Årsager til tvangshandlinger

Der hersker ingen tvivl om, at årsagen til disse tvangshandlinger – uskadelige så vel som destruktive – typisk skal findes i en for tidlig separation fra mor og søskende, da katten var killing.

Hvis en killing tages fra sin moder, før den er 12 uger, har den ikke nået at overstå sin socialiseringsperiode, hvorfor den ikke har lært nogle grundlæggende sociale færdigheder. Alle killinger, der er taget for tidligt fra deres mor og søskende, udvikler en eller anden form for adfærdsforstyrrelse senere i livet.

Adfærd

For nogle kattes vedkommende er denne adfærdsforstyrrelse næsten umærkbar for os mennesker, og lægger vi overhovedet mærke til den, kan vi sagtens leve med den. Måske er katten ekstremt knyttet til kun en person, eller også bliver den let ængstelig, når der kommer gæster.

Desværre forholder det sig oftest anderledes: Katten er urenlig, aggressiv, angst, uberegnelig, destruktiv, fjern eller på anden vis i besiddelse af en adfærd, der gør den stort set umulig at dele sin tilværelse med. En sådan kat har ikke mange chancer for at få et godt liv – og dette blot fordi, nogen valgte at fjerne den fra sin familie for tidligt.