Frivillig

Vil du hjælpe os med kattene?

frivillig_hjemmeside

… På Kattehjemmet

På et Kattehjem er der naturligvis altid meget rengøring HVER eneste dag. Burene skal rengøres, kattebakker og foderskåle skal vaskes af, og gulve mm. skal vaskes. Derudover skal kattene selvfølgelig have frisk foder og vand hver eneste dag. Det er rimeligt hårdt fysisk arbejde, men der er også tid til at nusse kattene og hygge lidt om dem.

Vi er en dyreværnsorganisation med begrænsede ressourcer, der er afhængig af hjælpen fra de frivillige. Kattehjemmet har især brug for ”ekstra hænder” i højsæsonen – fra maj til september – hvor der er mange katte til nye hjem og utallige små killinger, der skal passes. På Kattehjemmet i Glostrup er der desuden en pension, hvor rigtig mange katte bliver passet i højsæsonen (pensionen giver hvert år en økonomisk indtægt, der anvendes til at hjælpe de hjemløse katte). Det er jo også i sommerperioden, hvor alle gerne vil have ferie.

Det er MEGET vigtigt, at vi kan regne med de frivillige. Det handler jo om levende dyr, der ikke får mad og vand, hvis du svigter! Hvis dette har fanget din interesse, så kontakt dit lokale Kattehjem.

BLIV FRIVILLIG PÅ INGES KATTEHJEM PÅ GLOSTRUP-AFDELINGEN:

Kom og vær med til at hjælpe med killinger, adoptionskatte og pensionskatte.

Vi har i sommeren virkelig brug for hjælp til rengøring.

Er du interesseret? Så ring til os på tlf. 44853555 og aftal hvilke dage du kan komme. Vi har brug for nogle alle dage og i weekenden. Vi starter kl. 8 og fortsætter til kl. 11/12.

I øjeblikket søger Inges Kattehjem i Næstved nye frivillige:

Vi mangler både frivillige til at varetage rengøring omkring kattene og på kattehjemmets arealer, samt frivillige til *katte-loppen* som er kattehjemmets genbrugsbutik.

Som frivillig på selve kattehjemmet skal du i første omgang kunne afsætte 3-4 dage til oplæring på kattehjemmet, primært på hverdage mellem 12 og 15. Sidenhen vil du få selvstændige rengøringsvagter, som typisk vil ligge på fredage og lørdage samt helligdage. Du vil indgå i et rullende skift, og antallet af vagter vil blive 2-3 dage om måneden.

Som frivillig i *Katte-loppen* skal du kunne afsætte 2-4 dage, om måneden a’ 3 timer, i tidsrummet 15 – 18 (tirsdag-torsdag) 11 – 14 ( søndag) , hvor du vil have kontakten til kunder der kommer forbi butikken. Foretage sortering/oprydning, holde orden og få tingene til at fremstå præsentabelt. Et godt kræmmer-gen vil absolut være en fordel.

Hvis dette skulle have vakt din/jeres interesse, så kontakt os på kattehjemmets telefon 44 85 35 55 i telefontiden mandag – torsdag mellem kl. 13 – 15.

Inges Kattehjem i Glostrup søger også nye frivillige:

Vi mangler både frivillige til at varetage rengøring omkring kattene og på kattehjemmets arealer, samt frivillige til formidling af kattene.

Rengøringen foregår hovedsageligt i weekenden kl. 8-12, mens formidling af kattene både er om søndagen kl. 11-14 og hverdagene kl. 14-18. Du vil kunne aftale nærmere om, hvor meget du kan være her, og får en introduktion til og oplæring i dine opgaver.

Hvis dette skulle have vakt din/jeres interesse, så kontakt os på telefon 44853555 mandag-fredag kl. 10-16.

… På kontoret

Mange tænker først og fremmest på det direkte arbejde med kattene, hvilket indebærer rengøring og nus, når de gør sig tanker om, hvad man som frivillig kan lave på Kattehjemmet. Naturligvis er vores fornemste opgave at sørge for gode forhold til de mange hjemløse katte, vi hvert år formidler til nye, kærlige hjem, men vores arbejde består også af mange andre elementer, som vi sagtens kan bruge frivillige hænder til.

Vi har bl.a. frivillige til at tage fotos af katte til adoption, som bliver lagt på vores hjemmeside. Det er med til at øge synligheden af adoptionskattene og sikre, at de hurtigere får nye, gode hjem.

… Derhjemme

Har du lyst til at pleje en kattemor og hendes killinger? I killingesæsonen – fra maj til december – kommer der utallige kattefamilier ind på Inges Kattehjem. Killinger skal ikke vokse op på internat men have en normal opvækst i et privat hjem. Derfor har vi brug for plejefamilier, der kan passe mor og killinger, til killingerne er 12 uger og klar til at blive formidlet ud til blivende hjem, hvilket Kattehjemmet sørger for.

Som plejefamilie får du alt udstyr stillet til rådighed af Kattehjemmet såsom foder, grus, transportkasse etc., og du benytter vores dyrlæge i tilfælde af sygdom eller anden behandling. Der er altså ikke nogen udgifter forbundet med at passe kattene udover til transporten til og fra Kattehjemmet. Du modtager grundig vejledning både mundtligt og skriftligt, og du kan altid komme i kontakt med os. Ring til din lokale afdeling og hør nærmere.

Her kan du downloade vores plejefamiliemanual i pdf-format og læse mere om arbejdet med at opfostre et kuld killinger: Plejefamiliemanual

Fakta:

Alle Inges Kattehjems afdelinger benytter sig af frivillig hjælp til at sørge for de mange hjemløse katte. Er det noget for dig, hører vi meget gerne fra dig.