Center for Forsøgsdyr fortsætter

Inges Kattehjem har sammen med andre dyreværnsorganisationer, en håndfuld virksomheder og Miljø- og Fødevareministeriet besluttet at forlænge støtten til
Danmarks 3R-centre til 2020 og dermed forbedre forholdene for forsøgsdyr.

Inges Kattehjem har i en længere årrække støttet 3R centrene gennem Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation (DOSO).

“Inges Kattehjem ser frem til, at 3R centrenes arbejde også i fremtiden kan hjælpe med at begrænse antallet af forsøgsdyr og gøre forholdene for de nuværende forsøgsdyr endnu bedre. Det er et arbejde vi er glade for at bidrage til gennem DOSO,” siger Jørgen Petersen, der er leder på Inges Kattehjem.

Der bliver brugt over 100.000 færre forsøgsdyr i dag i forhold til for ti år siden. I 2015 blev der anvendt 241.657 dyr til forsøg, ifølge 3R centrenes hjemmeside. Langt de fleste (ca. 83 %) var mus eller rotter, mens katte tegnede sig for 0,02 % af det samlede antal forsøgsdyr. Grisen er derimod en af de dyr, der er blevet brugt i større grad, da dens fydiologi i højere grad ligner menneskenes.

Dyrene bliver brugt til forskning i hjernesygdomme, kræft og hjertekarsygdomme.

FORSKNINGSPROJEKTER SKABER RESULTATER
3R-centeret har igangsat ti forskningsprojekter siden starten tilbage i 2014.

“3R-centeret har på blot tre år skabt en lang række resultater, som i sidste ende kommer forsøgsdyrene til gode. Jeg er særlig glad for, at 3R-centeret har kastet sig over udviklingen af undervisningsmateriale til både gymnasiet og til grundskolens ældste klasser, så fremtidens forskere kan hente viden om forsøgsdyr bygget på faktuelt korrekte oplysninger frem for myter, ” siger
veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Per Henriksen.

FAKTA OM DANMARKS 3R-CENTER
• Navnet på centeret kommer af de engelske udtryk replacement, reduction og refinement.
• Centeret arbejder med at finde alternativer til dyreforsøg (replacement), udvikle metoder, der bruger så få dyr som muligt og sikre, at man får mest muligt ud af de forsøgsdyr, det stadig er nødvendigt at bruge (reduction), og at de samtidig får de bedst mulige forhold (refinement).
• 3R-centret finansieres af Miljø- og Fødevareministeriet i samarbejde med DOSO, Dyrenes Beskyttelse, LEO Pharma, Lundbeck og Novo Nordisk.

De fleste forsøgsdyr er mus eller rotter, 0,02 % er katte.

Foto: 3R centrene.