ikke om, at deres knurhår rører kanten. En flad, bred skål kan derfor være løsningen.

En del katte foretrækker at drikke rindende vand. Dette behov opfylder en vandfontæne til fulde som ligefrem kan virke opfordrende så katten drikker mere. En vandfontæne til katte kan købes i forskellige varianter hos dyrehandlere eller på Inges Kattehjem.

Øjne, ører og snude

Øjnene

De tårer, der holder øjnene fugtige, ledes bort via tårekanalen. Denne bortledning af tårer er vanskeligere for racer med fladt ansigt, f.eks. perseren, hvor tårerne ofte løber ned ad siden af næsen og danner en mørk aflejring. Denne aflejring kan fjernes med en tot vat eller vatpinde. Hvis din kat har kraftigt tåreflåd, sammenklistrede øjne eller har problemer med at holde øjnene åbne, skal du kontakte dyrlægen.

Ørerne

Ørerne skal være rene. Du kan rense dem med tørt vat. Brug ikke vatpinde eller andre genstande i øregangene, da der er risiko for, at disse skubber aflejringer ind mod trommehinden. Den mest udbredte ørelidelse hos katte er øremider. Det er små parasitter, der lever dybt nede i øregangen. Normalt er de ikke til at se, men deres ekskrementer ligner kaffegrums og ses tydeligt i øret. Katte smitter hinanden ved tæt kontakt. Så hvis din kat har store mængder sekret eller pus i ørerne, eller hvis den kradser sig voldsomt, skal du lade dyrlægen undersøge ørerne.

Snuden

Lugtesansen hos katten er cirka fire gange bedre end menneskets og meget vigtig for katten. Den har bl.a. stor betydning for den sociale adfærd. I kattens verden er duftmarkering og -orientering næsten vigtigere end synet. Derfor bliver en voksen kat bange og utryg, hvis den kan lugte en killing i nærheden. Det er ikke størrelsen, det kommer an på – men den fremmede lugt! Kattens snude er tør og føles ikke varm. Hvis der kommer flåd fra snuden, eller katten nyser, er det tegn på forkølelse. Hvis katten ændrer adfærd (er mere sløv end normalt og ikke spiser), kontaktes dyrlægen.

Kløer og tænder

Udekatte har naturlig adgang til træer til at hvæsse kløer. Indekatte har ikke samme muligheder. Her får du råd til at hjælpe din kat – også hvis den er indenfor.

Kløer

Katte får i naturen plejet sine tænder og hvæsset kløer  tænder ved Kattens kløer skal kun klippes, hvis det er strengt nødvendigt. Katte har behov for at hvæsse kløer. Derfor er det vigtigt, at der er adgang til et kradsetræ, træstamme med bark eller en kokosmåtte. Derved undgår du, at katten bruger dine møbler, tapet eller lignende. En udekat slider sine kløer naturligt og bruger kløerne til overlevelse (som forsvar mod andre dyr og til at gribe fat, hvis de falder ned fra noget) og bør derfor ikke klippes. En indekat har ikke samme muligheder for at slide kløerne. Men klip kun kløerne på indekatten, hvis det skaber problemer såsom, at den hænger fast i tæpper eller lignende. Der skal bruges en speciel klosaks (fås hos dyrlægen). Pas på ikke at ramme blodåren. Det er kun lige spidsen, der klippes af.

Tænder

Det er meget vigtigt at få fjernet tandsten hos katten i forbindelse med den årlige vaccination. Det kan være nødvendigt at gøre det under fuld narkose, hvis det er slemt og ikke er blevet gjort længe. Tandsten kan med tiden føre til betændelse i tandkødet, give dårlig ånde og endda medføre tab af tænder. Tørfoder fra dyrlægen eller dyrehandleren forebygger tandsten. Et sundt tandsæt har stor betydning for kattens generelle helbred.

Pelsen

Pelsen afspejler kattens helbred En kraftig, blød og skinnende pels afspejler et godt helbred hos katten. En forværring af pelsens tilstand er et tegn på sygdom, mistrivsel eller dårlig kost. Vi anbefaler tørfoder købt hos dyrlægen eller dyrehandleren. Kontakt dyrlægen i tilfælde af sygdom og Kattehjemmet i tilfælde af mistrivsel.

Børst din kat! Især langhårskatte skal børstes regelmæssigt. På den måde undgår du hårknuder, som er meget generende for katten og kun kan fjernes ved klipning. Katte rengører sig selv meget grundigt, og derved kan de indtage store hårmængder, der danner hårboller i maven. Disse hårboller kan hæmme tarmpassagen og resultere i opkast. Særligt foder købt hos dyrlægen kan hjælpe katten med at slippe af med disse hårboller gennem forbedret tarmpassage. Derfor kan det også være en god idé at børste katte med kort hår – især når de fælder, så mængden af løse hår mindskes. Kattegræs hjælper katten til at kaste hårbollen op, og kattemalt hjælper til at få hårbollen til at passere ud med afføringen.