Perspektiv: Katte på skoleprogrammet

Folkeskolen vil fra primo 2018 undervise børn i 4.-9. klasse om, hvordan de skal behandle katte og andre dyr.

Børn skal i fremtiden lære, hvordan de skal behandle deres kæledyr og om dyrevelfærd generelt. Regeringen er i fuld gang med at udarbejde undervisningsmateriale, der vil blive lanceret primo 2018.

”Formålet med undervisningsmaterialet er først og fremmest at højne børns viden om dyrevelfærd og dyreetik. Det vil blandt kunne medvirke til, at de [børnene] bliver mere ansvarlige dyreejere,” siger Lise Tønner, der er specialkonsulent på Videnscenter for Dyrevelfærd.

”I lande som Østrig og Finland er dyrevelfærd allerede sat på skoleskemaet. I Østrig har de gode erfaringer med at undervise børn helt fra børnehavealderen og op til gymnasiet.”

Undervisningsmaterialet er ved at blive udviklet af en arbejdsgruppe bestående dyrevelfærdsforskere fra Københavns og Aarhus Universitet, Det Dyreetiske Råd, Undervisningsministeriet, med Videnscenter for Dyrevelfærd som projektleder.

VI HAR EN MORALSK FORPLIGTELSE

Miljø- og fødevareministeren bad den 17. november 2016 Fødevarestyrelsens Videnscenter for Dyrevelfærd om at gå sammen med de relevante samarbejdspartnere om at skabe engagerende og oplysende undervisningsmateriale om dyrevelfærd til eleverne i 4. til 9. klasse.

”Vi har en moralsk forpligtelse til at gøre, hvad vi kan for, at vores dyr har gode betingelser og for at højne børns viden om dyrevelfærd,” sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse den 17. november 2016.

Lise Tønner fortæller, at undervisningsmaterialet vil have en bred indgang til emnet dyrevelfærd og dyreetik og vil inddrage de forskellige dyrearter. Materialet vil særligt fokusere på landbrugsdyr, men vil også omhandle kæledyr som katte og hunde.

PROJEKTET ER GODT I GANG

På Videnscenter for Dyrevelfærd er projektet godt i gang, men det er stadig for tidligt at sige noget mere konkret om, hvilket materiale, der skal bruges.

”De første skridt er at få skåret emnerne dyrevelfærd og dyre- etik til og få dem tilpasset til de konkrete undervisnings- og læringsmål, der er i folkeskolen,” siger Lise Tønner.

Hun henviser til, at universiteternes rolle i arbejdsgruppen bl.a. er at finde de kilder, vi kan basere undervisningsmaterialet på. Derefter vil det næste skridt blive at lave en endelig plan for, hvordan materialet skal lanceres i folkeskolen.