Killinger, Killinger, Killinger – Glostrup

Killingsæsonen har kørt på højtryk i september måned. Vi har fået utrolig mange ind, som skulle plejes, passe og efterses af dyrlægen, for dernæst at blive sendt ud til vores frivillige plejefamilier. Da vi til tider har haft flere killinger end der var plejefamilier har det været et puslespil vi skulle få til at gå op. Det lykkedes altid i sidste ende.
Desværre har kattene, særligt killingerne været hårdt ramt af forkølelse og det har krævet en kæmpe indsats at få dem på ret køl, både fra dyrepassere, frivillige og dyrlæger. Det er ikke unormalt at særligt internater, der tager mange dyr ind fra gaden, bliver ramt af sygdomme, særligt i sensommeren og efteråret.
Når killingerne er 12 uger gamle, kommer de tilbage fra plejefamilien og der går ikke mange dage før de har fået nyt hjem. Dette ender desværre altid med at de voksne katte skubbes bag i køen, men i år har vi heldigvis ikke haft dette problem. De er nemlig alligevel blevet bortadopteret lige så hurtigt som ellers, nemlig indenfor 14 dage. Ydermere har vi bortadopteret mange senior katte i år – den ældste var 13 år.
Af alle de killinger vi har fået ind i år, er der særligt én vi næppe glemmer:
Porsche
Den 30 august ankom en mand til kattehjemmet med en lille ca. 5 ugers killing. Han havde fundet den i motorhjelmen på sin bil da han ankom til sit hjem i Albertslund. Der havde han kørt fra Nyborg på Fyn.
Vi bød den lille fynbo velkommen, som vi døbte Porsche. Da vi i forvejen lige havde fået en mor ind med 4 killinger, satte vi hende ind til dem og mormis tog godt imod hende. De kom alle ud i plejefamilie, returnerede til kattehjemmet i oktober og fandt hurtigt nye hjem.
Søndag den. 9 oktober var dagen for det største antal formidlede katte i 2016. 17 katte kom ud i nye hjem på 3 timer. Rekorden ligger dog mange år tilbage, med 36 bortadoptioner på en dag.
Afslutningsvis vil vi nævne at vores kollega Marianne, der har været på Inges Kattehjems afdeling i Glostrup i 7 år, kunne fejre 50 års fødselsdag d. 6. oktober. Det blev fejret med morgenmad og kage til kollegaerne på kattehjemmet og med ekstra godbidder til husets mange 4 benede beboer.
Artiklen er skrevet af Christina Christensen Agerskov

Marias killinger finder et hjem

Så oprandt den store dag. Killingerne skulle flytte hjemmefra.

Maria og hendes datter Johanne, ankom til Inges Kattehjem i Glostrup med de små bløde killinger.

De havde klaret turen fra Næstved godt i transportkasser, mens deres mor blev derhjemme. Nu skulle de klare den på egen hånd.

Der var allerede bud efter dem, før de trådte ind af døren til kattehjemmet. To kvinder var på vej ud af døren, men da de så killingerne vendte de om igen og måtte hilse på dem.

Der kom snart andre hen og se på dem og den ene killing var solgt samme dag. De andre fik nye ejere i de næste par dage.

Imens har deres mor, Candi, fået et godt hjem hos Maria.

————————————————————————————————

Her kan du se billeder af killingerne (fotograf: Sofie Dahlberg):

  

Sydsjællands herreløse katte

I det sydlige Sjælland er kommunerne desværre næsten enige om en ting. Der er ikke penge til herreløse katte. De eneste kommuner, som bruger penge på herreløse katte, er Næstved, Vordingborg og Stevns. Men selv i Vordingborg er politikerne begyndt at stille spørgsmålstegn ved, om det skal fortsætte.
”Det er voldsomt mange penge, og jeg vil tage op i udvalget, om det er en udgift, vi skal fortsætte med at have,” siger formand for teknik- og miljøudvalget i Vordingborg kommune, Thomas Christfort (K) til Folketidende d. 18. august 2016. Han påpeger, at der er meget andet, der er sparet væk siden kommunen indgik aftalen med Kattens Værn.
Inges Kattehjem oplever løbende mange henvendelser fra kommunerne i det sydlige Sjælland fra folk, der spørger, hvad de skal gøre med en herreløs kat, som de enten har observeret løbende rundt i et område uden ejer eller selv har fodret over en periode. De har ofte ikke råd til at betale for den indfangning, neutralisering og overlevering af en herreløs kat, som de skal betale, når kommunen ikke har overtaget ansvaret for de herreløse katte. Kattens Værn oplyser på deres hjemmeside, at det ellers koster 550 kr. per kat samt 250 kr. for udkørsel. Hvis man ønsker genudsætning koster det yderligere 500 kr. til neutralisering, mærkning og registrering. Problemet eskalerer, når kattene får killinger, fordi de ikke er blevet neutraliseret.
Inges Kattehjem har i perioden 2005-2016 fået 131 katte fra det sydlige Sjælland (2014-2016: 18). De fordeler sig som følger: Næstved: 25 (8), Faxe: 15 (1); Stevns: 3 (1); Vordingborg: 22 (0); Lolland: 38 (4); Guldborgsund: 3 (2); Falster: 25 (2).
Pres på politikerne på Lolland og i Guldborgsund
På det sydligste Sjælland har en gruppe borgere imidlertid fået nok. På Lolland har 1.036 personer skrevet under på, at kommunen skal tage ansvar for de mange herreløse katte, mens 1.200 personer har gjort det samme i Guldborgsund kommune.
”I Nakskov, hvor jeg bor, er der mange hjemløse katte ved blandt andet Kvickly, Meny, i Svingelen og i Birkevænget,” fortæller Ilse Kjær Petersen til Folketidende d. 17. juni 2016.
Jeanette Vellier er enig. Hun har stået for underskriftindsamlingen i Guldborgsund og tager sig selv af mange af de herreløse katte. Hun har nu allieret sig med et kattehjem i Kalundborg, der kan tage flere af de halvvilde killinger og deres mødre, som er for vilde til f.eks. Inges Kattehjem, socialisere dem, og få adopteret dem til gode hjem.
”Det er voldsomt hernede med vildtlevende katte. Jeg knokler, men interessen falder og det er svært at få folk engageret,” fortæller Jeanette Vellier.
Hun har indsamlet underskrifter og annoncerer efter plejefamilier til killinger med og uden kattemødre via Facebook gruppen.
’Vildkatte i Guldborgsund’. Hun er ikke i tvivl om, at flere ville ringe om herreløse katte, hvis kommunen tog ansvar for dem, så de ikke selv skulle betale.
De herreløse katte på Lolland fik deres dag på tinge, men mere blev det desværre ikke til. Lokalpolitikerne i klima-, teknik- og miljøudvalget besluttede d. 10. august 2016, at de ikke ville igangsætte en undersøgelse af, om kommunen skulle tage ansvar for de herreløse katte og evt. indgå en aftale med Kattens værn. I Guldborgsund får de 1.200 underskrifter udvalgsformanden til at love at sætte en undersøgelse af problemets omfang i værk, men vil ikke love noget.
Hjælp i Næstved og Stevns, men ikke Faxe
Derimod har både Næstved og Stevns iværksat initiativer for herreløse katte. I Næstved har kommunen et samarbejde med Inges Kattehjem om, at borgerne kan få rådgivning om og låne fælder til at indfange herreløse katte. Borgerne kan også indlevere herreløse katte til neutralisering og få hjælp til genudsætning og videreformidling af kattene.
I Stevns Kommune må indfangning af vilde, herreløse katte kun ske efter godkendelse af kommunen og det er også kommunen, der betaler udgiften. Kommunen har en aftale med kattens Værn fra sag til sag. Baggrunden er, at kommunen gerne selv vil have hånd i hanke med det.
Derimod proklamerer Faxe kommune på sin hjemmeside, at Teknisk udvalg har besluttet, at kommunen ikke vil påtage sig ansvar for de herreløse katte. Borgeren bliver henvist til Kattens Værn, hvilket sker for egen regning.
For få penge
Netop pengene er det vægtigste argument for, at kommunerne i det sydlige sjælland ikke vil gøre mere for herreløse katte.
”I øjeblikket er vi i en situation, hvor selv 10.000 kroner sparet er en stor gevinst for kommunen, men det er op til udvalget om de kan finde pengene,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen (S) til Folketidende d.17. juni 2015.

Det er meget forskelligt, hvor meget kommunerne har afsat til herreløse katte ved aftale med Kattens Værn. Et notat fra Holbæk Kommune, der i januar 2016 indgik en aftale med Kattens

Værn, viser, at det svinger fra alt mellem 10.000 kr. for kommuner som Rødovre og Glostrup til 100.000 kr. for Vordingborg. Lolland var en af de kommuner, der indtil 2010 selv tog ansvaret for de herreløse katte og havde et budget for indfangning, neutralisering og mærkning af herreløse katte samt en aftale med lokale dyrlæger. Men i 2010 blev det sparet væk og siden har der ikke været penge til det.
“Der har været besparelser hvert år, da der flytter flere fra kommunen end der kommer til. I år er det den offentlige transport, der står for skud. Det kommer til at gøre ondt,” siger Bent Lund, der sidder i sekretariatet i Teknik- og Miljøafdelingen.
Ansvar kræver holdningsændring
En aftale ville hjælpe på situationen for herreløse katte, men ikke neutralisering af folks egne katte i Guldborgsund.
”Det ville gøre det lettere for folk at ringe om herreløse katte, hvis de ikke skulle betale for det. Det er værre med deres egne katte. De forstår ikke det med neutralisering og vil ikke betale for det. Det er jo bare en kat,” siger Jeanette Vellier.
—————————————————————————————————————————————————————————
LØSNINGSMULIGHEDER
INGEN AFTALER:
Borgere kan kontakte Kattens Værn, men skal selv betale for udkørsel, indfangning og neutralisering.
AFTALE MED INGES KATTEHJEM:
Borgere kan kontakte kommunen / Inges Kattehjem om rådgivning om og lån af fælder til at indfange herreløse katte samt neutralisering og genudsætning / videreformidling af kattene.
AFTALE MED KATTENS VÆRN:
Borgere kan kontake kommunen / Kattens Værn om indfangning, og evt. neutralisering / videreformidling af herreløs kat. De fleste kommuner har aftaler om, at det vil være gratis for borgerne, men i Gentofte Kommune betaler kommunen halvdelen af udgifterne, mens borgeren betaler den anden halvdel. Der er samarbejde mellem Kattens Værn og 45 kommuner.
KOMMUNENS EGNE AFTALER:
Borgere kan kontakte kommunen, der sørger for indfangning og selv har aftaler med dyrlæger og internater. Lollands Kommune valgte denne løsning indtil 2010..

Maria hjælper vildkillinger i Næstved

De syv langhårede logerende er hurtigt blevet en del af Marias liv siden hun fandt hunkatten Candi og hendes seks nyfødte killinger i hendes have. Tre uger efter fik de ophold med fuld forplejning i hendes vaskerum.

”Jeg gør det, fordi de her katte bare er så søde og ellers har vi syv katte til næste år.  Det bedste har været, når killingerne kommer mig løbende i møde og se både dem og Candi blive så tamme, at jeg kan kæle for dem,” siger Maria Dynesen.

Inges Kattehjem har hjulpet Maria med råd og vejledning – og vil videreformidle killingerne, når de i uge 42 bliver 12 uger og gamle nok til at blive taget fra deres mor.

”Det er rigtig godt, at hun gjorde den indsats for at gøre killingerne tamme .Det betyder, at vi har mulighed for at finde et nyt hjem til dem,” fortæller Heidi Brygger, der er konsulent på Inges Kattehjem.

Maria har taget sig af killingerne og deres mor Candi siden killingerne blev født – selv om Candi egentlig er naboens kat.  Hun bor sammen med sin mand og 7-årige datter i et landhus omgivet af gårde med marker og skov, hvor der holder flere katte til, der ikke er neutraliserede. Men da Candi fik killinger, var manden på gården lige blevet syg, og de kunne ikke tage sig af hverken Candi eller killingerne. Så det påtog Maria sig.

Killingerne fødes i en kompostbeholder
maria_vildkillinger1Det begyndte en dag, da Maria så den langhårede hunkat Candi gå rundt i hendes have og pibe. Candi begyndte at gå efter hende, men pludselig var hun væk. Maria tænkte, at der var noget galt.

”Min første tanke var, at hun kunne være med killinger. Så jeg begyndte at lede efter hende,” fortæller Maria.

Hun fandt Candi og de nyfødte killinger i en kompostbeholder. Candi hvæste af hende, så hun kunne ikke komme i nærheden af dem. Maria satte en parably over dem, så de fik lidt læ og et kamera, så hun kunne holde øje med, hvornår Candi var væk. Så gik hun ud og kælede for killingerne. Hun kunne også fodre Candi og efterhånden kæle lidt for hende.

Maria tager sig af Candi og killingerne
Det første Maria gjorde var at gå op til naboen og fortælle dem om killingerne. Men manden var lige blevet ramt af alvorlig sygdom og havde næsten mistet synet.

“Mine naboer var lagt ned og kunne ikke tage sig af dem.  Derfor har jeg gjort det. Hvis jeg ikke hjalp dem, ville de leve en kummerlig tilværelse. De ville nok blive fodret, da gårdene rundt omkring stiller foder frem til kattene, men moderen ville som langhåret have problemer med pelsen og det ville killingerne nok også få,” forklarer Maria.

Nu var gode råd dyre, for Maria havde ikke 14.000 kr. til at få neutraliseret alle kattene. Hun ringede til Næstved Kommune, men de ville ikke hjælpe. Hun ringede til Kattens Værn, som gerne ville hjælpe – mod betaling. Så ringede hun til Inges Kattehjem og fik en aftale om, at hvis hun kunne gøre killingerne tamme, ville kattehjemmet tage dem uden beregning, når de var 12 uger gamle og kunne forlade moderen.

Killingerne bliver flyttet
Da killingerne var tre uger gamle, flyttede Maria Candi og killingerne ud i udhuset. Der var de i to døgn, så fjernede Candi dem. Maria så, at Candi havde lagt dem under et net tættere på hendes gård,.Maria lagde en voksdug over dem og fodrede dem i en uge. Så flyttede Candi igen killingerne.

”Det tog 1½ dag, før jeg fandt dem. De kom mig løbende i møde og jeg kunne tage dem op og kæle for dem. Det var godt, for ellers kunne jeg ikke være kommet til dem, da Candi havde anbragt dem under en masse byggemateriale,” siger Maria.

Hun orkede ikke blive ved med at gå ud og fodre dem og flyttede derfor Candi og hendes killinger ind i deres vaskerum. Candi blev fra tid til anden lukket ud, men døren blev lukket, da Maria var bange for, at Candi igen ville rende med killingerne.maria_vildkillinger12

Det var ved at tage livet af Maria
Det passede ikke Candi at være spærret inde. Hun hvæste mere af Maria og kunne finde på at rive, hvis hun følte sig truet. Det var kun i forbindelse med fodring, at Maria kunne komme ind for at tømme kattebakker og gøre rent, og killingerne kunne hun kun kæle med, når Candi var ude.

”Det var lige ved at tage livet af mig. Nogle gange var jeg lige ved at kaste håndklædet i ringen.,” siger Maria.

Det blev ikke bedre, da killingerne blev syge. Maria måtte køre fire timer til Inges Kattehjem og vente i to timer, før hun kunne komme til dyrlægen og få deres medicin. Allerede dagen efter havde killingerne det bedre og spiste snart godt igen.

maria_vildkillinger5Maria vil beholde Candi
Candi begyndte også at blive mere tilgængelig og Maria kunne efterhånden både kæle og redde hende, mens hun tolererede hendes mand og datter, Johanna. Maria begyndte at ønske at beholde den smukke hunkat.

“Candi kan blive en fantastisk kat, hvis jeg holder til det.  Jeg ville gerne begynde med at have hende udenfor og, hvis hun bliver mere tam, få hende indenfor,” siger Maria. Det gælder især i forhold til Johanna og deres kat, Bellis.

Men det går fremad. Candi har været på Inges Kattehjem for at  blive neutraliseret, og killingerne var otte uger gamle så tamme, at Johanna både kan lege med dem og tage dem op.

De sidste killinger er ved at være ude i Næstved

På Næstved afdelingen kan vi godt mærke, at folk er kommet tilbage fra sommerferien og der kommer lidt flere mennesker på kattehjemmet. Til gengæld er killingesæsonen ved at være slut og der er færre af de små søde uldtotter, hvilket giver de voksne katte som Lullu (ovenfor) lidt plads.
Vi havde også travlt med Kattens Uge, både på internatet og i Maxi Zoo.  Interessen var stor, selv om mange kom for at få neutraliseret tilløberkatte, som de tog sig af – og derfor ikke faldt ind under den gratis neutralisering for vildtlevende katte. Det endte med, at vi fik 4-5 katte til neutralisering og genudsætning og nogle gode snakke i Maxi Zoo Næstved.
Til sidst vil vi gerne gøre lidt reklame for vores klinik og kattlopperi. Vidste du, at vi også kan foretage sundhedseftersyn af privatkatte (mod betaling)? Og at du i kattelopperiet kan få både sko, tasker, tøj, legetøj og mindre møbler til en rimelig pris? Hvis det har vakt din interesse, så kom forbi os i Næstved.

Beboere tager sig af herreløse katte i Rødovres kolonihavehuse

I kolonihavehusene på Solbærstienog Stikkelsbærstien i Rødovre har beboerne slået sig sammen om at tage sig af de herreløse katte i området. Inges Kattehjems journalist besøgte d. 11. oktober 2016 Kirsten og Lars, der har taget initiativ til projektet.

De tre katte kigger opmærksomt op, da vi træder ind i skuret, og to af dem flyver ud af døren. Den tredje, en lille sort-hvid kat stirrer på os med store øjne fra sin forede kattekurv. Så piler den også forbi os.

artikel1_web”De er ikke helt vant til fremmede mennesker. Jeg kan komme tæt på dem, men de er stadig meget sky,” siger Kirsten Røgenes, der tager sig af de herreløse katte på Solbærstien og Stikkelsbærstien i Rødovre og tidligere [før kattene blev neutraliseret] har sørget for at bortadoptere killingerne til nye hjem.

”Men de gør deres til for at holde bestanden af rotter og mus nede hele året og de fleste bliver også tamme nok til på et tidspunkt at få et nyt hjem.”

Kirsten kontaktede i foråret 2016 sammen med Lars Johansen Inges Kattehjem for at få rådgivning om og hjælp til at indfange kattene og få dem neutraliserede. Beboerne på Solbærstien og Stikkelsbærstien var i stigende grad blevet irriteret over de 12 halvvilde katte, der løb rundt blandt kolonihavehusene. De efterlod deres afføring i haver og sandkasser, strintede og lugtede, ligesom de smittede beboernes tamkatte med katteaids og katteleukæmi. Nogle af beboerne var også bange for kattene. Kirsten havde tidligere kontaktet Kattens Værn, men det var løbet ud i sandet, da haveforeningen ikke ville godkende projektet. Inges Kattehjem satte ikke samme betingelse om foreningens godkendelse.

Vildkattene bliver genudsat

Kirsten og Lars lånte fælder fra Inges Kattehjem og startede så med at indfange de katte, der ikke havde killinger.

Kirsten og Lars tager sig kolonihavehusenes herreløse katte.
Kirsten og Lars foran skuret til de herreløse katte.

Vi var seks i nabolaget, der i foråret slog os sammen om udgifterne og om at sørge for dem. Vi lavede en aftale med Inges Kattehjem, at vi ikke skulle betale for dem, der blev aflivet,” sagde Lars.

De fangede vildkattene, som blev kørt til Inges Kattehjem i Glostrup. Fem måtte aflives pga. katteleukæmi, mens syv katte, to hankatte og fem hunkatte, blev hentet tilbage til kolonien til genudsættelse. Her sørger Kirsten for, at de af kattene, der ikke er tamme nok til nye hjem, har tag over hovedet og mad nok.

”Med projektet ønsker vi at opnå en lidt mindre, men stabil bestand af raske katte, som ikke kan formere sig, ikke smitte områdets andre katte med alvorlige sygdomme, men som til gengæld kan holde bestanden af mus og rotter i området nede,” skriver Kirsten og Lars i kolonihaveforeningens blad ”Havelågen”, nr. 5, august 2016.

Læs mere om katte og killingerne, som Kirsten har taget sig af her: Kirstens katte.

Alle har fået det bedre

Da vi går videre, ser vi to af katte, der sidder og kigger på os på sikker afstand. Det er både Kirstens og Lars’ indtryk, at kattene har fået det bedre og at beboerne også har fået et bedre forhold til kattene.

”Nu kan vi bedre sørge for dem. Flere har også bemærket, at der ikke ligger så meget kattelort rundt omkring mere,” siger Kirsten.

Det er også blevet bedre i forhold til tamkattene, hvilket ligger både Kirsten og Lars på sinde, da de begge har katte. De halvvilde katte er også blevet tykkere og der er ikke flere killinger i området.

”Vi har ikke, af det vi ved, nogen katte tilbage, der kan få killinger. Men der kan selvfølgelig komme tilløbere,” siger Lars. Kirsten peger op mod gavlen på taget, hvor en af kattene sidder og holder udkig.

”Og kattene virker som om de har det bedre,” tilføjer hun med et lille smil.

artikel2_web2

 

Artiklen er skrevet af Annette Birch.

Billeder af Kirsten Røgenes, Lars Johansen og Annette Birch.

Kirstens katte

Kirsten Røgenes har i de foregående år sørget for, at mange de herreløse katte og killinger i kolonihaven.

”Når de blev gamle nok, skaffede jeg nye hjem til killingerne,” siger Kirsten.

En af de killinger, som Kirsten husker bedst er en lille sort-hvid killing, Pjevs. Hun hørte den skrige i buskadset hele ugen.

”Vi satte den over til de andre killinger og den endte med at blive meget kælen. I fredags fandt vi et hjem til den,” fortæller Kirsten.

To af hunkattene, Nora på 4 år og Mille på 2 år, er der stadig. Nora har været der siden hun var killing, da hun blev født af en anden vildkat, som holdt til i kolonihaven. Siden har hun fået killinger hvert år. Men nu er både hun og Mille blevet neutraliseret.

”De er begge to blevet tykkere og ser ud som om de har fået det bedre, ” fortæller Kirsten.

En tredje af de halvvilde katte, hunkatten Molly, kommer også en gang imellem og får mad.

killinger_web

 

Stadig mange killinger i Hillerød

Vi har haft rigtig mange killinger i Hillerød i september og er nu mere end fuldt op. Desværre har der ikke været samme efterspørgsel efter dem, men der har dog været flere henvendelser om killinger på det sidste.  Vi skal nok få dem videre, det betyder bare, at det kan tage lidt længere tid.
Ellers har vi haft nok at gøre med Kattens Uge, som også var en positiv oplevelse. Der har været en del henvelser fra folk, som i forvejen gjorde noget for kattene, men som brugte tingene på mange andre ting end de herreløse katte.
Der var så mange, at vi allerede måtte stoppe fredag med at tage katte ind, fordi vores dyrlæge ikke havde kapacitet til mere. Nu går vi i gang med at tage kontakt til de 7-8 stykker, som skal er faldet ind under tilbuddet om gratis neutralisering. De vil efterfølgende blive genudsat.
Skrevet af Ane Birthe og Peter

Sådan gik Kattens Uge – Sønderjyllands Dyreværnsforening

Det var første gang vi deltog i kattens uge i år – som den eneste dyreværnsforening i Syd-og Sønderjylland – og vi tilbød med succes gratis neutralisering af ”vilde” herreløse/tilløber katte.  I alt blev 50 katte neutraliseret gratis og 15 med tilskud fra foreningen.

Fire uge før ”kattens uge” informerede vi om vores aktiviteter  på vores Facebook profil. Opslaget blev ”livligt” delt, liket og kommenteret. I løbet af kort tid havde vi den første henvendelse om vores tilbud fra Ringkjøbing, der ligger 120 km fra os!

I ugen op til kattens uge  Kattens Uge var der artikler i både de elektroniske og fysiske udgaver af Haderslev Ugeavis, LokalAvisen og Jydske Vestkysten om os, vores tilbud om gratis neutralisering og formålet med Kattens Uge. Det udløste ”seerstorm” hos vores udlejere som bor på samme adresse som vores internat, ligesom der var en katteejer der resolut puttede en missemor med 6 killinger i sin transportkasse og kørte til dyrlæge lige efter hun havde læst om tilbuddet i ugeavisen. I weekenden op til kattens uge deltog vi et loppemarked i Vojens under temaet Kattens Uge”, og et af vores mangeårige trofaste medlemmer holdt loppemarked til fordel for os og vores aktiviteter i Kattens uge.

Kattens uge – så gik det løs…

Allerede en time før ”vi åbnede” var der lang kø foran internatet. Vi uddelte numre for at være sikre på at alt gik retfærdigt til.

Vi fik en rigtig god snak med alle de fremmødte. Nogle faldt uden for tilbuddet om gratis neutralisering, men tog i stedet for imod vores tilbud om at få sin kat(te) neutraliseret mod 700 kr.  i egenbetaling pr. kat. I løbet af to timer havde vi brugt 85% af de midler vi havde afsat til aktiviteten. Der kom katteejere fra både Esbjerg og Varde til Hammelev (over 100 km’s kørsel). Det viser hvilket kæmpe stort behov der er for et tilbud om neutralisering og hvor stort et område vores forening skal dække!!

En af de fremmødte var Pia Sørensen og hendes mand John Kristensen. De bor på en landejendom ved Vejen og har selvfølgelig vilde tilløber katte på ejendommen. Blandt andet en missemor som havde lagt sine killinger i et skur på ejendommen. Desværre havde missemoderen lagt killingerne så de faldt ned og alle døde på nær en. Pia fik med held indfanget den vilde missemor og hendes sidste killing og fik dem installeret i et rum på ejendommen.

Vi havde en rigtig god Kattens Uge og vi har  været med til at gøre en forskel! Vi håber at mange flere dyreværnsforeninger i Syd- og Sønderjylland vil støtte op om ”Kattens uge” næste år

Stof til eftertanke: En katteejer fra Esbjerg som havde overtaget en gård med en masse vildkatte fortalte,  at det kostede 2.400 kr. at få neutraliseret en hunkat hos flere  dyrlæger i Esbjerg. Det er måske også en af grundene til at folk ”sparer” neutralisering af deres katte.

Skrevet af Lone Hansen, Sønderjyllands Dyreværnsforening.

 

Kattens Uge skabte opmærksomhed om kattens forhold

Mandag morgen stod der allerede flere personer foran Inges Kattehjem i Glostrup. De ville høre om gratis neutralisering til deres vildkat – et tilbud, som kattehjemmet havde annonceret i forbindelse med Kattens Uge 39.
“Der var især rigtig mange de første par dage. Derefter aftog det,” fortæller Christina Christensen Agerskov, der er dyrepasser på Inges Kattehjem i Glostrup.
Glostrup afdelingen fik personlige henvendelser om 40 katte fra seks forskellige personer. Der var bl.a. en, som sagde, at hun havde 16 katte, en anden havde 10, mens der også var nogle, som havde en eller to katte. Det endte med, at tre katte faldt ind under definitionen ‘vildtlevende’.
Hvad er en vildkat?
img_4381Telefonerne begyndte allerede at kime i Glostrup, Næstved og Odense ugen før, da Inges Kattehjem i uge 38 havde indrykket annoncer i lokalaviser over hele landet om gratis neutralisering af vildtlevende katten.
En af af de største udfordringer viste sig at være at forklare folk, hvad vi mener med en vildkat. Flere af dem, der ringede ind, ringede om katte, som de havde haft i flere år og som også var inde i huset. Andre ringede om katte, der var meget tamme, men løb udenfor.
I Næstved afdelingen var der 4-5 stykker, der havde vildtlevende katte, som skulle neutraliseres og genudsættes, mens en fik et tilbud på en kat til neutralisering og videreformidling. Men mange henvendte sig også med tilløberkatte, der var håndtamme, og hvor tre katte hurtigt var blevet til 20.
Travlt i Odense
I Odense var der også mange, som ved personligt fremmøde troede, at de kunne få deres private kat neutraliseret.

“Flere folk mødte op med katten under armen, siddende i bilen eller stod med den i transportkasse og troede at vi kunne ordne neutraliseringen med det samme på alt fra killinger til velvoksne katte,” fortæller Sidsel Nymark fra Odense afdelingen.
Men der var da også nogle katte, der faldt ind under definitionen ‘vildtlevende’, og i sidste ende havde afdelingen lavet aftaler om gratis neutralisering af 30 katte.
Frivillige i Maxi Zoo og PetWorld
Inges Kattehjem havde i uge 39 sat standere med foder til vildtlevende katte i Maxi Zoo i Høje Taastrup, Næstved og Greve samt Petworld i Herlev og Rosengårdscentret i Odense.  Frivillige hjalp til naestved_maxizoo3på udvalgte dage. Det var en succes med frivillige fredag og lørdag i Maxi Zoo Næstved.
“Vi havde nogle gode snakke med folk, der ellers ikke kunne drømme om at henvende sig på et kattehjem,” sagde Kirsten Andersen. fra Næstved afdelingen.
Derimod havde vores frivillige på trods af en ihærdig indsats ikke så meget held onsdag og torsdag i Maxi Zoo Høje Taastrup og Petworld i Herlev og Rosengårdscentret.
Positiv oplevelse i Hillerød
På Hillerød Kattehjem havde de haft en god oplevelse af Kattens Uge.
“Vi havde en del henvendelser. Dem, der henvendte sig, var især folk, som i forvejen hjalp kattene, men ikke havde råd
til at få dem neutraliseret,” sagde Peter Gamborg fra Kattehjemmet i Hillerød.
Peter forklarerde at netop pengene er det, som fik mange til at afstå fra at få neutraliseret kattene. Pengene blev brugt på en i forvejen trang økonomi og andre formål og så blev de herreløse katte nedprioriteret.  Kattehjemmet i Hillerød fik i alt 7-8 katte, som skal gratis neutraliseres og genudsættes, mens 4-5 tog imod et tilbud på neutralisering i uge 39.
Kattens succes i Sønderjylland
kattensuge_soenderjylland1For Sønderjyllands Dyreværnsforening var det første gang, at man var med til Kattens Uge. Her havde foreningen frit spil da de var den eneste dyreværnsforening i Syd- og Sønderjylland, der deltog i kampagnen.
Foreningen sørgede for en livlig aktivitet både før og efter Kattens Uge.  Foreningen annoncerede nyheden på Facebook, var i lokalaviserne og var med til loppemarkeder op til uge 39. Det medførte en voldsom interesse – i Kattens Uge kom der 50 katte, der skal gratis neutraliseres, og 15, som skal neutraliseres med tilskud.
Stadig lang vej igen
Rom blev ikke bygget på en dag – men der blev lagt nogle mursten. Det må nok blive konklusionen på Kattens Uge. Nej, vi fik ikke ordnet problemet med herreløse katte i Danmark. Vi fik ikke engang alle dem i tale, som vi gerne ville have i tale.
Men vi fik talt med en del flere og med nogle mennesker, som vi ellers ikke ville få i tale – og der var mere opmærksomhed om problemet. Det skete især i Hillerød , Odense og Sønderjylland, hvor der også er et større opland for vildtlevende katte på gårde end i Glostrup og Odense.
Baggrund for Kattens Uge 39
Inges Kattehjem og syv andre dyreværnsorganisationer har siden 2014 været med til at holde Kattens Uge 39 for at have en årlig begivenhed, hvor der bliver sat fokus på kattens velfærd.
Inges Kattehjem var ikke den eneste, der afholdt arrangementer og havde specielle tilbud.  Rundt omkring på dyreklinikker og dyrehospitaler hang plakater med kattens uge 39. De havde også taget det idekatalog, som arbejdsgruppen sendte ud til dem, til sig, og der var både tilbud på neutralisering og foder over hele landet.
På hjemmesider og Facebook var videoen “Føj for katten” nu med undertekster også meget populær.
Pressen var også interesseret i de nye initiativer, der kom frem i forbindelse med Kattens Uge, bl.a. har det væert bragt hos MetroExpress, TV2 Bornholm, Fyens.dk.  og Haderslev lokalavis.

Mange katte i Odense

af Sidsel Nymark

September måned har været en meget travl måned på internatet i Odense. Vi har alene i denne måned modtaget 81 katte af alle typer – fra helt små moderløse killinger, halvstore killinger, store hankatte og hele misse familier.

Vi modtog bl.a. en højdrægtig hunkat, der dagen efter hun blev indleveret på internatet fødte seks killinger. Det var heldigt at hunkatten nåede at komme ind inden fødslen, for det er ikke til at sige om killingerne ellers ville have klaret det på denne årstid.

Alle killingerne var små ved fødslen, sikkert både fordi morkatten, der ikke var mere end en stor killing selv, har klaret sig på egen pote et stykke tid. Morkatten blev fremlyst uden held. Så den lille familie flyttede hjem til en af vores frivillige hjælpere og de har det godt; killingerne vokser planmæssigt og morkatten har taget på.

Vi modtog også et kuld killinger fra et sommerhusområde på syd Langeland, hvor der går en hel del katte – de fleste halvvilde, da der ikke er nogen mennesker, der passer kattene. Kattene bliver sporadisk fodret og må ellers klare sig selv. De formerer sig og det kuld vi modtog sidst i september havde holdt til på terrassen ved et beboet sommerhus.

En af vores meget dedikerede plejefamilier havde fået et tip fra en bekendt om killingerne havde brug for hjælp. Plejefamilien kørte hele vejen til syd Langeland og brugte flere timer på at lokalisere killingerne. Da hun endelig fandt dem, blev hun mødt af et sørgeligt syn. Alle fem killinger var syge med influenza og morkatten var ikke at finde. Beboerne af sommerhuset kunne fortælle at morkatten ikke var tam og de havde ikke set den længe.

Alle fem killinger er sat i behandling og fire har det meget bedre, mens en desværre ikke kunne klare det. De har alle taget på og er blevet livlige og legesyge. Efterfølgende er vi gået i dialog med beboerne i sommerhus området for at sætte foranstaltninger i stand for at hjælpe flere af kattene i området.

Hunkat med seks killinger fandt ly i Odense afdelingen.

odense_september_mariannes-familie-2

Mis Valborg styrer hjemmet

Den lille sorte hunkat var absolut ikke tilfreds. Det var tid for Mis Valborgs årlige sundhedscheck og hun havde allerede protesteret højlydt, da hun skulle ned i transportkassen. Hele vejen til dyrlægen jamrede hun sig.

”Hun kan ikke fordrage at blive transporteret. Men det er kun, når hun skal af sted. Derude er hun nysgerrig, sød og rar,” fortæller hendes ’tjener’ Nis.

Dyrlægen var meget imponeret over den lille 4-årige hunkat, der ikke fejlede noget, og som ellers opførte sig eksemplarisk. Da hun skulle hjem igen til lejligheden i Søborg, var det imidlertid med samme ballade og Nis måtte give hende to skiver skinke som straf.

mis-valborg_facebook

Mis Valborg er chefen i huset

Nis så Mis Valborg på Inges Kattehjems hjemmeside i 2013. Hun lignede hans nabos kat, som han havde taget sig lidt af, så han måtte ud at kigge på hende.

”Da jeg kom derud var hun meget kælen og sur på buret, som hun gerne ville ud af. Jeg kunne ikke stå for hende,” siger Nis.

Mis Valborg overtog med det samme huset og begynde at undersøge alting. Hun hoppede op på dørkarme, lagde sig i skuffer og undersøgte, hvor vandet blev af i toilettet, når hun ikke fortalte Nis, hvad han skulle lave for hende.

”Hun er chefen i huset og jeg er tjeneren,” siger Nis, som har haft katte siden 1988.

Hvad er et hjem uden en kat?

Hans første kat Musse fik han i 1988. Hun var også fra Inges Kattehjem og blev 14 år. Der gik 1-2 måneder, så måtte han ud på Inges Kattehjem igen. Her fandt han Mischa, som han havde indtil 2010. Derefter fik han en skildpaddefarvet kat, Luke, fra Kattens Værn, der desværre døde tre år efter af knoglekræft.

”Det eneste, der er bedre end en kat er to katte,” siger Nis.

Mis Valborg ser ud som om hun er enig som hun velbehageligt slænger sig i skuffen. Det er hendes hjem. Hende er der ikke nogen, der skal få uden for døren.

”Hun vil ikke ud. Hvis der er nogen, der skal ud, så er det nok mig,” siger Nis og tilføjer:

”Den største glæde er, at hun er her. Hun er glad og frisk. Det smitter.”

 

Artikel er skrevet af Annette Birch. Billeder taget af Nis Weihrauch.misvalborg2

13-årige Arnold fandt sit nye hjem

Arnold kigger veltilfreds ud over haven fra sin plads på bordet foran det lille hus få km fra Frederiksværk. Der er ikke tvivl om, at den 13-årige røde hankat er glad for sit nye hjem. Det er gengældt.

”Han er den mest vidunderlige, kærlige og søde kat og meget talende. Det er en kæmpe fornøjelse at få en gammel kat i huset,” siger Susanne. Hun var ikke i tvivl om, at hun skulle have en ældre kat.

”Jeg føler, at jeg hjælper mere ved at tage en ældre kat. Desuden får jeg en kat, der ved hvem den er.”

Arnold var blevet fundet kort tid forinden strejfende om på Frederiksberg og bragt til Inges Kattehjem. Her sad han i buret og ventede, mens han både blev promoveret på hjemmeside og Facebook.

“Han var meget rolig og sød, ville rigtig gerne kæles for. Der var en del, som var interesseret i ham efter, at han kom på Facebook,” siger Christina Christensen Agerskov, der er dyrepasser på Inges Kattehjem.

TABT OG FUNDET IGEN

Susanne havde ikke tænkt på allerede at få en kat igen. Hendes sidste kat, Mille, var død året i forvejen, 16 år gammel, efter, hun havde haft hende og hendes bror i otte år. Derfor kunne hun godt tænke sig et par år uden kat. Men da hun så Arnold på hjemmesiden var hun solgt.

”Jeg havde tænkt på, at hvis jeg skulle have en kat, skulle det være en lidt ældre, gerne en rød kat. Da jeg så Arnold, var min første tanke, at han ville have svært ved at finde et hjem, da han var 13 år gammel. Så han kunne komme på plejehjem hos mig,” siger Susanne.

arnold3_web2Da hun kom ud på Inges Kattehjem d. 29. juli var hendes første indtryk af ham var, at hun ikke kunne få ham hjem hurtigt nok. Han lå i buret og så stresset og modløs ud. Det gik dog hurtigt over; ½ time efter, at han var kommet til sit nye hjem, lå han i vasken på badeværelset. Så sad de og snakkede lidt, den første nat fik han lov at være på badeværelset og i gangen. Den næste dag kom han mere ud i huset og efter 2-3 dage styrede han det hele.

Arnold styrer hjemmet

Arnold har nu vænnet sig helt til at være i både huset og haven og han har også fået mere sul på kroppen. Susanne har sat hønsenet langs hækken, så han være ude i haven, men ikke løbe væk.

”Det elsker han. Han er oppe med mig klokken 5 om morgenen. Så sætter han sig på måtten og skal ud.  Han farter rundt i græsset, fanger edderkopper og stankelben,” siger Susanne.

Arnold kommer ind, når Susanne skal på arbejde, men han bliver lukket ud igen, når hun kommer hjem om aftenen, og brokker sig højlydt hvis hun ikke følger med ud i haven. Dagen ender med, at han kommer ind igen og når det er sengetid lægger han sig mageligt tilrette hos Susanne og så skal han have den helt store kæletur inden de sover og drømmer om næste dag.

 

Fotos: Susanne. Det øverste billede er taget, da Susanne i begyndelsen havde sat hønsenet ved terrassen. Senere flyttede hun det ud langs hækken, så Arnold kunne få mere plads.

 

 

Travlt i Næstved

Der har været travlt på kattehjemmet i Næstved i sommerperioden. Vi har tydeligt mærket, at det har været højsæson for uønskede kattekillinger, højsæson for uønskede katte, der efterlades; højsæson for drægtige hunkatte, som ingen ønsker at tage ansvaret for.

Desværre har det været lavssæson for adoptioner. I begyndelsen af juli var antallet af katte, der kommer ind omvendt propertionalt med antallet af adoptanter.

Heldigvis vendte det i midten og slutningen af juli, hvor der begyndte at komme en langsom fremgang i adoptioner. Vi så flere, som havde besluttet at benytte ferien til at anskaffe sig et ekstra familiemedlem. Og så var der dem, som vendte tilbage fra ferie med nye kræfter til at introducere et nyt medlem til familien.

Vi har også fået ryddet op i kattehjemmets genbrugsbutik og sat i system, så det er mere overskueligt og indbydende. Her kan man gøre en god handel, for vi har både bøger, dvd’er, bluser og mange andre ting.

Til sidst en god historie om forsigtige Balou. Hans madfar var kommet på plejehjem og han havde svært ved at indfinde sig og adoptere ud, da han havde både alder, farve og sind imod sig. Han fandt sidst i juli sit forevigt-hjem hos Ulla og er blevet en helt ny kat at se på. Ulla skriver, at han både snakker og leger og nyder sit nye hjem.

update_naestved_balou

Herreløse katte i Guldborgsund får politisk opmærksomhed

I Guldborgsund Kommune får 1200 underskrifter udvalgsformanden til at love at se på problemet med herreløse katte.

“Jeg vil gerne sætte en undersøgelse af problemets omfang i værk. Og så må vi se på det efterfølgende,” siger formanden for Guldborgsund Kommunes teknik- og miljøudvalg, Flemming Jantzen (V), til Folketidende d. 18. august 2016.

Underskriftindsamlingen efterspørger, at Guldborgsund indgår en aftale med Kattens Værn om herreløse katte i kommunen. En aftale ville betyde, at hvis en borger finder en herreløs kat, kan de kontakte kommunen eller Kattens Værn for at få indfanget katten og videreformidlet den. I dag vil borgeren også kunne kontakte Kattens Værn, men skal selv betale for det. Underskrifterne er indsamlet via Facebook-siden Vildkatte i Guldborgsund, som bliver drevet af Jeanette Vellier.

Du kan se udsendelsen i TV Øst d. 5. september 2016 om vildkattene i Guldborgsund Kommune:

Du kan også linke til udsendelsen her.

Politikerne undersøger men lover intet

Men han vil dog ikke love noget.

“Det er sympatisk, at dyrevenner gerne vil hjælpe, og at de vil have kommunen til at hjælpe. Men 1.200 underskrifter siger ikke noget om problemets omfang. Det skal vi have afklaret, inden vi går ind i det som kommune,” siger Flemming Jantzen til Folketidende d. 18. august 2016.

Du kan læse artiklen i Folketidende her:

14060065_10154340244631132_1763354048_o (1)

 

 

Flyverkatten Sally

Da Dorthe, Søren og deres 5-årig søn Mads adopterede den 3-måneder gamle killing Sally vidste de ikke, at de havde adopteret en rejselysten dame. Dengang boede de i et hus i Odense, men kort efter flyttede de til Tronhjem i Norge på grund af en udstationering med Sørens arbejde – og de ønskede, at Sally skulle med.

”Vi ønskede, at Sally skulle flytte med og gik straks igang med at undersøge, om det var tilladt at have den med på flyet. Vi var heldige, da både SAS og Norwegian tillader katte,” fortæller Dorthe. Hun valgte SAS, hvor Sally kunne komme med i kabinen i en meget lille taske, mens hun skulle have været i lastrummet med Norwegian.

Dorthe var meget spændt på, hvordan Sally ville tage hele rejsen. De sørgede for at spraye Sallys taske med det beroligende “Feliway” samt undlade at give den mad nogle timer inden afrejse. Men alt gik godt. Både bilturen fra Odense til København, det at være i en lille taske så længe, at komme igennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen med dyrepas, checkning af chip og kattetaske, og ikke mindst op- og nedstigningen med flyet. Sally mjavede måske fem gange og forholdt sig ellers rolig under hele rejsen, havde ingen uheld og besørgede heller ikke under flyrejsen.

Kærlighed ved første blik

Dorthe og hendes familie adopterede Sally som 3 måneder gammel i august 2015. Dorthe ville gerne have en ny kat, fordi hun elsker katte, og fordi deres tidligere kat desværre lige var blevet kørt over. På Inges Kattehjem i Odense var det kærlighed ved første blik.

”Hun gik lige ind i hjertet på os alle tre. Da den frivillige åbnede buret, hvor hun lå sammen med et par andre kattekillinger, kom hun stormende os i mødet. Det var som om hun fornemmede, at det var nu det gjaldt om at slå charmen til, hvis man skulle formidles videre,” fortæller Dorthe.

Sally gjorde sin entre i hjemmet med pomp og pragt. Da hendes nye familie åbnede katteburet, spankulerede hun uden tøven direkte ud af det og begyndte at afsøge det første rum. Hun fik hurtigt smag for mere, og indenfor et par dage var hele huset underlagt hende.

Den altædende kat

Den største udfordring for Dorthe og hendes familie var at få Sally til at lade være med at spise alt spiseligt, den kunne komme i nærheden af. Sally benyttede enhver chance til at hoppe op på bordene og spise mad.

”Kattehjemmet sagde godt, da vi valgte Sally (Joha), at den var ekstremt glad for mad, og at vi måske ville komme til at skulle holde lidt igen på dens mad. Det viste sig at holde stik.  Vi kunne ikke vende ryggen til i selv få sekunder, så var den oppe at slikke i havregrøden, leverpostejen, hapse en vaffel eller stikke sin lille krop ind i en pose chips,” siger Dorthe.

I dag er Sally 1 år og 3 måneder gammel og stortrives i Norge. Dorthe og hendes familie bor i byen, men i et roligt kvarter med langsom kørsel på vejene, så Sally tager det hele med ophøjet ro og slænger sig tit på gaden. De har også en høj stueetage med altan, hvor hun nyder at sidde på altankanten med overblik over al aktivitet på gaden.

”Den største glæde ved Sally er at følge dens gøren og laden, nusse med den og få min søn til at opleve glæden ved at have en kat,” fortæller Dorthe.

Lille Pippi fra Hillerød

På Hillerød Kattehjem har sommeren også stået i killingernes tegn. Vi vil gerne have lov at dele en særlig historie fra Louise, der var plejefamilie den lille killing Pippi:

”Pippi eller Lille Panda som vi også kalder hende kom, helt og aldeles uplanlagt, til vores hjem i Hillerød d. 3. juli.

4 uger tidligere var vores egen kat Rita blevet mor til 4 skønne hårboller. Min datter og jeg lagde derfor turen forbi Hillerød Kattehjem, for at købe den første foder til de små.

På kattehjemmet havde de kort forinden fået indleveret en lille killing. Parret der kom med den havde fundet den på en motor-trafikvej ved Helsinge.

Anne Birte og Peter sagde vi ”kom som kaldt fra himlen”, hvilket vi heller ikke var et sekund i tvivl om, og inden vi fik set os om gik vi derfra, ikke blot med foder men også med en kasse indeholdende en lille betuttet sag.

Det er uden tvivl det bedste vi hidtil har gjort, ikke bare for Pippi, men i sandhed også for os som familie. Det har været helt igennem fantastisk at se de kvantespring Pippi har taget. Da hun ankom lignede hun en, der mildest talt ikke vidste hun var en kat. Hun sad på stuegulvet og betragtede de andre killinger som var de fra månen. Os mennesker var hun heller ikke synderlig begejstret for og vores franske bulldog Albert fik hende til at flygte op i skuffen under vasken i badeværelset.

Men at se hende blive til en rigtig familiekat, der nu ligger i sofaen i ske med de andre killinger, dier lystigt hos missemor Rita, jager natsværmere på terrassen, bruger hunden som trampolin så hun kan nå vindueskarmen og spinder højt når hun bliver nusset under hagen, det er så skønt.”

Sikke en sommer og HURRA for lille Pippi, der har været med til at gøre den endnu bedre.

Forladte killinger i Odense

Foråret på Inges Kattethjem gik forholdsvis stille for sig, uden den store indfluks af killinger (savnet af kunderne), da de først var klar til adoption var der så mange om budet, at man var nødt til at udele nr. ved døren. Næste gange der da var 3 kuld klar, blev der formidlet 7 voksne og to killinger.

Sommeren har ikke været præget af de store sygdoms udbrød, på den front har vi været heldige. Hovedkontoret kom med et forespørgsel om vi havde modtaget mange fra korsløkke området, svaret var: næsten ingen. Få dage senere modtog vi 2 kulde halvvilde killinger derfra, ni killinger i alt. Efter behandling kom de i pleje med intensive kæleture og socialisering, som er en vigtig del af vores plejefamilies stor opgave.  Ved skrivende stund ved jeg at flere af killingerne, er blevet virkelig nogle skønne killinger, og er kommet i nyt hjem. Stort tak til alle vores plejefamilier som gør det muligt at rede så mange som vi gør. 

Sommeren på kattehjemmet i Odense har også været det store “sammenførings år”. Det startede egentligt med nogle mennesker der havde fundet en killing, kun en uge gammel. De vil gerne opflaske den og beholde den, men ville gerne have et godt råd, da den skreg hele tiden.  Jeg undersøgte den, og konstateret at den var sulten og dehydreret. Det forstod de ikke, den havde lige fået sutteflaske. Efter en samtale deromkring tog jeg dem ind, og viste dem hvordan tilfredse killinger så ude. Imens jeg talte, nussede og roste jeg missemor, imens jeg malkede lidt mælk ude, da den lille killing ikke kunne finde ude af det. Da jeg endelig fik den til det, sad den fast som en sugemalle. Der var glædestårer hos damerne, og de tog derfra med en del billeder til børnene.

To killinger reddet via Facebook 

Derfra rullede lavinen med forladte killinger. Heldigvis er der en del, der reagerer prompte. En god kvinde så to killinger på Facebook, der havde ligget i flere dage, og var døden nær af sult. Hun sprang i bilen, kørte til Nyborg, købte killingemælk på vejen. Hun ankom en time senere smurt ind i mælk med killingerne i hænderne. Dyrlægen tog den ene, og løb over i klinikken med den. Så fandt vi mælken frem og var klar til fodring. De blev nogle virkelige søde killinger, der først var i plejefamilie og derefter blev adopteret til nye hjem.

Superkarla og Tyson 

To killinger blev fundet, liggende i skovbunden, efterladt uden mor. Det var hunkillingen Superkarla, der først lå apatisk og lod til at have opgivet. Og hankillingen Tyson, der bed, boksede og flåede i alt, hvad han troede var mad. Det var en hård kamp at få mad i dem, men det lykkedes. Så blev de pakket ind og madet hvert 10. minut. Nu er de begge blevet adopteret til gode hjem.

Gøgeungen og hendes plejefamilie 

Bruiser og Leo, fundet 3-4 dage efter deres mor var fundet død, umættelige, men svage. Da de havde kommet sig blev de sat sammen med den kærligste mor og Fedora [Gøgeungen], som på det tidspunkt kunne ikke gå for hendes mavedelle, hende fik de sat gang i.

Læs mere her: Gøgeungens historie

Ellie og Anemone 

Ellie fra Korsløkke området var en killing, der blev fundet liggende på trappen af viceværten, som kontaktede en af de ihærdige fodreværter i området. Hun blev sat sammen med en morkat og et kuld killinger, der var lidt yngre end hende. Hun har det godt, men er 8 uger gammel stadig på Inges Kattehjem, da det har været svært at finde en plejefamilie, der vil tage en morkat og killinger.

Anemone blev fundet med en masse mælk men ingen killinger af en af Svendborgs Kattevenner. Alle forsøg på at finde killinger var forgæves, men hun fik efterhånden 3 plejekillinger fra 3 vidt forskellige steder.

 En sørgelig historie

Til sidst vil jeg nævne en sørgelig historie. En kat blev desværre lukket ud for tidligt og løb væk. Ejerne gjorde ikke noget for at få fat i hende. En dame i området fandt hende efter fem uger, afkræftet, og indleverede hende til Inges Kattehjem. Dyrlægen så hende næste dag og en frivillig tog sig af hende. Hun spandt også og var meget kælen, men hun havde mistet halvdelen af sin kropsvægt. Trods intensiv pleje og liflen med alskens lækkerier stod hun ikke til at redde og måtte aflives da hendes indre organer begyndte at stå af. Man kan ikke redde alle siger man. Men man kan gør et forsøg. Som en Falk mand sagde “Den største skade er at gør intet.”

 

Artiklen er skrevet af Sharon O’Connor.

 

Gøgeungen finder sit nye hjem

Gøgeungen er en lille, sort killing med hvide aftegninger, der kom til Inges Kattehjem i Odense i maj, da hun kun var tre uger gammel. Hun peb højlydt. I Odense blev hun først sat ned til en mor, der i forvejen havde  killinger. Hun var så ivrig, at hun puffede begge killingerne til side og til sidst fik mor katten til at fortrække.

Men Gøgeungen fandt sin nye mor. Personalet på Odense-afdelingen præsenterede den lille pibende killing for en anden hunkat, som havde mistet sine killinger, men stadig havde mælk til overs.

”Haps, sagde hun, og nærmest flåede ungen ud af vores hænder. Og så blev killingen slikket i alle ender og kanter og fik nok at spise,” fortalte Sidsel Nymark , som havde overværet mødet mellem de to.

Gøgeungen (eller Feodora som hun blev kaldt) fik senere to nye plejesøskende – en rød stribet og en mørkstribet killing, der er lidt yngre end Fedora. De to blev fundet d. 7. juni ved Bilka i Odense, da personalet to dage tidligere havde observeret en hunkat, der lå dræbt på en af de store veje ved Bilka. De formoder, at det var killingernes mor.

Odense- afdelingen fandt en plejefamilie til Aria, Fedora og dens to plejesøskende, hvor de var indtil killingerne er 12 uger gamle. De har nu alle fået nye hjem. 

                                                              

Artiklen er skrevet af Annette Birch. Billede af Sidsel Nymark.

I killingernes tegn Sønderjylland

Ligesom hos alle øvrige dyreværnsforeninger har det i Sønderjylland i de sidste måneder stået i killingernes tegn, og det er desværre ikke slut endnu. Vi har modtaget rigtig mange dumpede missemødre med killinger og killinger der er fundet enkeltvis. Vores internat er fyldt til bristepunktet og vi har p.t. venteliste til en plads i internatet. Vi må desværre hele tiden vurdere hvilken kat/katte der er i størst akut nød.

Hjertegribende  historier

Her er et par historier om nogle af vores missemødre og killinger.

Ronja havde i en periode holdt til på Hammelev Skole, hvor børnene havde fodret hende med deres madpakker.  En dag fødte hun pludselig  3 killinger i et lille skur på legepladsen. Ronja og hendes killinger Emma, Alberte og Sofie  kom selvfølgelig omgående ind i internatet og fik  trygge og gode forhold.

Tiger blev fundet dumpet i en container på Skærbæk genbrugsplads. Et af vores medlemmer arbejder på genbrugspladsen og fik transporteret Tiger til genbrugspladsen i Toftlund. Vores sekretær hentede Tiger og efter en nat hjemme hos hende og et grundigt dyrlægetjek den efterfølgende morgen kom Tiger ud til en missemor og mange ”nye” søskende i internatet. Tiger viste sig efterfølgende at være en Tigerinde…

Fighter blev fundet i Agerskov på en ejendom, som ligger ude på landet, hvor der er rigtig langt til de nærmeste naboer. Hvordan han er havnet der, kan vi kun gisne om. Fighter havde brandsår og brandmærker på poterne da han blev fundet. Fighter er måske ved et uheld blevet slæbt efter en bil ? Eller det der er endnu værre…

Tarzan og hans 3 søskende blev fundet i et udhæng på en ejendom – skrigende af sult ca 8 dage gamle. Trods ihærdig eftersøgning, var det ikke muligt at finde missemor. Tarzan, Peanut, Puma og Samson kom ind i internatet, hvor vores fantastiske missemor Pjevs  tager sig rigtig godt af Tarzan og hans søskende. Det har været nødvendigt at give de 4 killinger sutteflaske 3 gange om dagen for at være sikre på, at de fik nok at spise. Vores næstformand har nærmest boet i internatet i den periode og har gjort et fantastisk stykke arbejde. Vi  håber og tror på, at de på trods af en dårlig start på livet, vil få et fantastisk katteliv, når de bliver store nok til at forlade internatet.

Kø ved internatet

Vi troede ikke vores egne øjne – men det er rigtigt!  Der har været kø udenfor internatet!  Vi er utroligt glade for at der har været- og stadigvæk er  stor efterspørgsel efter vores dejlige killinger.  Ca 85% af alle killinger er reserveret og deres nye familier venter kun på at deres nye familiemedlem /familiemedlemmer  bliver store nok til at blive neutraliseret m.v. og kan komme med  hjem. De kommende katteejere har været utroligt flittige til at besøge netop deres lille nye familiemedlem /familiemedlemmer. Det har været en fornøjelse! Og det er en endnu større fornøjelse at se og læse alle de positive tilkendegivelser vi får efterfølgende:  mails – SMS – billeder og videoer på Facebook – ja nogle af vores katte har endda fået egen Facebook side det  er da fornemt!

Flere af vores ungkatte har også fået nyt hjem hen over sommeren. Vi er utroligt glade for den store opbakning vi får og vi er meget glade for,  at så mange vælger at give en herreløs kat en ny chance.

Tusind tak til alle vores fantastiske frivillige. Det er et meget stort arbejde når vi har så mange killinger i internatet og I gør en forskel hver eneste dag.