Perspektiv: Herreløse katte i Sønderjylland

De herreløse katte i Sønderjylland bliver flere og flere, fordi folk ikke tager ansvar for dem. Problemet er størst i udkanten af byerne og i de små byer på landet.

Der var kø foran Sønderjyllands Dyreværnsforening i uge 39, hvor internatet havde tilbud om gratis neutralisering af vildtlevende katte. Men selv om det har hjulpet til at få færre herreløse
katte i det sønderjyske, har det langt fra løst problemet.

”Det [største problem med herreløse katte i Sønderjylland] er, at folk ikke får dem neutraliseret. De mener, at det er for dyrt. De begynder at fodre en kat, men tager ikke ansvar og lige
pludselig er der blevet flere. Det er mest ude på landet eller i de små byer,” siger Annette Christiansen, der er formand for Sønderjyllands Dyreværnsforening. Foreningen har samarbejde
med og modtager tilskud fra Inges Kattehjem.

Det er Inges Kattehjem enig i.

”Der er en anden holdning til katte ude på landet, men det er vigtigt at skelne mellem dem, der faktisk tager sig af kattene, og dem, der overlader dem til sig selv. På mange gårde har kattene
en vigtig funktion, da de bliver brugt som musefangere. Man er meget bevidst om, at det er vigtigt at påtage sig et ansvar for kattene, da man ønsker en rask kattebestand. Min oplevelse er,at det mest er et problem i det østlige Sønderjylland, især i udkanten af byer og i små byer,” siger Jørgen Petersen, der er leder af Inges Kattehjem og har familie i Sønderjylland.

Sønderjyllands Dyreværnsforening har de sidste par år oplevet, at det er eskaleret med herreløse katte i området. I 2016 har de fået ca. 120 herreløse katte ind. Der er også sket en stigning i
antallet af katteejere, der får deres egne katte neutraliseret. Her giver dyreværnsforeningen et tilskud til neutralisering hos den lokale dyrlæge – i 2016 blev tilskuddet givet til 105 ejerkatte
antallet af katteejere, der får deres egne katte neutraliseret.

KOMMUNER INDFANGER HERRELØSE KATTE
De fleste kommuner i Sønderjylland har ellers en aftale med Kattens Værn om, at kommunen rekvirerer og betaler for indfangning af herreløse katte. Aftalerne gælder kun for vildtlevende
katte, ikke herreløse tamme katte. Det gælder for Sønderborg, Haderslev, Esbjerg, Kolding, Fredericia, Horsens, Vejen og Vejle.

I Haderslev Kommune indgik man en aftale med Kattens Værn d. 1. februar 2015. Her har man oplevet, at aftalen har medført en sitgning i antallet af henvenvelndelser om herreløse katte.

“Der har været flere henvendelser om herreløse katte efter, at vi har fået aftalen med Kattens Værn,” siger Marianne Kryger Olsen, der sidder i modtagelsesenheden i Teknik & Miljø i Haderslev
Kommune og har taget sig af kontakt til borgere og Kattens Værn i forbindelse med indfangning og aflivning af vildtlevende katte.

Hun tilføjer, at kommunen hovedsageligt har fået henvendelser fra gårdene på landet, der har ringet med 1-2 katte ad gangen – nogle gange op til 6-7 katte. De er blevet henvist til Kattens
Værn, som efterfølgende har sendt regningen til kommunen.

HADERSLEV KOMMUNE OPSIGER AFTALE MED KATTENS VÆRN
I Haderslev har man dog netop besluttet at opsige aftalen om indfangning af katte med Kattens Værn till 31.03.2017 pga. budgetbesparelser. Haderslev kommunes borgere vil fortsat kunne få rådgivning om herreløse katte. De må dog selv stå for at tag kontakt til Kattens Værn eller andre, samt at afholde omkostningerne, hvis de ønsker vilde og herreløse katte indfanget.

TO KOMMUNER BETALER IKKE
I Vejle og Fredericia er det dog borgeren selv, der må stå for udgiften i forbindelse med indfangning og aflivning. Kommunen kan rekvirere indfangning og aflivning fra Kattens Værn, hvis borgeren på forhånd indvilliger i at betale for det, i følge kommunens hjemmeside.

“Vi har kun 7-10 henvendelser om herreløse katte om året, men der er sikkert flere. Vi får flest henvendelser fra boligforeninger, som også er dem, som går ind og betaler regningen,”
siger Winnie Petersen, der er kontorassistent i Servicecenret i Vejle Kommunes Teknik- og Miljøafdeling.

Winnie Petersen fortæller, at de har fået flere katte fra områder som Spinderihallerne i Vejle midtby, hvor der ligger flere lejlighedskomplekser. Her er kattene blevet lokket til af, at der har
været nogle, som fodrede dem.

BOLIGFORENINGER ER DE STØRSTE SYNDERE I SØNDERBORG
I 2016 oprettede Sønderborg Kommune 68 rekvisitioner på henvendelser om vildkatte. Henvendelserne kommer både fra boligområderne og ude fra landet. En del henvendelser kommer
fra boligforeningerne og sommerhusområderne.

“En del boligforeninger giver lov til, at lejerne må have en eller to katte i lejligheden, men der er ikke altid krav om, at katten skal mærkes og neutraliseres. Hvis der et sådant krav, sker der
ingen opfølgning/kontrol i form af dokumentation for indgrebet. Det er meget uheldigt, for de tamkatte producerer ofte forvildede tamkatte, som senere bliver vildkatte,” siger Livi Trygstad,
som varetager oprettelse af rekvisitioner og vejledning om vildkatte og indfangningen i Sønderborg Kommune.

“Boligforeningerne siger, at de ikke kan kontrollere om kattene bliver neutraliseret. Men hvorfor kan de ikke det? De kontrollerer jo så meget andet f.eks. om hækkene klippes rettidigt og om
græs slås ofte nok m.v.,” siger Livi Trygstad.

Derimod har hun oplevet, at mange landmænd er meget glade for deres vildkattehold. De giver udtryk for begejstring, når hun fortæller dem, at de kan trække driftsudgifterne til vildkatteholdet
fra på deres årsregnskab under skadedyrsbekæmpelse. De er ofte villige til at betale for neutralisering og mærkning af kattene.

AFTALERNE OMFATTER IKKE TILLØBERKATTE
Kommunernes aftaler med Kattens Værn angår dog kun de vildtlevende herreløse katte. De omfatter hverken tamkatte eller tilløbende katte, der kan kæles for og bliver fodret. Dem
må folk selv betale for.

“Kattens Værn ville gerne tage de herreløse katte, hvis de er vilde, men ikke herreløse tamme katte,” siger Annette Christensen om aftalen med Haderslev.

FLERE TAGER IKKE ANSVAR FOR KATTENE
Sønderjyllands Dyreværnsforening er i dialog med de steder i nærheden, hvor der er mange herreløse katte. Det gælder f.eks. en lille by fire km fra Haderslev, som tæller ca. 50 herreløse
katte. Foreningen har indfanget flere katte, som de blev nødt til at aflive pga. sygdom og har stillet kattefælder til rådighed.

”Beboerne fodrer dem, men tager ellers ikke ansvar og kattene har det elendigt. Men de mener ikke, at de skal gøre noget, da det ikke er deres katte. Det er i orden, hvis jeg gør det hele,
men de hjælper ikke engang til,” siger Annette Christensen.

Sommerhusområdet i Tønder Kommune er et andet område, hvor Sønderjyllands Dyreværnsforening har oplevet et problem med herreløse katte.

”Vi fik en opringning om sulten kat med vissen hale, så vi tog derud og fik den lokket ind i sommerhuset. Vi måtte aflive den, da den var meget syg og havde gået med smerter i noget tid,”
siger Annette Christensen.

Dyreværnsforeningen oplever mange katte, der er smidt ud eller kommet væk hjemmefra – og uden en mærkning er det svært at finde ud af om de har en ejer. Der er katte, som er
kommet tilløbende, hvor ingen kender dem. Killinger bliver fundet i containere eller sat ud i skoven. Og så er der dem, som enten selv indleverer deres mange katte eller bliver tvunget
af de sociale myndigheder til at indlevere kattene, fordi de hverken har penge eller overskud til at tage sig kattene. Annette understreger, at der er tale om tamme katte, der er vant til
mennesker.

”Vildkattene ser vi jo ikke,” understreger hun.

NYE KATTE-INITIATIVER ER PÅ VEJ
Der er mange i Sønderjylland, som interesserer sig for kattenes ve og vel, både deres egne og herreløse katte. Men Sønderjyllands Dyreværnsforening vil gerne skabe en større forståelse for
kattens forhold og komme ud til dem, som ikke tager ansvaret for kattene.

”I januar / februar vil vi lave en AIDS-kampagne, hvor vi oplyser om katte-AIDS og tilbyder, at folk kan komme ind og få deres kat testet. Vi tager kontakt til ugeaviserne og annoncerer på
Facebook,” siger Annette.

Dyreværnsforeningen tager 4-500 kr. per kat, men så skal de også skrive under på, at katten kan aflives, hvis den har AIDS (sygdommen er dødelig og katten vil bare lide unødvendigt ved at blive ved med at leve). Dyreværnsforeningen har tidligere oplevet, at der har været stor interesse for initiativer om herreløse katte, bl.a. fik Kattens Uge d. 26.09.-02.10.16 sat fokus på neutralisering og mærkning af katten. Men der er stadig lang vej endnu.

”Vi får ofte opringninger til vores forening om vi kan tage nogle katte ind. En kat er blevet til fem. De har stadig ikke taget ansvar og vil/kan ikke betale for kattene. Jeg ville ønske, at jeg ikke skulle
arbejde. Så ville jeg gå dør til dør og fortælle, hvor vigtigt det er at få kattene neutraliserede,” siger Annette Christensen.

 

Artiklen er skrevet af Annette Birch